Facebook Twitter Youtube Instagram RSS

Ajuntament de Ripoll

Planejament urbanístic

Identificador
20161013N25
Matèries
Urbanisme. Disciplina urbanística
Per a més informació
http://bit.ly/2eJ7g33
Data de publicació Descripció Més informació
Aprovació inicial de modificació
Pla d'ordenació urbanística municipal al sector del Pla de millora urbana 3.01 El Pla, addenda
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
16a modificació del Pla referent al sector de la Tensión Textil Colònia Agafallops
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial
Pla d'ordenació urbanística municipal al sector del Pla de millora urbana 3.01 El Pla, addenda
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
18a modificació del Pla d'ordenació urbanística municipal
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
17a modificació del Pla d'ordenació urbanística municipal
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
18a modificació del Pla d'ordenació urbanística municipal
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
17a modificació del Pla d'ordenació urbanística municipal
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
11a modificació del Pla d'ordenació urbanística municipal referent a la delimitació del sector de sòl urbanitzable industrial SUD 7 Can Franquesa
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
11a modificació del Pla d'ordenació urbanística municipal referent a la delimitació del sector de sòl urbanitzable industrial SUD 7 Can Franquesa
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial
Pla especial per a la realització d'una nova línia elèctrica, al llarg del camí-ral entre el paratge de la Font del Sant i el límit del terme municipal de Ripoll amb Campdevànol
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial
Addenda al conveni de modificació del POUM sector del Pla de millora urbana 3.01 El Pla
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
19a modificació del Pla d'ordenació urbanística municipal referent a l'ajust de la vialitat interior al polígon industrial Mas d'en Bosc
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
Trama urbana consolidada
PDF Planejament urbanístic
Aprovació definitiva de modificació
17a modificació del Pla d'ordenació urbanística municipal, nova delimitació de l'àmbit volumetria d'accés (21.A/10.2) / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació inicial
Pla especial urbanístic autònom per a la construcció d'una línia de mitja tensió soterrada seguint la Via Verda del Ferro i del Carbó entre Ripoll i Sant Joan de les Abadesses / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
20a modificació del Pla d'ordenació urbanística municipal
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
20a modificació del Pla d'ordenació urbanística municipal
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
11a modificació del Pla d'ordenació urbanística municipal referent a la delimitació del sector de sòl urbanitzable industrial SUD 7 Carretera de Les Llosses
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
22a modificació del Pla d'ordenació urbanística municipal referent a la nova regulació del sòl industrial
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
21a modificació del Pla d'ordenació urbanística municipal referent al polígon d'actuació PA 2.05 La Granja
PDF Planejament urbanístic
Aprovació definitiva de modificació
11a modificació del Pla d'ordenació urbanística municipal referent a la delimitació del sector de sòl urbanitzable industrial SUD 7 Carretera de Les Llosses
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació inicial de modificació
21a modificació del Pla d'ordenació urbanística municipal referent al polígon d'actuació PA 2.05 La Granja
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
22a modificació del Pla d'ordenació urbanística municipal referent a la nova regulació del sòl industrial
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació inicial
Pla especial per a la canalització soterrada per tal d'instal·lar cable de fibra òptica per emplaçament de telecomunicacions a l'àmbit SUD-5 - Sant Quintí
PDF Planejament urbanístic
Aprovació definitiva de modificació
18a modificació del Pla d'ordenació urbanística municipal / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació inicial de modificació
23a modificació del Pla d'ordenació urbanística municipal referent a la reserva del traçat de la variant est de Ripoll (C-17)
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
23a modificació del Pla d'ordenació urbanística municipal referent a la reserva del traçat de la variant est de Ripoll (C-17)
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
24a modificació del Pla d'ordenació urbanística municipal referent a la desclassificació del Polígon d'Actuació Urbanística 2.08 El Roig
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
24a modificació del Pla d'ordenació urbanística municipal referent a la desclassificació del Polígon d'Actuació Urbanística 2.08 El Roig
PDF Planejament urbanístic
Aprovació definitiva
Pla especial per a la realització d'una nova línia elèctrica, al llarg del camí-ral entre el paratge de la Font del Sant i el límit del terme municipal de Ripoll amb Campdevànol / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació definitiva
Pla especial urbanístic autònom per a la construcció d'una línia de MT soterrada seguint la via verda del ferro i del carbó / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació inicial
Addenda al Conveni del Pla d'ordenació urbanística municipal, sector del Pla de millora urbana 3.01, El Pla
PDF Planejament urbanístic
Aprovació definitiva de modificació
15a modificació del Pla d'ordenació urbanística municipal, sector de sòl urbanitzable delimitat núm. 5 (SUD 5) de la Rodona, la Solana del Ter i el pla de Sant Quintí. Text refós / Anunci emès pel Departament de Territori i sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
20a modificació del Pla d'ordenació urbanística municipal, referent a regulació d'espais per a ús de càmping
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
20a modificació del Pla d'ordenació urbanística municipal, catàleg de béns naturals i regulació d'espais per a ús de càmpings
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
25a modificació del Pla d'ordenació urbana municipal referent a la reubicació de part del sistema d'equipaments comunitaris al nucli urbà
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació inicial de modificació
25a modificació del Pla d'ordenació urbana municipal referent a la reubicació de part del sistema d'equipaments comunitaris al nucli urbà
PDF Planejament urbanístic
Aprovació definitiva de modificació
23a modificació del Pla d'ordenació urbanística municipal, reserva del traçat de la variant est (C-17) / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació inicial
Conveni urbanístic referent a la cessió d'una part de vial previst en el Pla d'ordenació urbanística municipal
PDF Planejament urbanístic
Aprovació definitiva de modificació
21a modificació del Pla d'ordenació urbanística municipal, referent al PAU 5.05, La Granja / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació definitiva de modificació
22a modificació del Pla d'ordenació urbanística municipal (POUM), per una nova regulació del sòl industrial / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació definitiva
Conveni urbanístic referent a l'expropiació d'una finca situada al passeig de la Farga Catalana número 16
PDF Planejament urbanístic
Aprovació definitiva de modificació
24a modificació del Pla d'ordenació urbanística municipal referent a la desclassificació del Polígon d'Actuació Urbanística 2.08 El Roig / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació inicial de modificació
Pla general municipal d'ordenació
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
26a modificació del Pla general municipal d'ordenació
PDF Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació inicial de modificació
27a modificació del Pla d'ordenació urbanística municipal (POUM) referent a la correcció d'errades per tal de reconèixer l'edificació consolidada al polígon industrial de Rocafiguera
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
27a modificació del Pla d'ordenació urbanística municipal (POUM) referent a la correcció d'errades per tal de reconèixer l'edificació consolidada al polígon industrial de Rocafiguera
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
28a modificació del Pla d'ordenació urbanística municipal de desclassificació del sector de sòl urbanitzable delimitat SUD-2, Palou, com a sòl no urbanitzable
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
28a modificació del Pla d'ordenació urbanística municipal de desclassificació del sector de sòl urbanitzable delimitat SUD-2, Palou, com a sòl no urbanitzable
PDF Planejament urbanístic
Pròrroga d'exposició al públic
28a modificació del Pla d'ordenació urbanística municipal de desclassificació del sector de sòl urbanitzable delimitat SUD-2, Palou, com a sòl no urbanitzable
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Pròrroga d'exposició al públic
28a modificació del Pla d'ordenació urbanística municipal de desclassificació del sector de sòl urbanitzable delimitat SUD-2, Palou, com a sòl no urbanitzable
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
29a modificació del Pla d'ordenació urbanística municipal referent a l'accessibilitat als edificis d'habitatges del barri de Sant Pere: Plaça Catalunya, plaça Comtat d'Osona i plaça Comtat de Cerdanya
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
30a modificació del Pla d'ordenació urbanística municipal referent a la correcció d'errada gràfica en l'alineació del carrer Pardines
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
29a modificació del Pla d'ordenació urbanística municipal referent a l'accessibilitat als edificis d'habitatges del barri de Sant Pere: Plaça Catalunya, plaça Comtat d'Osona i plaça Comtat de Cerdanya
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
30a modificació del Pla d'ordenació urbanística municipal referent a la correcció d'errada gràfica en l'alineació del carrer Pardines
PDF Planejament urbanístic
Aprovació definitiva de modificació
26a modificació del Pla d'ordenació ubanística municipal (POUM) per a la regulació de la construcció de piscines en sòl urbà / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació definitiva de modificació
16a modificació del Pla d'ordenació urbanística municipal, sector de la Tensión Tèxtil, colònia Agafallops / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació inicial de modificació
31a modificació del Pla d'ordenació urbanística municipal referent al Paratge Natural número 12, anomenat Plans de la Casa Nova del Roure i de Cal Menut
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
31a modificació del Pla d'ordenació urbanística municipal, referent al Paratge Natural número 12, anomenat Plans de la Casa Nova del Roure i de Cal Menut
PDF Planejament urbanístic
Aprovació definitiva de modificació
27a modificació del Pla general d'ordenació urbanística municipal, correcció d'errades pel reconeixement d'una edificació consolidada en el polígon industrial Rocafiguera / Anunci emès pel Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació inicial
Pla especial urbanístic de desenvolupament per a la implantació d'un bike park al Puig de la Devesa
PDF Planejament urbanístic
Aprovació definitiva de modificació
31a modificació del Pla d'ordenació urbanística municipal, referent al Paratge Natural número 12, anomenat Plans de la Casa Nova del Roure i de Cal Menut / Anunci emès pel Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació definitiva de modificació
30a modificació del Pla d'ordenació urbanística municipal per correcció d'errada gràfica en l'alineació del carrer Pardines / Anunci emès pel Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació definitiva de modificació
28a modificació del Pla d'ordenació urbanística municipal / per desclassificar el sector SUD-2 Palou / Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació inicial de modificació
32a modificació del Pla d'ordenació urbanística municipal, parcel·la número 4 del sector de La Rodona
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
32a modificació del Pla d'ordenació urbanística municipal, parcel·la número 4 del sector de La Rodona
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial
Pla de millora urbana per a l'ordenació de la volumetria dels horts, espais lliures i vialitat de la colònia Botey o d'Agafallops
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
34a modificació del Pla d'ordenació urbanística municipal referent a l'ajust del solar de l'equipament annex a l'IES de Ripoll i dels espais lliures i vialitat de l'entorn
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
34a modificació del Pla d'ordenació urbanística municipal referent a l'ajust del solar de l'equipament annex a l'IES de Ripoll i dels espais lliures i vialitat de l'entorn
PDF Planejament urbanístic
Aprovació definitiva de modificació
32a modificació del Pla d'ordenació urbanística en l'àmbit de la parcel·la 4 sector de La Rodona / Anunci emès pel Departament de Territori
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació inicial de modificació
35a modificació del Pla d'ordenació urbanística en l'àmbit de la deixalleria del sector dels Pintors
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
35a modificació del Pla d'ordenació urbanística en l'àmbit de la deixalleria del sector dels Pintors
PDF Planejament urbanístic

Vigent