Facebook Twitter Youtube Instagram RSS

Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

Planejament urbanístic

Identificador
20161004N10
Matèries
Urbanisme. Disciplina urbanística
Per a més informació
http://bit.ly/2dFvSea
Data de publicació Descripció Més informació
Aprovació definitiva
Conveni urbanístic per a l'obtenció dels sòls qualificats de sistemes urbanístics que integren una finca emplaçada a la plaça de l'Oliver
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
6a modificació del Pla especial d'ordenació d'usos urbans
PDF Planejament urbanístic
Aprovació definitiva
Conveni urbanístic per a l'obtenció dels sòls qualificats de sistemes urbanístics que integren la finca registral 1.689 emplaçada a la plaça de l'Olivera i sistema viari adjacent
PDF Planejament urbanístic
Aprovació definitiva de modificació
Pla general metropolità a l'àmbit del polígon industrial Salines / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació definitiva de modificació
Pla general metropolità i de les ordenances metropolitanes d'edificació relatiu al nombre màxim d'habitatges per parcel·la a les claus 12 i 13
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació inicial de modificació
Pla general metropolità, Programa de participació ciutadana, millora de la xarxa d'espais públics dels Barris de Muntanya
PDF Planejament urbanístic
Aprovació definitiva
Pla general metropolità per a la millora dels barris de Muntanya, informe ambiental estratègic / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
Pla general metropolità per a la millora dels barris de Muntanya
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
Pla general metropolità al sector corresponent a la zona 10a*cl en l'entorn del sistema aeroportuari
PDF Planejament urbanístic
Correcció d'errades
Anunci 31/10/2017
PDF Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació definitiva de modificació
6a modificació del Pla especial d'ordenació d'usos urbans / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació inicial de modificació
Pla general metropolità per a la millora de la xarxa d'espais públics dels barris de Muntanya
PDF Planejament urbanístic
Correcció d'errades
Anunci 14/02/2018
PDF Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació inicial de modificació
Pla general metropolità relatiu a la clau 8a, verd privat protegit
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial
Pla especial d'assignació d'un ús docent a la masia de Can Codina
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
Pla general metropolità en l'àmbit de Can Gavarrot, Programa de participació ciutadana, Avanç i Document inicial ambiental estratègic
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
Pla general metropolità en l'àmbit del sector Bonaventura Calopa
PDF Planejament urbanístic
Aprovació definitiva
Normes urbanístiques, article, 29, del Pla especial de protecció i millora del Parc Agrari del Baix Llobregat, informe ambiental estratègic / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació inicial de modificació
Pla general metropolità relativa a la clau 8a, verd privat protegit
PDF Planejament urbanístic
Aprovació definitiva
Informe ambiental estratègic del Pla especial urbanístic d'assignació de l'ús docent a la masia Can Codina / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació definitiva de modificació
Pla general metropolità del sector corresponent a la zona 10A*CL / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació definitiva
Pla especial urbanístic d'assignació d'ús docent a la masia can Codina / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació definitiva de modificació
Pla general metropolità en l'àmbit del sector Bonaventura Calopa / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació definitiva de modificació
Pla general metropolità relativa a la clau 8a, verd privat protegit / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació definitiva de modificació
Normes subsidiàries de planejament per ajust dels sistemes d'equipaments i zones verdes al nucli antic / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació inicial
Pla especial urbanístic en l'àmbit del carrer Miquel, núm. 30-36
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació definitiva
Declaració ambiental estratègica de la modificació puntual del Pla general metropolità per a la millora dels barris de muntanya / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibiliat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació inicial
Conveni urbanístic amb la Junta de Compensació Prologis Parc Sant Boi per a la conservació i el manteniment de les obres d'urbanització del sector Prologis Parc Sant Boi
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació definitiva
Conveni urbanístic amb la Junta de Compensació Prologis Parc Sant Boi per a la conservació i el manteniment de les obres d'urbanització del sector Prologis Parc Sant Boi
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació inicial
Conveni per a l'execució de la gestió urbanística integrada del polígon IV definit en el Pla de millora urbana de les parcel·les incloses a l'illa dels carrers Joventut, Màlaga, Extremadura i la Riera del Fonollar, del sector industrial Fonollar-Nord
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació definitiva de modificació
Pla general metropolità per a la millora dels barris de Muntanya / Anunci emès pel Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació definitiva
Conveni per a l'execució de la gestió urbanística integrada del polígon IV definit en el Pla de millora urbana de les parcel·les incloses a l'illa dels carrers Joventut, Màlaga, Extremadura i la Riera del Fonollar, del sector industrial Fonollar-Nord
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
Pla general metropolità per a la regulació de diversos usos als PAE Salines Fonollar Sud-Bullidor, Can Calderón i dues illes del PAE Prologis i per a la creació del sistema de serveis funeraris
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
Pla general metropolità a la vessant est del Puig del Castell
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
Pla general metropolità per a la millora de l'àmbit de Can Carreres i el document ambiental estratègic
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Exposició al públic
Sentència del recurs contenciós administratiu núm. 59/16 que anul·la el Pla director urbanístic dels àmbits d'activitat econòmica del Delta del Llobregat / Anunci emès pel Departament de Territori
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació inicial
Conveni urbanístic per a la conservació i manteniment de les obres d'urbanització del sector Centre Comercial Sant Boi
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació definitiva
Pla especial urbanístic a l'àmbit del carrer de Miquel, 30-36 / Anunci emès pel Departament de Territori
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté text

Vigent