Facebook Twitter Youtube Instagram RSS

Ajuntament de Caldes de Malavella

Planejament urbanístic

Identificador
20161014N32
Matèries
Urbanisme. Disciplina urbanística
Per a més informació
http://bit.ly/2eefsVA
Data de publicació Descripció Més informació
Aprovació inicial
Pla de millora urbana 10 de l'àrea central del golf (PMU10)
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial
Planejament del sector de Sant Maurici, programa de participació ciutadana
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial
Pla de millora urbana 10 de l'àrea central del golf (PMU10)
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació definitiva
Pla de millora urbana 10 de l'àrea central del golf (PMU10)
PDF Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació inicial de modificació
Pla d'ordenació urbanística municipal al paratge de Sant Maurici
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
Pla d'ordenació urbanística municipal al paratge de Sant Maurici
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació definitiva
Pla de millora urbana 10 de l'àrea central del golf (PMU10), ratificació
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial
Pla especial urbanístic relatiu a l'àmbit actuació 1 Can Carbonell, actuació 2 Malavella Park i actuació 3 Turist Club
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial
Pla especial urbanístic relatiu a l'àmbit actuació 1 Can Carbonell, actuació 2 Malavella Park i actuació 3 Turist Club
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
Pla d'ordenació urbanística municipal
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
Pla d'ordenació urbanística municipal
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació definitiva
Pla especial urbanístic relatiu a l'àmbit actuació 1 Can Carbonell, actuació 2 Malavella Park i actuació 3 Turist Club, informe ambiental estratègic / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
Pla d'ordenació urbanística municipal
PDF Planejament urbanístic
Aprovació definitiva de modificació
Pla d'ordenació urbanística per a la regulació dels usos recreatiu, esportiu i comercial en les zones 1,3,7b i 11 / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació inicial
Pla especial urbanístic autònom per a la construcció d'infraestructures en sòl no urbanitzable en diversos àmbits, 1 Can Carbonell, 2 Malavella Park i 3 Turist Club i informe ambiental estratègic
PDF Planejament urbanístic
Aprovació definitiva
Pla especial de camins, text refós / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació definitiva
Pla especial urbanístic autònom plurimunicipal de les obres de connexió d'abastament d'aigua potable de Vidreres des de l'artèria Costa Brava, informe ambiental estratègic / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació inicial
Pla especial urbanístic autònom plurimunicipal de les obres de connexió d'abastament d'aigua potable de Vidreres des de l'artèria Costa Brava / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació inicial
Avanç del Pla especial del paratge de Sant Maurici
PDF Planejament urbanístic
Aprovació definitiva de modificació
Pla d'ordenació urbanística municipal, per a l'adaptació a la normativa actual / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació inicial
Pla parcial que desenvolupa el sector del PPU14, ampliació Santa Ceclina
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial
Pla parcial que desenvolupa el sector del PPU14, d'ampliació de Santa Ceclina
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació definitiva de modificació
Programa de Participació Ciutadana del Pla especial del paratge de Sant Maurici
PDF Planejament urbanístic
Aprovació definitiva
Pla especial urbanístic autònom plurimunicipal de les obres de connexió d'abastament d'aigua potable / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació definitiva
Pla especial urbanístic relatiu a l'àmbit actuació 1 Can Carbonell, actuació 2 Malavella Park i actuació 3 Turist Club / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació inicial
Conveni urbanístic amb PGA Golf de Caldas SA, per a la connexió de la xarxa d'aigua potable al PAU 01
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial
Conveni urbanístic amb PGA Golf de Caldas, SA, per a la connexió de la xarxa d'aigua potable al PAU01
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
Pla d'ordenació urbanística municipal, per a la connexió d'aigua potable dels sectors i polígons d'actuació situats a la N-II
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
Pla d'ordenació urbanística municipal, per a la connexió d'aigua potable dels sectors i polígons d'actuació situats a la N-II
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
Pla d'ordenació urbanística municipal, per a la connexió de la xarxa d'aigua potable existent al municipi de Caldes de Malavella a Vilobí d'Onya i conveni urbanístic
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
Pla d'ordenació urbanística municipal, per a la connexió de la xarxa d'aigua potable existent al municipi de Caldes de Malavella a Vilobí d'Onya i conveni urbanístic
PDF Planejament urbanístic
Aprovació definitiva de modificació
Pla especial de condicionament de can Calot per a ús de turisme rural / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació definitiva de modificació
Pla ordenació urbanística municipal paratge Sant Maurici / Anunci emès pel Departament de Territori i Sosteniblitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació inicial
Pla especial urbanístic. Llac i activitats agrícoles, esportives i recreatives en sòl no urbanitzable
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
Pla d'ordenació urbanística municipal per a la modificació de la fitxa 071 del catàleg de masies i cases de pagés
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial
Pla de millora urbana d'ordenació de volums, a l'avinguda Dr. Furest núm. 2 amb plaça Sant Esteve
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
Catàleg de masies i cases de pagès inclòs al Pla d'ordenació urbanística municipal, fitxa 071
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació definitiva
Pla de millora urbana d'ordenació de volums, a l'avinguda Dr. Furest núm. 2 amb plaça Sant Esteve
PDF Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació inicial de modificació
PP01 portal de la Vila
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
PP01 portal de la Vila
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial
Conveni urbanístic amb l'Ajuntament de Sils, relatiu al servei de subministrament i abastament domiciliari d'aigua potable en el sector del Golf de Sils (PAU-4), sistema d'abastament connectat al sistema del sector del Golf de Caldes de Malavella (PAU-01)
PDF Planejament urbanístic
Aprovació definitiva
Conveni urbanístic i de gestió del servei de subministrament i abastament domiciliari d'aigua potable al PAU-4 del Golf de Sils
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació definitiva
Conveni urbanístic i de gestió del servei de subministrament i abastament domiciliari d'aigua potable al PAU-4 del Golf de Sils
PDF Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació definitiva de modificació
Pla d'ordenació urbanística municipal per canviar el contingut de la fitxa 071 cal Esquerrà del catàleg de masies, / Anunci emès pel Departament de Territori
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació definitiva de modificació
Pla d'ordenació urbanística municipal per a la connexió de la xarxa d'aigua potable existent al municipi de Caldes a Vilobí, / Anunci emès pel Departament de Territori
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació inicial de modificació
Pla d'ordenació urbanística municipal en el sector del PP01 Porta de la Vila
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
Pla d'ordenació urbanística municipal en el sector del PP01 Porta de la Vila
PDF Planejament urbanístic
Aprovació definitiva
Conveni urbanístic per a la connexió de la xarxa d'abastament d'aigua potable al sector Golf (PAU01)
PDF Planejament urbanístic
Aprovació definitiva
Conveni urbanístic per a la connexió de la xarxa d'abastament d'aigua potable al sector Golf (PAU01)
PDF Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació definitiva
Conveni urbanístic amb PGA Golf de Caldas, SA, per a la connexió de la xarxa d'aigua potable al PAU01
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
Pla d'ordenació urbanística municipal, nova rotonda a la cruïlla de la Crta de Llagostera i Av. Dr. Furest
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
Pla d'ordenació urbanística municipal, nova rotonda a la cruïlla de la Crta de Llagostera i Av. Dr. Furest
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
Pla d'ordenació urbanística municipal, en l'àmbit del PAU 09, Malavella Park
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
Pla d'ordenació urbanística municipal, en l'àmbit del PAU 09, Malavella Park
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Vigent