Facebook Twitter Youtube Instagram RSS

Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols

Planejament urbanístic

Identificador
20161025N21
Matèries
Urbanisme. Disciplina urbanística
Per a més informació
http://bit.ly/2eNu1A6
Data de publicació Descripció Més informació
Aprovació definitiva de modificació
25a modificació del Pla d'ordenació urbanística municipal a l'àmbit del sector Bujonis Nord SMU-03 i accessos / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació inicial de modificació
27a modificació del Pla d'ordenació urbanística municipal
PDF Planejament urbanístic
Aprovació definitiva
Pla de millora urbana, rehabilitació de l'edifici Hotel Avenida
PDF Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació definitiva
Pla de millora urbana de l'SMU-03 Bujonis Industrial Nord
PDF Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació inicial
Pla de millora urbana del sector SMU-37
PDF Planejament urbanístic
Aprovació definitiva de modificació
Pla d'ordenació urbanística municipal a l'entorn del Monestir i sector SMU-36 / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació definitiva de modificació
27a modificació del Pla d'ordenació urbanística municipal / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació inicial de modificació
28a i 29a modificacions del Pla d'ordenació urbanística municipal
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
30a modificació del Pla d'ordenació urbanística municipal, art. 153 i Disposició transitòria segona
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
Pla de millora urbana del sector SMU-03
PDF Planejament urbanístic
Aprovació definitiva de modificació
29a modificació del Pla d'ordenació urbanística municipal als àmbits SMU-06 Huguet Nord i SMU35 Trachler carretera de Girona / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació inicial
Pla director urbanístic de revisió dels sòls no sostenibles del litoral gironí / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació definitiva
Informe ambiental estratègic del Pla especial d'adequació d'una porció de la parcel·la 98 del polígon 10 / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació inicial
Pla de millora urbana per a la composició volumètrica i de façana de la finca situada al número 23 del passeig del Mar
PDF Planejament urbanístic
Aprovació definitiva de modificació
30a modificació del Pla d'ordenació urbanística municipal, art. 153 i Disposició transitòria segona / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació definitiva
Pla de millora urbana per a la composició volumètrica i de façana de la finca situada al número 23 del passeig del Mar
PDF Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació inicial
Pla director urbanístic de revisió dels sòls no sostenibles del litoral gironí / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
Pla d'ordenació urbanística municipal, articles 60 i 98
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
34a modificació del Pla d'ordenació urbanística municipal, a l'àmbit del PA-24 Joan Bordàs
PDF Planejament urbanístic
Aprovació definitiva de modificació
28a modificació del Pla d'ordenació urbanística municipal als àmbits PA-12 Turó del Port i SMU-13 Puig de la Rúpia / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació inicial de modificació
33a modificació del Pla d'ordenació urbanística municipal, ampliació i reordenació de la zona d'equipaments públics a l'entorn de l'avinguda de Catalunya
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial
Pla de millora urbana en sòl urbà consolidat per regular la composició de les façanes de l'edificació situada a la finca delimitada per la carretera de Girona, el carrer de la Mercè, el carrer del Mall i el carrer Marques de Robert
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
36a modificació del Pla d'ordenació urbanística municipal, SUD-12 Sant Amanç i normativa dels SUD-09, SUD-11 i SUD-12 i novació del conveni urbanístic
PDF Planejament urbanístic
Aprovació definitiva de modificació
31a modificació del Pla d'ordenació urbanística municipal, article 111 de la normativa urbanística / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació definitiva de modificació
35a modificació del Pla d'ordenació urbanística municipal, articles 60 i 98 de les normes urbanístiques / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació definitiva
Pla director urbanístic de revisió dels sòls no sostenibles del litoral gironí / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació definitiva de modificació
32a modificació del Pla d'ordenació urbanística municpal, carrer del Comerç i la Plaça de Jeroni Basart
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Correcció d'errades
Anunci 01/02/2021 / 35a modificació del Pla d'ordenació urbanística municipal, articles 60 i 98 de les normes urbanístiques / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació inicial de modificació
33a modificació del Pla d'ordenació urbana municipal, ampliació i reordenació de la zona d'equipaments públics a l'entorn de l'Avinguda de Catalunya (Avanç-MPPOUM 33)
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
33a modificació del Pla d'ordenació urbana municipal, Ampliació i reordenació de la zona d'equipaments públics a l'entorn de l'Avinguda de Catalunya (Avanç-MPPOUM 33)
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
38a modificació del Pla d'ordenació urbanística municipal, article 195 de les Normes urbanístiques
PDF Planejament urbanístic
Aprovació definitiva de modificació
34a modificació del Pla d'ordenació urbanística municipal a l'àmbit del PA-24 Joan Bordàs / Anunci emès pel Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació inicial de modificació
Estudi ambiental estratègic (EAE) i modificació puntual de POUM-33
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
33a modificació del Pla d'ordenació urbanística municipal, ampliació i reordenació de la zona d'equipaments públics a l'entorn de l'avinguda Catalunya
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació definitiva
Pla de millora urbana en sòl urbà consolidat per regular la composició de les façanes de l'edificació situada a la finca delimitada per la carretera de Girona, el carrer de la Mercè, el carrer del Mall i el carrer Marques de Robert
PDF Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació inicial de modificació
39a i 40a modificació del Pla d'ordenació urbanística municipal als àmbits de l'SMU-15 Carretera de Tossa i l'SMU-32 Sant Pol Mitjà
PDF Planejament urbanístic
Correcció d'errades
28a modificació del Pla d'ordenació urbanística municipal als àmbits PA-12 Turó del Port i SMU-13 Puig de la Rúpia / Anunci emès pel Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació definitiva de modificació
38a modificació del Pla d'ordenació urbanística municipal, article 195 de les NNUU / Anunci emès pel Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació inicial de modificació
41a modificació del Pla d'ordenació urbanística municipal, "Entorns del carrer de la Torre"
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
Normes urbanístiques, article 27
PDF Planejament urbanístic
Exposició al públic
Sentència relativa al Pla d'ordenació urbanística municipal, sector Can Serra SMU-25 / Anunci emès pel Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació definitiva de modificació
40a modificació del Pla d'ordenació urbanística municipal a l'àmbit de l'SMU-32 Sant Pol Mitjà / Anunci emès pel Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació definitiva de modificació
39a del Pla d'ordenació urbanística municipal al àmbit de l'SMU-15 Carretera de Tossa / Anunci emès pel Departament de Territori
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació definitiva de modificació
33a modificació per a l'ampliació i reordenació de la zona d'equipaments públics a l'entorn de l'av. Catalunya
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació inicial
Pla de millora urbana d'ordenació volumètrica de la finca situada a la carretera de Pedralta cantonada carrer Taper i Pla de millora urbana i l'informe mediambiental del sector de millora urbana 28
PDF Planejament urbanístic
Aprovació definitiva de modificació
41a modificació del Pla d'ordenació urbanística municipal, "Entorns del carrer de la Torre" / Anunci emès pel Departament de Territori
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació definitiva
Conveni urbanístic que s'incorpora a la modificació puntual de POUM-36 SUD-12 Sant Amanç i normativa dels SUD09, SUD-11 i SUD-12
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
45a modificació del Pla d'ordenació urbanística municipal, sistema de serveis tècnics a l'àmbit del Puig Gros
PDF Planejament urbanístic
Aprovació definitiva de modificació
43a modificació del Pla d'ordenació urbanística, que afecta l'article 27 de la normativa
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació inicial de modificació
42a modificació del Pla d'ordenació urbanística muncipal - Ambient edificat de Punta Brava
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
44a modificació del Pla d'ordenació urbanística municipal, cantonada carretera de Palamós amb carrer Comerç
PDF Planejament urbanístic
Aprovació definitiva de modificació
36a modificació del Pla d'ordenació urbanística municipal, SUD-12 Sant Amanç i normativa dels SUD-09, SUD-11 i SUD-12 / Anunci emès pel Departament de Territori
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació definitiva de modificació
33a modificació del Pla d'ordenació urbanística municipal, ampliació i reordenació de la zona d'equipaments públics a l'entorn de l'avinguda de Catalunya / Anunci emès pel Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté text

Vigent