Facebook Twitter Youtube Instagram RSS

Ajuntament de Salou

Planejament urbanístic

Identificador
20161003N14
Matèries
Urbanisme. Disciplina urbanística
Per a més informació
http://bit.ly/2dLmHrL
Data de publicació Descripció Més informació
Aprovació inicial de modificació
Pla d'ordenació urbanística municipal (MP-93)
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
Pla d'ordenació urbanística municipal amb relació als aparcaments en els edificis (MP-84)
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
Pla d'ordenació urbanística municipal (MP-93)
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
Pla d'ordenació urbanística municipal referent a la limitació i regulació específica de les condicions urbanístiques d'emplaçament dels locals de clubs i associacions de cannabis (MP-97)
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
Pla d'ordenació urbanística municipal referent a la regulació dels usos religiosos de nova implantació, per tal d'adaptar el planejament vigent a la Llei 16/2009, de 22 de juliol, de centres de culte (MP-96)
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
Pla d'ordenació urbanística municipal referent a la regulació dels usos religiosos de nova implantació, per tal d'adaptar el planejament vigent a la Llei 16/2009, de 22 de juliol, de centres de culte (MP-96)
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
Pla d'ordenació urbanística municipal referent a la limitació i regulació específica de les condicions urbanístiques d'emplaçament dels locals de clubs i associacions de cànnabis (MP-97)
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
Pla d'ordenació urbanística municipal (MP-86 bis) referent a l'error del document MP-86, per no incorporar la modificació MP-40
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
Pla d'ordenació urbanística municipal (MP-86 bis) referent a l'error del document MP-86, per no incorporar la modificació MP-40
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
Pla d'ordenació urbanística municipal (MP-98)
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
Pla d'ordenació urbanística municipal (MP-98)
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
Pla especial urbanístic d'actuació específica d'interès públic de caràcter esportiu al complex esportiu Futbol Salou ubicat al polígon 34, parc. 90
PDF Planejament urbanístic
Aprovació definitiva
Pla director urbanístic de reordenació de l'àmbit del centre recreatiu turístic de Vila-seca i Salou, declaració ambiental / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació definitiva
Pla director urbanístic de reordenació de l'àmbit del centre recreatiu turístic de Vila-seca i Salou / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació definitiva de modificació
Pla d'ordenació urbanística en l'àmbit PMU-06, Càmping La Siesta / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació definitiva de modificació
Pla d'ordenació urbanística municipal a efectes de permetre a tot el terme municipal l'activitat de restaurant musical, així com la regulació d'activitats extraordinàries / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació definitiva de modificació
Pla d'ordenació urbanística municipal sobre l'increment d'edificabilitat del solar delimitat pels carrers Vaporet i Ermitanet i per la carretera de la costa / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació inicial de modificació
Pla d'ordenació urbanística municipal amb la finalitat d'establir una nova regulació dels tendals i rètols i tots aquells elements que siguin necessaris per tal d'harmonitzar, unificar i cercar una estètica de qualitat
PDF Planejament urbanístic
Aprovació definitiva de modificació
Pla d'ordenació urbanística municipal al sector 4 Emprius Nord i l'avanç de l'ordenació detallada del sòl Emprius Nord, informe ambiental estratègic / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació definitiva
Sentència sobre el Pla parcial urbanístic del sector 03 Pla de les Pomeres-Barenys / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació inicial de modificació
Pla d'ordenació urbanística relatiu a la regulació de les activitats musicals
PDF Planejament urbanístic
Aprovació definitiva de modificació
Pla d'ordenació urbanística municipal (MP-93) / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació definitiva de modificació
Pla d'ordenació urbanística municipal (MP-86 bis) referent a l'error del document MP-86, per no incorporar la modificació MP-40 / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació definitiva
Sentència sobre el Pla parcial urbanístic del sector 03 Pla de les Pomeres-Barenys / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació definitiva de modificació
Denegació del Pla d'ordenació urbanística municipal (MP-98) article 340, referit a les terrasses, i article 342, referit als rentadors / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
Pla d'ordenació urbanística municipal al sector 4 Emprius Nord (MP-95)
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
Pla d'ordenació urbanística municipal al sector 4 Emprius Nord (MP-95)
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
Pla d'ordenació urbanística municipal referent a l'aplicació de la regulació de la densitat hotelera segons el POUM vigent (modificat per la MP-40) al PAU CS-14. Salou. (MP-100)
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
Pla d'ordenació urbanística municipal referent a l'aplicació de la regulació de la densitat hotelera segons el POUM vigent (modificat per la MP-40) al PAU CS-14. Salou. (MP-100)
PDF Planejament urbanístic
Correcció d'errades
Anunci 05/03/2018
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació inicial de modificació
Pla d'ordenació urbanística municipal al sector PAU CS-05
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
Pla d'ordenació urbanística municipal al sector PAU CS-05
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
Pla d'ordenació urbanística municipal referent a una nova regulació pel que fa als tancaments de les terrasses dels locals del municipi (MP-102)
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
Pla d'ordenació urbanística municipal referent a una nova regulació pel que fa als tancaments de les terrasses dels locals del municipi (MP-102)
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
Pla d'ordenació urbanística municipal, regulació de les activitats musicals i i actualització de normativa sectorial (MP-103)
PDF Planejament urbanístic
Correcció d'errades
Anunci 14/08/2018
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
Pla d'ordenació urbanística municipal, regulació de les activitats musicals i i actualització de normativa sectorial (MP-103)
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació definitiva de modificació
Pla especial d'actuació específica Complex esportiu Futbol Salou, polígon 34, parcel·la 90 / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
Pla d'ordenació urbanística municipal a l'àmbit de l'hotel Cala Vinya (MP-104)
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
Pla d'ordenació urbanística municipal referent a l'ordenació del solar situat entre els carrers València, Jaume Nualart i Ponent núm. 24 (MP-106)
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
Pla d'ordenació urbanística municipal referent a l'ordenació del solar situat entre els carrers València, Jaume Nualart i Ponent núm. 24 (MP-106)
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
Pla d'ordenació urbanística municipal a l'àmbit de l'hotel Cala Vinya (MP-104)
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació definitiva de modificació
103a del Pla d'ordenació urbanística municipal, referent a les activitats musicals i actualització de normativa sectorial / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
Pla especial de protecció de la infraestructura de la portada d'aigües de l'Ebre a les Comarques de Tarragona / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació definitiva de modificació
100a modificació del Pla d'ordenació urbanística municipal, referent a l'aplicació de la regulació de la densitat hotelera al PAU CS -14 / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació definitiva de modificació
Denegació de l'aprovació definitiva de la modificació del Pla d'ordenació urbanística municipal, referent a l'ordenació del solar situat entre els carrers València, Jaume Nualart i Ponent número 24 (MP-106) / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació inicial
Proposta de reparcel·lació urbanística pel sistema de compensació bàsica del PAU S-14, al carrer Pompeu Fabra núm. 37, àmbit càmping La Unión
PDF Planejament urbanístic
Aprovació definitiva de modificació
104a modificació del Pla d'ordenació urbanística municipal referent a la nova ordenació de l'àmbit Hotel Cala Vinya (MP-104) / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació definitiva de modificació
96a modificació del Pla d'ordenació urbanítica referent a la regulació dels usos religiosos de nova implantació / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació inicial
108a modificació puntual del Pla d'ordenació urbanística municipal referent a l'exclusió del sistema hidrogràfic del Sector-03
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
Pla d'ordenació urbanística muncipal, l'exclusió del sistema hidrogràfic del Sector-03 a raó de la Sentència 772 del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i l'alteració dels seus límits
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
Pla d'ordenació urbanística municipal referent a diversos aspectes de les ordenances urbanístiques (MP-112)
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
Pla d'ordenació urbanística municipal referent a diversos aspectes de les ordenances urbanístiques (MP-112)
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
Pla d'ordenació urbanística muncipal, alineació del carrer de la Farola núm. 10 i 12 (MP-113)
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
Pla d'ordenació urbanística muncipal, alineació del carrer de la Farola núm. 10 i 12 (MP-113)
PDF Planejament urbanístic
Aprovació definitiva de modificació
Pla d'ordenació urbanística municipal referent a l'exclusió del sistema hidrogràfic del Sector-03 a raó de la sentència 772 del TSJC i l'alteració dels seus límits (MP-108) / Anunci emès pel Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació inicial
Pla director urbanístic de revisió dels sòls no sostenibles del litoral de Malgrat de Mar a Alcanar / Anunci emès pel Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Correcció d'errades
Anunci 05/10/2021
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació inicial de modificació
Pla d'ordenació urbanística municipal i Programa de participació ciutadana
PDF Planejament urbanístic
Exposició al públic
Programa de participació ciutadana
PDF Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació definitiva de modificació
Pla d'ordenació urbanística muncipal, alineació del carrer de la Farola núm. 10 i 12 (MP-113) / Anunci emès pel Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació definitiva de modificació
Pla d'ordenació urbanística municipal referent a diversos aspectes de les ordenances urbanístiques (MP-112) / Anunci emès pel Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació definitiva
Informe ambiental estratègic relatiu al Pla director urbanístic de reordenació de l'àmbit del centre recreatiu turístic de Vila-seca i Salou / Anunci emès pel Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació inicial de modificació
Pla director urbanístic de reordenació de l'àmbit del centre recreatiu turístic de Vila-seca i Salou / Anunci emès pel Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
Pla d'ordenació urbanística municipal referent a la delimitació de l'àmbit de l'Eix Cívic, amb determinació dels paràmetres urbanístics d'aplicació i de la seva ordenació. (MP-59)
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
Pla d'ordenació urbanística municipal referent a l'increment d'edificabilitat del solar on s'ubica l'Escola Elisabeth de Salou (MP-110)
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
Pla d'ordenació urbanística municipal referent a la delimitació del Camí de Ronda, clau 7c, en l'àmbit del carrer Penya Tallada de Salou (MP-63)
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
Pla d'ordenació urbanística municipal referent a l'increment d'edificabilitat del solar on s'ubica l'Escola Elisabeth de Salou (MP-110)
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
Pla d'ordenació urbanística municipal referent a la delimitació del Camí de Ronda, clau 7c, en l'àmbit del carrer Penya Tallada de Salou (MP-63)
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
Pla d'ordenació urbanística municipal referent a la delimitació de l'àmbit de l'Eix Cívic, amb determinació dels paràmetres urbanístics d'aplicació i de la seva ordenació. (MP-59)
PDF Planejament urbanístic
Correcció d'errades
Anunci 23/03/2022 / Omissió de la publicació de plànol annex
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Pròrroga d'exposició al públic
Pla d'ordenació urbanística municipal referent a la delimitació de l'àmbit de l'Eix Cívic, amb determinació dels paràmetres urbanístics d'aplicació i de la seva ordenació. (MP-59)
PDF Planejament urbanístic
Pròrroga d'exposició al públic
Pla d'ordenació urbanística municipal referent a la delimitació de l'àmbit de l'Eix Cívic, amb determinació dels paràmetres urbanístics d'aplicació i de la seva ordenació. (MP-59)
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació inicial
Pla especial urbanístic autònom de l'àmbit d'equipaments en sòl no urbanitzable a la partida Emprius
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial
Pla director urbanístic de revisió dels sòls no sostenibles / Anunci emès pel Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació definitiva de modificació
Pla d'ordenació urbanística municipal (MP- 110) referent a l'increment d'edificabilitat del solar on s'ubica l'Escola Elisabeth / Anunci emès pel Departament de Territori
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté text

Vigent