Facebook Twitter Youtube Instagram RSS

Ajuntament de Montcada i Reixac

Planejament urbanístic

Identificador
20161020N21
Matèries
Urbanisme. Disciplina urbanística
Per a més informació
http://bit.ly/2eoE1Qq
Data de publicació Descripció Més informació
Aprovació inicial de modificació
Pla especial de millora urbana per a la modificació dels gàlibs, parcel·la Sant-Gobain Weber Cemarksa
PDF Planejament urbanístic
Aprovació definitiva de modificació
Pla general metropolità a l'àmbit de Montcada Nord-Parc de la Riera Seca / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació definitiva de modificació
Pla especial urbanístic de protecció i catàleg del patrimoni arquitectònic, històric i ambiental, informe ambiental estratègic / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
Pla general metropolità a l'àmbit del PEMU de la Indústria VALENTINE
PDF Planejament urbanístic
Aprovació definitiva de modificació
Pla general metropolità de l'Estany de Gallecs / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació definitiva
Pla de millora urbana en l'àmbit de les antigues instal·lacions de Daicolorchem EU, SA / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació definitiva de modificació
Pla general metropolità per a la implantació del Centre d'Acollida d'Animals de Companyia de Barcelona (CAACB), declaració ambiental estratègica / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
Pla parcial industrial La Granja / Anunci emès per l'Àrea Metropolitana de Barcelona
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
Pla general metropolità a l'àmbit del polígon industrial de Can Cuiàs
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial
Pla de millora urbana i de concreció d'usos Carretera de Ripollet
PDF Planejament urbanístic
Aprovació definitiva de modificació
Pla general metropolità per a la implantació del Centre d'Acollida d'Animals de Companyia de Barcelona (CAACB) / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació definitiva de modificació
Pla general metropolità a l'àmbit del polígon industrial de Can Cuiàs / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació definitiva de modificació
Pla especial de millora urbana per a la modificació dels gàlibs, parcel·la Sant-Gobain Weber Cemarksa / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació inicial
Pla de millora urbana de l'àrea residencial de la Vallençana Baixa
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
Pla general metropolità d'actuacions compensatòries per l'ordenació singular d'elements del Pla especial urbanístic i Catàleg del patrimoni arquitectònic, històric i ambiental
PDF Planejament urbanístic
Aprovació definitiva
Pla de millora urbana i de concreció d'usos Carretera de Ripollet / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació definitiva de modificació
Pla parcial industrial La Granja / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació definitiva
Pla especial de reforma interior de l'illa delimitada pels carrers Riera de Sant Cugat, Quarters, Pere de Montcada i passatge Carreres / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació definitiva
Sentència relativa al Pla especial urbanístic per a la implantació d'un centre d'acolliment al recinte can Miralpeix / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació inicial de modificació
Pla general metropolità a l'àmbit de la Muntanyeta de la Font Pudenta / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació inicial
Pla especial de protecció del medi natural i del paisatge del Parc natural de la Serra de Collserola (PEPNat) / Anunci emès per l'Àrea Metropolitana de Barcelona
PDF Planejament urbanístic
Aprovació definitiva de modificació
Pla general metropolità a l'àmbit del Pla especial de millora urbana de la Valentine / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació definitiva de modificació
Pla general metropolità d'actuacions compensatòries per a l'ordenació d'elements del Pla especial urbanístic i Catàleg del patrimoni arquitectònic, històric i ambiental / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Correcció d'errades
Anunci 25/10/2018
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació inicial
Pla especial urbanístic del Centre d'Acollida de Companyia de Barcelona (CAACB)
PDF Planejament urbanístic
Aprovació definitiva
Pla especial de protecció del medi natural i del paisatge del Parc Natural de la Serra de Collserola, declaració ambiental estratègica / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació definitiva
Pla general metropolità en l'àmbit del Parc Natural de la Serra de Collserola, declaració ambiental estratègica / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació definitiva
Pla de millora urbana de l'àrea residencial de la Vallençana Baixa, text refós / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació definitiva
Pla especial de protecció i catàleg del patrimoni arquitectònic / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació definitiva
Informe ambiental del Pla especial urbanístic del Centre d'Acollida d'Animals de Companyia de Barcelona (CAACB)
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
Pla especial de concreció d'usos del centre lúdic i de serveis Punt de Montcada
PDF Planejament urbanístic
Aprovació definitiva
Pla especial urbanístic del centre d'acollida d'animals de companyia de Barcelona / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació definitiva de modificació
Text refós del Pla especial de concreció d'usos del centre lúdic i de serveis Punt de Montcada / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació inicial de modificació
Pla general metropolità per a la implantació de magatzems tecnològics en l'activitat industrial
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
Pla especial d'ordenació de volums i concreció d'alineacions de l'illa definida pel carrer de Santa Fe, Anselm Clavé, passatge de Santa Fe i plaça d'Espanya
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
Pla general metropolità per a la previsió d'habitatge de protecció oficial de lloguer a Mas Duran
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
Pla especial de reforma interior del polígon industrial Pla d'en Coll
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
Pla especial d'usos, i suspensió de l'atorgament de llicències i altres autoritzacions per desenvolupar activitats recreatives relacionades amb la implantació de locals de jocs i apostes durant el termini d'un any
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació inicial
Pla de millora urbana de la normativa de la zona 15 de Terra Nostra
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
Pla general metropolità a l'àmbit del polígon d'actuació urbanística PAU Santa Fe
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació definitiva de modificació
Pla especial d'usos / Anunci emès pel Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació inicial
Pla especial d'ordenació de l'edificació i assignació d'ús docent de l'IES Mas Rampinyo
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació definitiva de modificació
Text refós del Pla general metropolità per a la previsió d'habitatge de protecció oficial de lloguer a Mas Duran / Anunci emès pel Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté text

Exposició al públic
Sentència relativa al Pla general metropolità a l'àmbit de Montcada Nord-Parc de la Riera Seca / Anunci emès pel Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació definitiva de modificació
Pla general metropolità per a la implantació de magatzems tecnològics a l'activitat industrial / Anunci emès pel Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació definitiva
Pla especial d'ordenació de l'edificació i assignació d'ús docent de l'IES Mas Rampinyo / Anunci emès pel Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació inicial de modificació
Pla general metropolità per a la previsió de la reserva d'habitatges de protecció oficial en el sòl urbà consolidat en la zona qualificada com a densificació urbana semi intensiva (clau 13b)
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
Pla general metropolità de la zona 15 de Terra Nostra, avanç
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació definitiva de modificació
Pla general metropolità a l'àmbit del polígon d'actuació urbanística Santa Fe / Anunci emès pel Departament de Territori
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació definitiva de modificació
Pla de millora urbana de la Normativa de la Zona 15 de Terra Nostra / Anunci emès pel Departament de Territori
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació inicial
Pla director del Rec Comtal
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
Pla general metropolità a l'àmbit de Montcada Nord
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació definitiva de modificació
Pla especial de reforma interior del polígon industrial Pla d'en Coll / Anunci emès pel Departament de Territori
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació definitiva de modificació
Pla general metropolità per a la reserva d'habitatges de protecció oficial HPO al sòl urbà consolidat, clau 13B / Anunci emès pel Departament de Territori
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació inicial de modificació
Pla general metropolità a l'àmbit de la zona 21 de Terra Nostra
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Vigent

Objectius de Desenvolupament Sostenible (Agenda 2030)

 • ODS 1. Fi de la pobresa
 • ODS 2. Fam zero
 • ODS 3. Salut i benestar
 • ODS 4. Educació de qualitat
 • ODS 5. Igualtat de gènere
 • ODS 6. Aigua neta i sanejament
 • ODS 7. Energia neta i assequible
 • ODS 8. Treball decent i creixement econòmic
 • ODS 9. Indústria, innovació i infraestructures
 • ODS 10. Reducció de les desigualtats
 • ODS 11. Ciutats i comunitats sostenibles
 • ODS 12. Consum i producció responsables
 • ODS 13. Acció climàtica
 • ODS 14. Vida submarina
 • ODS 15. Vida d'ecosistemes terrestres
 • ODS 16. Pau, justícia i institucions sòlides
 • ODS 17. Aliança per a assolir els objetius