Facebook Twitter Youtube Instagram RSS

Ajuntament de Cornellà del Terri

Planejament urbanístic

Identificador
20161020N25
Matèries
Urbanisme. Disciplina urbanística
Per a més informació
http://bit.ly/2e6Urx2
Data de publicació Descripció Més informació
Aprovació definitiva de modificació
5a modificació del Pla d'ordenació urbanística municipal de l'article 22 sistema d'equipaments (Clau EQ) / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació inicial de modificació
8a modificació del Pla d'ordenació urbanística municipal referent al sòl urbà
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
8a modificació del Pla d'ordenació urbanística municipal referent al sòl urbà
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
9a modificació del Pla d'ordenació urbanística municipal referent al sòl no urbanitzable
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
9a modificació del Pla d'ordenació urbanística municipal referent al sòl no urbanitzable
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
7a modificació del Pla d'ordenació urbanística municipal
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació inicial
Conveni urbanístic relatiu a la finca de S.A.T. SUIS
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
7a modificació del Pla d'ordenació urbanística municipal
PDF Planejament urbanístic
Aprovació definitiva
Pla especial urbanístic per a la construcció de noves línies elèctriques subterrànies d'alta tensió entre els termes municipals de Cornellà del Terri i Palol de Revardit, informe ambiental estratègic / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació inicial de modificació
Pla especial urbanístic per a la construcció de noves línies elèctriques subterrànies d'alta tensió entre els termes municipals de Cornellà del Terri i Palol de Revardit / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació definitiva de modificació
4a modificació del Pla d'ordenació urbanística municipal referent a l'àmbit del PMU01-FRICORSA / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació inicial
Pla parcial del sector industrial Pont-Xetmar
PDF Planejament urbanístic
Aprovació definitiva de modificació
Pla d'ordenació urbanística municipal, clau 6, clau 7b1 i clau 7b2 zona industrial / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació definitiva
Sentència sobre el Pla d'ordenació urbanística municipal / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació inicial
Convenis urbanístics per a la cessió de terrenys relacionats amb el PPU06 Pont-Xetmar
PDF Planejament urbanístic
Aprovació definitiva
Pla parcial del sector industrial Pont-Xetmar
PDF Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació definitiva
Pla especial urbanístic per a la construcció de noves línies elèctriques subterrànies d'alta tensió entre els termes municipals de Cornellà del Terri i Palol de Revardit / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació definitiva de modificació
3a modificació del Pla d'ordenació urbanística municipal / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació inicial de modificació
11a modificació del Pla d'ordenació urbanística municipal, a l'àmbit del polígon d'actuació urbanística PAU-8, Chocolates Torras
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
11a modificació del Pla d'ordenació urbanística municipal, a l'àmbit del polígon d'actuació urbanística PAU-8, Chocolates Torras
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
12a modificació del Pla d'ordenació urbanística municipal (POUM), reordenació de sistemes d'espais lliures i sòl d'aprofitament privat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
12a modificació del Pla d'ordenació urbanística municipal (POUM), reordenació de sistemes d'espais lliures i sòl d'aprofitament privat
PDF Planejament urbanístic
Aprovació definitiva de modificació
8a modificació del Pla d'ordenació urbanística municipal, en l'àmbit del sòl urbà /Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació definitiva
Pla de millora urbana PMU 01- Fricorsa
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
13a modificació del Pla d'ordenació urbanística municipal, en sòl no urbanitzable, Mas Batllori
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
13a modificació del Pla d'ordenació urbanística municipal, en sòl no urbanitzable, Mas Batllori
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
14a modificació Pla d'ordenació urbanística municipal, àmbit Pont-Xetmar i articles de les disposicions generals del sòl urbà
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial
Conveni expropiatori de mutu acord per a la cessió de terreny destinat a serveis tècnics
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
14a modificació del Pla d'ordenació urbanística municipal, àmbit Pont - Xetmar
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Exposició al públic
Conveni urbanístic expropiatori de mutu acord per a la cessió de terreny destinat a serveis tècnics a favor de l'Ajuntament
PDF Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació definitiva
Informe ambiental estratègic del Pla especial urbanístic autònom de la nova línia d'alta tensió subterrània 25 kV LAT Banyoles Est, el nou centre de repartiment CT-903 ED Mas Rufí, i reforma dels centres transformadors CT-224 Abocador i CT-178 Agustí / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació definitiva
12a modificació del Pla d'ordenació urbanística municipal / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació inicial
Conveni amb la Junta de compensació del PPU06 Pont-Xetmar per al a contribució econòmica de la Junta a favor de l'Ajuntament en el sector industrial Pont-Xetmar en la infraestructura d'abastament des del pou Avellana i nova ETAP
PDF Planejament urbanístic
Aprovació definitiva de modificació
9a modificació del Pla d'Ordenació urbanística municipal, referent al sòl no urbanitzable / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació definitiva
Conveni amb la Junta de compensació del PPU06 Pont-Xetmar per al a contribució econòmica de la Junta a favor de l'Ajuntament en el sector industrial Pont-Xetmar en la infraestructura d'abastament des del pou Avellana i nova ETAP
PDF Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació definitiva de modificació
11a modificació a l'àmbit del PAU-8 Chocolates Torras, SA / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació inicial
Pla especial autònom d'una línia d'alta tensió soterrada, Banyoles Est / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
16a modificació del Pla d'ordenació urbanística municipal, sòl urbà, referent el casc antic, article núm. 86
PDF Planejament urbanístic
Aprovació definitiva
Pla especial autònom d'una línia d'alta tensió soterrada / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació definitiva
Informe ambiental estratègic de la 17a modificació del Pla d'ordenació urbanística municipal, referent als articles 112 i 136 de la normativa / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació inicial
2 convenis urbanístics
PDF Planejament urbanístic
Aprovació definitiva
Pla especial autònom d'una línia d'alta tensió soterrada Banyoles Est / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació definitiva
2 convenis urbanístics
PDF Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació definitiva de modificació
14a modificació del Pla d'ordenació urbanística municipal referent a l'àmbit Pont-Xetmar i articles de les disposicions generals de sòl urbà / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació inicial de modificació
17a modificació del Pla d'ordenació urbanística municipal, sòl no urbanitzable, l'article 112 segregacions i 136 rompudes i pas d'instal·lacions
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
Pla especial urbanístic de masies i cases rurals
PDF Planejament urbanístic
Aprovació definitiva de modificació
16a modificació del Pla d'ordenació urbanística municipal, referent al nucli antic i article 86 sobre ampliacions permeses / Anunci emès pel Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació inicial de modificació
19a modificació del Pla d'ordenació urbanística municipal, referent a l'article 72 sobre tanques
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial
Pla parcial urbanístic PPU03 del sector industrial accés SUD
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial
Conveni urbanístic referent a la col·locació del comptador de la nau situada al c/C,19 del Polígon Industrial Pont Xetmar
PDF Planejament urbanístic
Aprovació definitiva
Conveni urbanístic referent a la col·locació del comptador de la nau situada al c/C,19 del Polígon Industrial Pont Xetmar
PDF Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació inicial
Pla especial urbanístic d'ordenació volumètrica del cementiri
PDF Planejament urbanístic
Aprovació definitiva de modificació
17a modificació del Pla d'ordenació urbanística municipal per rompudes i segregacions/Anunci emès pel Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació definitiva de modificació
13a modificació del Pla d'ordenació urbanística municipal (POUM), sòl no urbanitzable, Mas Batllori, / Anunci emès pel Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació definitiva de modificació
Pla general metropolità als terrenys propietat de la Sociedad General de Aguas de Barcelona compresos entre els carrers Tarragonès, carretera de Sant Joan Despí, carretera de Sant Boi de Llobregat i avinguda del Baix Llobregat / Anunci emès pel Departament de Territori
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació inicial de modificació
20a modificació del Pla d'ordenació urbanística municipal - Sòl no urbanitzable - Sòl rústic comú (Clau 20)
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
2a modificació del Pla especial urbanístic de masies i cases rurals, fitxa 38 can Gironès
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
18a modificació del Pla d'ordenació urbanística municipal, Sòl No Urbanitzable - camins
PDF Planejament urbanístic
Correcció d'errades
16a modificació del Pla d'ordenació urbanística municipal, referent al nucli antic i article 86 sobre ampliacions permeses / Anunci emès pel Departament de Territori
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació inicial
Pla especial urbanístic càmping Mil Estrelles la Bastida
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial
Pla especial urbanístic per a la regulació de l'equipament situat a la finca de Cal Metge per a usos culturals i socials
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
22a modificació del Pla d'ordenació urbanística municipal
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial
Pla parcial urbanístic PPU03 del sector industrial accés SUD
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
3a modificació del Pla especial urbanístic d'identificació i regulació de masies i cases rurals, fitxa núm. 177 can Dalmau
PDF Planejament urbanístic
Aprovació definitiva
Pla especial urbanístic de cal Metge
PDF Planejament urbanístic
Aprovació definitiva
Pla especial urbanístic de cal Metge
PDF Planejament urbanístic

Conté text

Vigent