Facebook Twitter Youtube Instagram RSS

Ajuntament de Mataró

Planejament urbanístic

Identificador
20161017N44
Matèries
Urbanisme. Disciplina urbanística
Per a més informació
http://bit.ly/2ekDfE1
Data de publicació Descripció Més informació
Aprovació inicial de modificació
Pla general d'ordenació sector carretera de Cirera
PDF Planejament urbanístic
Aprovació definitiva
Conveni urbanístic en l'àmbit urbanístic Ronda Barceló/Illa Fàbregas i de Caralt
PDF Planejament urbanístic
Aprovació definitiva
Pla especial en sòl no urbanitzable a Ca l'Iborra, informe ambiental estratègic / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació definitiva
Conveni que té per objecte l'ús i obtenció de la finca El Cafè Nou i el seu pati
PDF Planejament urbanístic
Aprovació definitiva
Pla de millora urbana per a la flexibilització de volums i usos a la qualificació 3b31hpo/E del carrer Churruca / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació definitiva
Pla de millora urbana d'ordenació volumètrica de l'illa 2 de l'Eix Herrera, carrers Herrera, Floridablanca, A. Viladomat i J.F. Pacheco / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació inicial de modificació
Pla general d'ordenació a l'àmbit discontinu del Café Nou, Cercle Catòlic, Angeleta Ferrer i 2a addenda del conveni urbanístic per l'ús i obtenció de la finca El Cafè Nou i el seu pati
PDF Planejament urbanístic
Aprovació definitiva de modificació
Pla general d'ordenació de reajustament d'equipaments i de zones verdes a l'avinguda del Corregiment / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació inicial de modificació
Pla general d'ordenació per a la creació d'un equipament al polígon Mata-Rocafonda, a la finca municipal del carrer Energia, 11
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial
2a modificació del Pla especial d'usos recreatius en la modalitat de musicals, en els àmbits dels polígons industrials
PDF Planejament urbanístic
Aprovació definitiva
Pla especial en sòl no urbanitzable a Ca l'Iborra / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació definitiva
Pla general d'ordenació sector carretera de Cirera, declaració ambiental estratègica / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
Pla general d'ordenació relatiu als paràmetres de condicions d'ús de les activitats industrials i terciàries
PDF Planejament urbanístic
Aprovació definitiva de modificació
Pla especial del patrimoni arquitectònic a la casa natal de Josep Puig i Cadafalch / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació definitiva de modificació
Pla general d'ordenació per a la creació d'un equipament municipal al polígon Mata-Rocafonda / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació definitiva de modificació
Pla general d'ordenació en l'àmbit discontinu del Café Nou, Cercle Catòlic, Angeleta Ferré / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació definitiva de modificació
Pla general d'ordenació per al reajustament del pati d'illa entre els carrers del Camí Ral i de l'Alcalde Abril /Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació inicial
Pla de millora urbana del sector Maresme-Toló (PMU-13)
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial
Pla especial urbanístic del Càmping Barcelona
PDF Planejament urbanístic
Aprovació definitiva de modificació
Pla general d'ordenació del sector carretera de Cirera / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació inicial
Pla de millora urbana a l'àmbit Illa 1a torre Barceló
PDF Planejament urbanístic
Pròrroga d'exposició al públic
Pla de millora urbana, a l' àmbit Illa Torre Barceló
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
Pla especial d'equipaments per a la implantació del nou CAP Cirera Molins, fitxa 48
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
Pla de millora urbana PMU-04d per a la implantació del nou CAP Cirera Molins
PDF Planejament urbanístic
Exposició al públic
Sentencia sobre la modificació del Pla General d'Ordenació Municipal de Mataró, relativa a l'ordenació de l'illa Fabregas i de Caralt / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté text

Exposició al públic
Sentència sobre l'aprovació definitiva de modificació del Pla general d'ordenació municipal relativa al sector El Sorrall / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté text

Exposició al públic
Sentència sobre la modificació del Pla General d'Ordenació en relació amb el sòl no urbanitzable i d'actualització del pla de classificació del sòl de tot el municipi / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Exposició al públic
Sentència sobre la modificació de la normativa del Pla especial del patrimoni arquitectònic i ambiental que afecta al redactat de l'article 28 / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació inicial de modificació
Pla especial d'equipaments Mataró-Nord per l'ampliació del CAP Rocafonda i trasllat de pistes de petanca
PDF Planejament urbanístic
Aprovació definitiva de modificació
Pla general d'ordenació, relativa als paràmetres de condicions d'ús de les activitats industrials i terciàries / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Exposició al públic
Sentència relativa a la modificació del Pla General d'Ordenació Municipal relativa al sector El Sorrall / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació definitiva
Pla de millora urbana sector Maresme-Toló / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació definitiva de modificació
Pla de millora urbana (PMU-04d) per a la implantació del nou CAP Cirera-Molins / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació definitiva de modificació
Pla especial d'equipaments Mataró-Nord per a la implantació del nou CAP Cirera-Molins, fitxa 58 / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Exposició al públic
Sentència relativa a la modificació puntual de el Pla general d'ordenació, relativa a la UA-87 entorns del carrer Biada
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació inicial de modificació
Normes urbanístiques del pla general d'ordenació relativa al Títol II, paràmetres comuns d'edificació i d'ús,i Títol I, articles 52 i 53
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
Normes urbanístiques del pla general d'ordenació relativa al Títol II, paràmetres comuns d'edificació i d'ús,i Títol I, articles 52 i 53
PDF Planejament urbanístic
Aprovació definitiva
Informe ambiental estratègic de la Modificació puntual del Pla general d'ordenació El Sorrall / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació inicial de modificació
Normes urbanístiques del Pla general d'ordenació 106. Títol II - Paràmetres comuns d'edificació i d'ús i art. 52 i 53
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial
Pla de millora urbana Ronda de la República, 64 (Exp. PMU-14)
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
Pla de millora urbana PMU-01d Ronda Barceló, illes 2, 3, 4 i 5 (Exp. PMU-1 annex IX)
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial
Conveni urbanístic de cessió del 10% aprofitament urbanístic del PMU 13 Maresme Toló
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial
Pla de millora urbana a l'àmbit Illa 1a torre Barceló, 2a aprovació inicial
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
Pla especial del patrimoni arquitectònic al Camí Ral de la Mercè
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
Pla general d'ordenació Camí Ral de la Mercè
PDF Planejament urbanístic
Aprovació definitiva
Minuta del Conveni urbanístic de cessió del 10% aprofitament urbanístic del PMU 13 Maresme Toló
PDF Planejament urbanístic
Aprovació definitiva de modificació
Pla de millora urbana PMU 01d a l'àmbit Ronda Barceló, reajustaments de volums de les Illes 2, 3, 4 i 5 / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació definitiva de modificació
Normes urbanístiques del pla general d'ordenació relativa al Títol II, paràmetres comuns d'edificació i d'ús,i Títol I, articles 52 i 53 / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació inicial
Pla de millora urbana de reordenació volumètrica del conjunt unitari 1e6 de la Ciutat Jardí
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
Pla general d'ordenació MPG 107 de regeneració urbana de l'entorn del carrer Biada i carrer Goya
PDF Planejament urbanístic
Aprovació definitiva
Pla de millora urbana Ronda de la República, 64 (Exp. PMU-14) / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació inicial de modificació
Pla general d'ordenació MPG-99, relativa a l'homogeneïtzació de la zonificació de la cantonada dels carrers Blanes-Galicia-Premià
PDF Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació definitiva
Declaració ambiental estratègica del Pla de mobilitat urbana sostenible / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació definitiva
Declaració ambiental estratègica del Pla especial urbanístic del càmping Barcelona / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació definitiva de modificació
Pla general d'ordenació Camí Ral de la Mercè / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació inicial de modificació
Pla general El Sorrall 2019
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació definitiva de modificació
Pla especial del patrimoni arquitectònic Camí Ral de la Mercè / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació definitiva
Sentència sobre el Pla especial urbanístic de masies i cases rurals en sòl no urbanitzable / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
Pla parcial Vallveric
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
2a modificació del Pla general d'ordenació del sector Vallveric
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació definitiva de modificació
Pla general d'ordenació relativa a l'homogeneïtzació de la zonificació de la cantonada dels carrers de Blanes - de Galícia - de Premià - de Santa Caterina / Anunci emès pel Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació definitiva
Addenda al conveni urbanístic amb la Junta de Compensació del sector 5-05 del Maresme Toló i Spay Developments, S.L.U
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
Pla de millora urbana 11 Iveco-Renfe/ Farinera
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació definitiva
Pla de millora urbana PMU-05 àmbit illa 1a - Torre Barceló / Anunci emès pel Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació definitiva
Pla especial del Patrimoni arquitectònic al camí Ral de la Mercè / Anunci emès pel Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació inicial
Pla director urbanístic de revisió dels sòls no sostenibles del litoral de Malgrat de Mar a Alcanar / Anunci emès pel Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Correcció d'errades
Anunci 05/10/2021
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació definitiva
Text refós del Pla de millora urbana de reordenació volumètrica del conjunt unitari 1e6 de la Ciutat Jardí / Anunci emès pel Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació inicial de modificació
2a modificació del Pla general d'ordenació MPG 107 de regeneració urbana de l'entorn del carrer Biada i carrer Goya
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació definitiva de modificació
Pla especial d'equipaments Mataró-Nord per l'ampliació del CAP Rocafonda i trasllat de pistes de petanca / Anunci emès pel Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació inicial
Pla especial PE-60 d'ampliació per ús de l'equipament sanitari assistencial Eas, a la carretera de Cirera, 320
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació inicial
Pla especial PE-60 d'ampliació per ús de l'equipament sanitari assistencial Eas, a la carretera de Cirera, 320
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació inicial de modificació
Consulta pública prèvia del Pla general d'ordenació del centre geriàtric de l'av. Puig i Cadafalch
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació definitiva
Aixecament de la suspensió del Pla director urbanístic de revisió de sòls no sostenibles del litoral de Malgrat de Mar a Alcanar / Anunci emès pel Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
Pla general d¿ordenació carrer del Prat, dels números 9 al 29
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
Pla general d'ordenació MPG-111 Centre Geriàtric, avinguda Puig i Cadafalch
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
Pla de millora urbana del sector Riera de Cirera
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació inicial
Pla director urbanístic de revisió dels sòls no sostenibles / Anunci emès pel Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
Pla especial del patrimoni arquitectònic al carrer del Prat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
Pla general d'ordenació per a l'obtenció d'habitatge de protecció oficial en sòl urbà consolidat al terme municipal
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
Pla general d'ordenació MPG 113 del carrer del Prat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació definitiva de modificació
Text refós del Pla de millora urbana 11 Iveco-Renfe/ Farinera / Anunci emès pel Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació inicial de modificació
Pla general d'ordenació MPG-112, allotjaments dotacionals públics al carrer Muntanya
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació definitiva de modificació
2a modificació del Pla parcial urbanístic Vallveric / Anunci emès pel Departament de Territori
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació definitiva de modificació
2a modificació del Pla general d'ordenació del sector Vallveric / Anunci emès pel Departament de Territori
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació inicial de modificació
Pla general d'ordenació MPG 115 per a la integració del sistema de dotació d'habitatge públic en el sistema d'equipaments comunitaris com allotjaments dotacionals
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació definitiva
Pla especial PE-60 d'ampliació per ús de l'equipament sanitari assistencial Eas, a la carretera de Cirera, 320 / Anunci emès pel Departament de Territori
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació definitiva de modificació
Pla especial del patrimoni arquitectònic al carrer del Prat / Anunci emès pel Departament de Territori
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació definitiva de modificació
Pla general d'ordenació MPG-107 de la regeneració urbana de l'entorn dels carrers de Biada i de Goya / Anunci emès pel Departament de Territori
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació inicial
Pla especial d'ordenació arquitectònica de la masia i el magatzem-bodega, de murs de contenció i moviments de terres en Can Soler
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació definitiva de modificació
Pla general d'ordenació MPG-113, carrer del Prat / Anunci emès pel Departament de Territori
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació definitiva de modificació
Pla general d'ordenació MPG-111 Centre geriàtric Avinguda Puig i Cadafalch / Anunci emès pel Departament de Territori
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació inicial
Pla de millora urbana per a l'ordenació de volums de la parcel·la de la plaça Pintor Cusach, 1
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació definitiva de modificació
Pla de millora urbana del sector Riera de Cirera / Anunci emès pel Departament de Territori
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació inicial
Pla especial equipaments Mataró Nord, PE-24 i de la seva fitxa 54 reguladora del Centre d'Ensenyament de Primària i Secundària del GEM
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
Pla de millora urbana El Rengle, a les unitats mínimes d'execució UE-1.1, UE-1.2 i UE-1.3 de l'illa 1
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
Pla general d'ordenació urbanística per a l'ajust de les alineacions del sistema viari a l'entorn de l'Escola GEM
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació definitiva de modificació
Pla general d'ordenació MPG 115 per a la integració del sistema de dotació d'habitatge públic en el sistema d'equipaments comunitaris com allotjaments dotacionals / Anunci emès pel Departament de Territori
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació inicial de modificació
Pla parcial d'ordenació del sector de Can Gener
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Exposició al públic
Sentència sobre la modificació del Pla General d'Ordenació relatiu als paràmetres de condicions d'ús de les activitats industrials i terciàries / Anunci emès pel Departament de Territori
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació definitiva de modificació
Pla general d'ordenació MPG 115 per a la integració del sistema de dotació d'habitatge públic en el sistema d'equipaments comunitaris com allotjaments dotacionals / Anunci emès pel Departament de Territori
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació definitiva de modificació
Text refós del Pla general d'ordenació MPG-110 per a l'obtenció d'habitatge de protecció oficial en sòl urbà consolidat / Anunci emès pel Departament de Territori
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació definitiva de modificació
Pla especial equipaments Mataró Nord, PE-24 i de la seva fitxa 54 reguladora del Centre d'Ensenyament de Primària i Secundària del GEM / Anunci emès pel Departament de Territori
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació inicial de modificació
Pla general d'ordenació de paràmetres de condicions d'ús de les activitats industrials i terciàries (MPG-116)
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació definitiva de modificació
Pla general d'ordenació urbanística MPG-114, ajustament de les alineacions del sistema viari a l'entorn de l'escola GEM / Anunci emès pel Departament de Territori
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté text

Vigent

Objectius de Desenvolupament Sostenible (Agenda 2030)

 • ODS 1. Fi de la pobresa
 • ODS 2. Fam zero
 • ODS 3. Salut i benestar
 • ODS 4. Educació de qualitat
 • ODS 5. Igualtat de gènere
 • ODS 6. Aigua neta i sanejament
 • ODS 7. Energia neta i assequible
 • ODS 8. Treball decent i creixement econòmic
 • ODS 9. Indústria, innovació i infraestructures
 • ODS 10. Reducció de les desigualtats
 • ODS 11. Ciutats i comunitats sostenibles
 • ODS 12. Consum i producció responsables
 • ODS 13. Acció climàtica
 • ODS 14. Vida submarina
 • ODS 15. Vida d'ecosistemes terrestres
 • ODS 16. Pau, justícia i institucions sòlides
 • ODS 17. Aliança per a assolir els objetius