Facebook Twitter Youtube Instagram RSS

Ajuntament de Palafrugell

Planejament urbanístic

Identificador
20161024N4
Matèries
Urbanisme. Disciplina urbanística
Per a més informació
http://bit.ly/2emZxJC
Data de publicació Descripció Més informació
Aprovació definitiva
Pla parcial urbanístic del sector SUD-1.2, Els Forns
PDF Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació inicial
Pla especial urbanístic PEU2, façana sud del municipi
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
1a modificació del Pla d'ordenació urbanística municipal
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
2a modificació del Pla d'ordenació urbanística municipal relativa a la qualificació R43l1, al carrer Celebàntic, núm. 8
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial
Conveni urbanístic d'obres de vialitat al sector Sud 1.1. Piverd Est i al Barri de Sant Josep d'Esclanyà / Anunci emès per l'Ajuntament de Begur
PDF Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació inicial
Conveni urbanístic d'obres de vialitat al sector Sud 1.1. Piverd Est i al Barri de Sant Josep d'Esclanyà / Anunci emès per l'Ajuntament de Begur
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació inicial
Conveni urbanístic d'obres de vialitat al sector SUD 1.1 Piverd Est i al barri de Sant Josep d'Esclanyà
PDF Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació inicial
Pla de millora urbana de la subzona a21l1 i R61, a l'Hotel Casamar, a Llafranc
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
3a modificació del Pla d'ordenació urbanística municipal relativa a la creació d'un equipament al barri de la Punxa
PDF Planejament urbanístic
Aprovació definitiva
Conveni urbanístic d'obres de vialitat al sector Sud 1.1. Piverd Est i al Barri de Sant Josep d'Esclanyà / Anunci emès per l'Ajuntament de Begur
PDF Planejament urbanístic
Aprovació definitiva
Conveni urbanístic d'obres de vialitat al sector Sud 1.1. Piverd Est i al Barri de Sant Josep d'Esclanyà / Anunci emès per l'Ajuntament de Begur
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació definitiva
Conveni urbanístic d'obres de vialitat al sector Sud 1.1. Piverd Est i al Barri de Sant Josep d'Esclanyà
PDF Planejament urbanístic
Aprovació definitiva
Pla de millora urbana de la subzona a21l1 i R61, a l'Hotel Casamar, a Llafranc
PDF Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació definitiva
Pla especial urbanístic d'ampliació de l'equipament Esplai-Caixa ubicat a la plaça Nova, 1 / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació inicial
Pla especial urbanístic dels Jardins de Cap Roig
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació inicial
Pla especial urbanístic dels Jardins de Cap Roig
PDF Planejament urbanístic
Aprovació definitiva de modificació
1a modificació del Pla d'ordenació urbanística municipal / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació inicial
Pla de millora urbana de les finques situades al passeig Cipsela, 34-37
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial
Pla especial urbanístic del Càmping Calella
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial
Pla especial urbanístic PEU4, entorn deixalleria
PDF Planejament urbanístic
Aprovació definitiva de modificació
2a modificació del Pla d'ordenació urbanística municipal relativa a la qualificació R43l1, al carrer Celebàntic, núm. 8 / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació inicial
Pla de millora urbana de l'àmbit situat al passeig Cipsela
PDF Planejament urbanístic
Aprovació definitiva de modificació
3a modificació del Pla d'ordenació urbanística municipal (POUM) / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
5a modificació del Pla d'ordenació urbanística municipal, per a la modificació de l'article 167 de les Normes urbanístiques, de regulació específica de la zona d'activitat econòmica, serveis / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic
Aprovació definitiva
Pla especial urbanístic dels Jardins de Cap Roig, informe ambiental estratègic / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació definitiva
Pla especial urbanístic dels Jardins de Cap Roig, informe ambiental estratègic / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació inicial
Pla especial urbanístic del Càmping Calella
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial
Pla director urbanístic de revisió dels sòls no sostenibles del litoral gironí / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació inicial
Pla de millora urbana de les finques situades al Passeig Cipsela núm. 34 a núm. 47, a Llafranc
PDF Planejament urbanístic
Aprovació definitiva de modificació
5a modificació del Pla d'ordenació urbanística de Palafrugell de l'article 167 de regulació específica de la zona d'activitat econòmica, serveis, subzona terciari/comercial, clau A22 / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
Pla de millora urbana del carrer Francesc de Blanes
PDF Planejament urbanístic
Aprovació definitiva
Pla especial urbanístic dels Jardins de Cap Roig / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació inicial
Pla de millora urbana de la finca situada al carrer de Sant Sebastià, 67
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial
Pla de millora urbana a la parcel·la situada a la cruïlla dels carrers Ermità Corbera i Pintor Joan Serra, de Calella
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial
Pla de millora urbana a l'àmbit definit pels carrers Marçal de la Trinxeria, Anselm Clavé i Torres Jonama
PDF Planejament urbanístic
Aprovació definitiva
Pla de millora urbana de la finca situada al carrer de Sant Sebastià, 67
PDF Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació inicial de modificació
6a modificació del Pla d'ordenació urbanística municipal, per a la ordenació de la façana sud del nucli
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
8a modificació del Pla d'ordenació urbanística municipal per a la ordenació dels terrenys dels carrers Àngel Guimerà, Sant Ramon i Passeig Migdia
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
4a modificació del Pla d'ordenació urbanística municipal pel canvi de zonificació d'una finca a l'entorn dels carrers Xarembeco i Font d'en Xecu, a Llafranc
PDF Planejament urbanístic
Aprovació definitiva
Sentència relativa a l'aprovació del Pla d'ordenació urbanística municipal / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació inicial
Pla director urbanístic de revisió dels sòls no sostenibles del litoral gironí / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació inicial
Pla de millora urbana a la parcel·la situada a la cruïlla dels carrers Ermità Corbera i Pintor Joan Serra
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
9a modificació del Pla d'ordenació urbanística municipal, sistema viari Avinguda del Mar
PDF Planejament urbanístic

Conté text

Correcció d'errades
Anunci 05/12/2019
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació inicial de modificació
6a modificació del Pla d'ordenació urbanística municipal, per a la ordenació de la façana sud del nucli i aclariment de les determinacions de l'article 211 de les Normes Urbanístiques
PDF Planejament urbanístic
Aprovació definitiva
Pla de millora urbana a la parcel·la situada a la cruïlla dels carrers Ermità Corbera i Pintor Joan Serra
PDF Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació definitiva
Pla de millora urbana a l'àmbit definit pels carrers Marçal de la Trinxeria, Anselm Clavé i Torres Jonama
PDF Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació definitiva de modificació
4a modificació del Pla d'ordenació urbanística municipal, canvi de zonificació d'una finca a l'entorn dels carrers Xarambeco i Font d'en Xecu, a Llafranc
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació inicial
Avanç del Pla parcial urbanístic del Sector Sud 1.14 Creu Roquinyola Est
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial
Pla de millora urbana de l'àmbit situat al carrer Pireu, 5-11, a Llafranc
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial
Pla parcial urbanístic Subsector 1, Sector SUD 1.14 Creu Roquinyola Est
PDF Planejament urbanístic
Aprovació definitiva de modificació
8a modificació puntual del Pla d'ordenació urbanística municipal per l'ampliació del CAP / Anunci emès per Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació definitiva de modificació
9a modficació del Pla d'ordenació urbanística municipal, avinguda del Mar / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibiliat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació definitiva
Pla director urbanístic de revisió dels sòls no sostenibles del litoral gironí / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació inicial
Pla de millora urbana de l'àmbit situat al carrer Pireu, 5-11, a Llafranc
PDF Planejament urbanístic
Aprovació definitiva
Pla especial urbanístic PEU4 entorn deixalleria / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació definitiva
Pla especial urbanístic del càmping Calella / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació definitiva de modificació
6a modificació del Pla d'ordenació urbanística municipal façana sud i aclariment art. 211 NNUU / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació definitiva
Pla de millora urbana de l'àmbit situat al carrer Pireu, 5-11, a Llafranc
PDF Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació definitiva
Informe ambiental estratègic sobre la Modificació del Pla especial urbanístic del Catàleg de masies i cases rurals en sòl no urbanitzable / Anunci emès pel Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació inicial
Pla especial urbanístic del catàleg de masies i cases rurals
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial
Pla parcial urbanístic del sector SUD 1.19, Bruguerol Sud-Oest
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
12a modficació del Pla d'ordenació urbanística municipal, per a la creació d'una zona de sòl d'activitats econòmiques que permeti una major intensitat d'activitats
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial
Pla de millora urbana del polígon d'actuació urbanística PAU a2.1 Aigua Xelida, a Tamariu
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial
Pla de millora urbana del passeig Cipsela núm. 1 a 47, del carrer Francesc de Blanes núm. 1 a 28, i del carrer de les Escales de Garbí núm. 1 a 9, a Llafranc
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial
Pla de millora urbana d'ordenació de volums a la parcel·la situada al carrer Pireu núm. 5-11, a Llafranc
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial
Text refós del Pla de millora urbana d'ordenació del front marítim del passeig del Canadell, a Calella de Palafrugell
PDF Planejament urbanístic
Aprovació definitiva
Pla d'ordenació urbanística municipal, inventari d'edificacions existents en sòl no urbanitzable
PDF Planejament urbanístic
Pròrroga d'exposició al públic
Pla de millora urbana del polígon d'actuació urbanística PAU a2.1 Aigua Xelida, a Tamariu
PDF Planejament urbanístic
Aprovació definitiva
Pla de millora urbana d'ordenació de volums de la parcel·la situada al carrer Pireu núm. 3-11, a Llafranc
PDF Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació inicial de modificació
14a modificació del Pla d'ordenació urbanística muncipal, SUD 1.19 Bruguerol Sud-Oest
PDF Planejament urbanístic
Pròrroga d'exposició al públic
Pla parcial urbanístic del Sector SUD 1.19 Bruguerol Sud-Oest
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
11a modificació del Pla d'ordenació urbanística municipal, Barri Estació Llofriu
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
10a modificació del Pla d'ordenació urbanística municipal, per a l'ampliació del cementiri municipal
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial
Pla de millora urbana del Passeig Cipsela núm. 1 a 47 i del Carrer Francesc de Blanes núm. 1 a 28, a Llafranc
PDF Planejament urbanístic
Aprovació definitiva
Pla de millora urbana PAU a2.1 Aigua Xelida. Tamariu
PDF Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació definitiva de modificació
Pla especial urbanístic del Catàleg de masies i cases rurals en sòl no urbanitzable / Anunci emès pel Departament de Territori
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació definitiva
Pla parcial urbanístic Subsector 1, Sector SUD 1.14 Creu Roquinyola Est
PDF Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació definitiva
Pla parcial urbanístic Subsector 1, Sector SUD 1.14 Creu Roquinyola Est
PDF Planejament urbanístic
Aprovació definitiva de modificació
Text refós de la 12a modficació del Pla d'ordenació urbanística municipal, per a la creació d'una zona de sòl d'activitats econòmiques que permeti una major intensitat d'activitats / Anunci emès pel Departament de Territori
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté text

Vigent