Facebook Twitter Youtube Instagram RSS

Ajuntament de Begues

Planejament urbanístic

Identificador
20161010N14
Matèries
Urbanisme. Disciplina urbanística
Per a més informació
http://bit.ly/2dFfzhm
Data de publicació Descripció Més informació
Aprovació definitiva
Pla especial urbanístic de la modificació de la línia elèctrica aèria a 220 kW Penedès-Viladecans entre els suports 427 i 436, als municipis de Begues i Olesa de Bonesvalls / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació inicial de modificació
23a modificació del Pla general d'ordenació urbanística, avanç
PDF Planejament urbanístic
Aprovació definitiva de modificació
Modificació del Pla especial del carrer Gimeno Navarro, 10 / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació definitiva
Pla parcial Avinguda Mediterrània Nord / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació definitiva
Pla de millora urbana al carrer Teodor Bosch, 13, text refós / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació inicial de modificació
26a modificació del Pla general d'ordenació urbanística relativa als habitatges del carrer Ferran Muñoz, 3
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
23a modificació del Pla general d'ordenació urbanística consistent en la ordenació de l'àmbit del PE 3-Barri Campamà i els terrenys perifèrics no desenvolupats a llevant del carrer de Can Tèrmens
PDF Planejament urbanístic
Aprovació definitiva de modificació
26a modificació del Pla general d'ordenació, referent a l'assignació d'usos de la parcel·la d'equipament del carrer Ferran Muñoz, núm. 3 / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació definitiva
Pla general d'ordenació núm. 25 a l'entorn de l'església de la Rectoria, informe ambiental estratègic / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació inicial de modificació
27a modificació del Pla general d'ordenació, relativa a la Unitat d'Actuació 11 denominada L'Escorxador
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
25a modificació del Pla general d'ordenació, relativa a l'àmbit de l'entorn de l'església de La Rectoria
PDF Planejament urbanístic
Pròrroga d'exposició al públic
Conveni amb els propietaris afectats, relatiu a la 27a modificació del Pla general d'ordenació, relativa a la unitat d'actuació 11, denominada Escorxador
PDF Planejament urbanístic
Aprovació definitiva
Informe ambiental estratègic del Pla especial urbanístic autònom per a l'ampliació de la subestació de Begues 220 kV / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació definitiva
Informe ambiental estratègic del Pla especial urbanístic de protecció del patrimoni i catàleg de béns arquitectònics, històrics i ambientals / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació definitiva de modificació
25a modificació del Pla general d'ordenació, relativa a l'àmbit de l'entorn de l'església de La Rectoria / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació inicial de modificació
28a modificació del Pla general d'ordenació, regulació dels usos en sòl no urbanitzable no especialment protegit, i delimitació de les àrees arqueològiques en sòl no urbanitzable, què incorpora el Document Ambiental Estratègic
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació inicial
Pla especial autònom per a l'ampliació de la subestació de Begues 220 kV / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
29a modificació del Pla general d'ordenació relativa a l'edificació del sector UA 9, Can Pau Martí
PDF Planejament urbanístic
Aprovació definitiva de modificació
27a modificació del Pla general d'ordenació relativa al Polígon d'Actuació 11 denominat L'Escorxador / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté text

Sense efecte
23a modificació del Pla general d'ordenació urbanística consistent en la ordenació de l'àmbit del PE 3-Barri Campamà i els terrenys perifèrics no desenvolupats a llevant del carrer de Can Tèrmens
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació inicial
Addenda al conveni urbanístic relatiu a la implantació d'un centre sanitari assistencial privat a l'avinguda Torres Vilaró, 19
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació definitiva
Pla especial autònom per a l'ampliació de la subestació de Begues 220 kW / Anunci emès pel Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació inicial de modificació
30a modificació del Pla general d'ordenació urbanística municipal
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació inicial
Pla especial de protecció del patrimoni i catàleg de béns arquitectònics, històrics i ambientals
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Pròrroga d'exposició al públic
Pla especial de protecció del patrimoni i catàleg de béns arquitectònics, històrics i ambientals
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació definitiva de modificació
29a modificació del Pla general d'ordenació urbanística relativa a l'edificació del sector UA 9, Can Pau Martí / Anunci emès pel Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació inicial de modificació
31a modificació del Pla general d'ordenació urbanística relativa a les condicions d'edificació dels edificis d'interès en sòl no urbanitzable
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
Catàleg de masies, cases rurals i altres edificacions en sòl no urbanitzable de Begues, en l'àmbit de Can Rigol
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació inicial
Pla especial per a la modificació d'ús de la finca situada al carrer Nostra Senyora de Falgars 10 amb Puigmal 1
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
28a modificació del Pla general d'ordenació urbanística municipal
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Vigent