Facebook Twitter Youtube Instagram RSS

Ajuntament de Cornellà de Llobregat

Planejament urbanístic

Identificador
20161011N1
Matèries
Urbanisme. Disciplina urbanística
Per a més informació
http://bit.ly/2e5Cpe2
Data de publicació Descripció Més informació
Aprovació definitiva de modificació
Pla general metropolità 76 als àmbits situats al passeig dels Ferrocarrils Catalans / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté text

Correcció d'errades
Pla general metropolità 76 a l'àmbit discontinu format pel bloc de l'antic Cinesa Pisa i el bloc B2 de Millàs / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació inicial de modificació
Pla de millora urbana per la concreció volumètrica de la carretera d'Esplugues núm. 221 i carrer Sabina Mitjavila núm. 21
PDF Planejament urbanístic
Aprovació definitiva
Pla de millora urbana de l'illa núm. 35.883, sector Almeda
PDF Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació definitiva de modificació
Pla de millora urbana per la concreció volumètrica de la carretera d'Esplugues núm. 221 i carrer Sabina Mitjavila núm. 21
PDF Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació inicial de modificació
Pla general metropolità en la parcel·la B3 del Parc Tecnològic World Trade Center
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial
Pla especial urbanístic per regular els clubs de cànnabis
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
Pla general metropolità relatiu a la reserva d'equipaments Can Bagaria, Fira, Millàs i Cobalt
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
Pla general metropolità per a la regulació de la reserva d'aparcament en el sistema urbanístic d'habitatge dotacional públic
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
Pla general metropolità en la parcel·la B3 del Parc Tecnològic World Trade Center
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
Pla especial d'ordenació urbana a l'àmbit del sector Almeda
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
Pla general metropolità per a la regulació de la reserva d'aparcament en el sistema urbanístic d'habitatge dotacional públic
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
Pla general metropolità 76 relatiu a la reserva d'equipaments Can Bagaria, Fira, Millàs i Cobalt
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial
Pla de millora urbana Tintes Especiales (PMU7)
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
Pla general metropolità-1976, a la zona 14b, del sector Almeda
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial
Pla especial urbanístic de la deixalleria
PDF Planejament urbanístic
Aprovació definitiva
Pla especial urbanístic per regular els clubs de cànnabis / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació inicial
Pla de millora urbana Siemens-Elsa, PMU1
PDF Planejament urbanístic
Aprovació definitiva
Normes urbanístiques, article, 29, del Pla especial de protecció i millora del Parc Agrari del Baix Llobregat, informe ambiental estratègic / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació inicial
Pla de millora urbana Illa Alstom, delimitat per la modificació puntual del PGM-76 a les Illes Bagaria i Alstom (PMU1)
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
Pla general metropolità, implantació de les unitats edificatòries 10HP i BRM1-3
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial
Pla d'acció de l'Aglomeració del Baix Llobregat I / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació definitiva de modificació
Pla general metropolità a la zona 14b del sector Almeda / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació definitiva
Pla de millora urbana Tintes Especiales (PMU7)
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
Pla general metropolità al sector PA$ Priorat - Grup Llobregat
PDF Planejament urbanístic
Aprovació definitiva
Pla de millora urbana Tintes Especiales (PMU7)
PDF Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació definitiva de modificació
Pla general metropolità en relació amb la reserva d'equipaments a Can Bagaria, Fira i carrer Cobalt / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació definitiva de modificació
Pla general metropolità parcel·la B3 del Parc tecnològic World Trade Center / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació definitiva de modificació
Pla general metropolità per a la regulació de la reserva d'aparcament en el sistema urbanístic d'habitatge dotacional públic / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació definitiva de modificació
Pla de millora urbana Illa Alstom, delimitat per la modificació puntual del PGM76 a les Illes Bagaria i Alstom (PMU7)
PDF Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació inicial
Pla de millora urbana plàsmica (PMU2)
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
Pla general metropolità 76 PA4 Priorat-Grup Llobregat
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
Pla general metropolità per a la implantació de les unitats edificatòries 10HP i BRM1-3
PDF Planejament urbanístic
Aprovació definitiva
Pla de millora urbana Siemens-Elsa (PMU1)
PDF Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació inicial
Avanç del Pla General Metropolità de l'àmbit patrimonial de l'antiga fàbrica Rosés
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial
Avanç del Pla General Metropolità de l'àmbit patrimonial de l'antiga fàbrica Rosés
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial
Pla especial d'infraestructures per a l'obertura del carrer Plàsmica (PEI1) gener 2020
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
Pla especial de protecció del patrimoni històric, artístic i arquitectònic del conjunt industrial de Can Rosés
PDF Planejament urbanístic
Exposició al públic
Sentència relativa a l'aprovació definitiva de la modificació de Pla general metropolità en diversos àmbits del municipi / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació inicial
Pla de millora urbana de l'illa 35.873, PMU2 sector Almeda i modificació puntual del PMU de l'illa 35.883 del Pla especial d'ordenació urbana sector Almeda
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació inicial
Avanç de la modificació del Pla general Metropolità als terrenys propietat de Sociedad General de Aguas de Barcelona amb qualificació de zona verda i equipaments
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
Pla general metropolità a l'entorn Revolt Negre-entorn avinguda Línia Elèctrica
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial
Pla especial urbanístic d'usos de les zones 14d de destraleta
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial
Pla de millora urbana d'accessibilitat a la finca de la plaça Reus 7
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació definitiva de modificació
Pla general metropolità / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació inicial de modificació
Pla general metropolità als terrenys propietat de la Sociedad General de Aguas de Barcelona amb qualificació de zona verda i equipaments
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Correcció d'errades
Anunci 15/4/2021
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació inicial de modificació
Pla general metropolità-76 de les condicions edificatòries dels terrenys situats al nord del carrer Marquès, entre el Camí Vell de Sant Boi i el passatge del Transformador
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació definitiva
Pla de millora urbana de l'illa 35.873, PMU2 sector Almeda i modificació puntual del PMU de l'illa 35.883 del Pla especial d'ordenació urbana sector Almeda
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació inicial de modificació
Pla general metropolità Silici-Rosselló-Caldereria
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació definitiva
Pla especial urbanístic d'usos de les zones 14d de Destraleta / Anunci emès pel Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació inicial de modificació
Pla general metropolità de l'àmbit esquerra de l'antiga Fàbrica Rosés Equipament
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació definitiva
Pla de millora urbana d'accessibiltat de la finca de la plaça Reus, núm. 7
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació inicial
Pla especial urbanístic d'usos de la zona HOC (sector Plana del Galet)
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació definitiva de modificació
Pla general metropolità 76 PA4 Priorat-Grup Llobregat / Anunci emès pel Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació inicial de modificació
Pla general metropolità Silici-Rosselló-Caldereria
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
Avanç de la modificació puntual del Pla general metropolità a l'entorn del Canal de la Infanta-ronda de Dalt de Llobregat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació definitiva
Pla especial urbanístic d'usos de la zona HOC Sector Plana del Galet / Anunci emès pel Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació definitiva
Pla especial d'infraestructures per a l'obertura del carrer Plàsmica (PEI1) gener 2020 / Anunci emès pel Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació definitiva de modificació
Pla especial de protecció del patrimoni històric, artístic i arquitectònic del conjunt industrial de Can Rosés / Anunci emès pel Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació inicial de modificació
Pla general metropolità 76 als terrenys situats al nord del carrer Marquès de Cornellà, entre el Camí Vell de Sant Boi i el passatge del Transformador
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació inicial
Avanç de la modificació puntual del Pla general metropolità en l'àmbit Bagaria Nord
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Vigent