Facebook Twitter Youtube Instagram RSS

Ajuntament de Girona

Planejament urbanístic

Identificador
20161026N16
Matèries
Urbanisme. Disciplina urbanística
Per a més informació
http://bit.ly/2ePQXxp
Data de publicació Descripció Més informació
Aprovació definitiva de modificació
Pla general d'ordenació urbana número 61 per a la millora de l'accessibilitat / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté text

Exposició al públic
Sentència sobre la 39a modificació puntual del Pla general d'ordenació urbana / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació inicial
Conveni urbanístic
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
Pla general d'ordenació urbana núm. 67, ajusts de límits i sistemes del Pla especial de la Devesa
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
Pla general d'ordenació urbana núm. 67, ajusts de límits i sistemes del Pla especial de la Devesa
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
Pla general d'ordenació urbana núm. 66, ajust de sistemes de la UA 70 Serveis Vila-roja
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
Pla general d'ordenació urbana núm. 66, ajust de sistemes de la UA 70 Serveis Vila-roja
PDF Planejament urbanístic
Aprovació definitiva
Pla especial per a la regulació específica de les condicions urbanístiques d'emplaçament dels locals de clubs i associacions de cànnabis / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació inicial de modificació
Pla general d'ordenació urbana núm. 68, ampliació de l'Hospital Josep Trueta
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
Pla general d'ordenació urbana núm. 68, ampliació de l'Hospital Josep Trueta
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
Pla especial del Barri Vell, illa 229, carrer Dr. Oliva i Prat, 2 (PA 105)
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
Pla especial del Barri Vell, illa 229, carrer Dr. Oliva i Prat, 2 (PA 105)
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial
Pla especial d'assignació d'ús docent a part d'una finca situada al sector Vilablareix
PDF Planejament urbanístic
Aprovació definitiva
Pla especial de les Pedreres, text refòs / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació inicial
Pla especial d'assignació d'ús docent a part d'una finca situada al sector Vilablareix
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
Pla general d'ordenació urbana núm. 70 / Deixa sense efecte Pla general d'ordenació urbana núm. 24
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
Pla general d'ordenació urbana núm. 70 / Deixa sense efecte Pla general d'ordenació urbana núm. 24
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació inicial
Pla especial Devesa
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial
Pla especial Devesa
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
2a modificació del Pla parcial Mas Quintana
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
2a modificació del Pla parcial Mas Quintana
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació definitiva
Conveni urbanístic als efectes de constituir una servitud d'ús públic sobre la finca registral 39388
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
Pla general d'ordenació urbana núm. 69, PA 67 Montori - Montilivi
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
Pla general d'ordenació urbana núm. 69, PA 67 Montori - Montilivi
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació inicial
Pla de millora urbana d'ordenació volumètrica al Pla de Campdorà, entre les cases 58 i 59
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial
Pla de millora urbana d'ordenació volumètrica al Pla de Campdorà, entre les cases 58 i 59
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació definitiva de modificació
Pla general d'ordenació urbana núm. 66, ajust de sistemes de la UA 70 Serveis Vila-roja / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació definitiva de modificació
13a modificació del Pla general d'ordenació urbana, PA-100 Pedret / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació definitiva
Pla especial d'assignació d'ús docent a part d'una finca situada al sector Vilablareix
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació definitiva de modificació
Pla general d'ordenació urbana núm. 68, ampliació de l'Hospital Josep Trueta / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació definitiva de modificació
2a modificació del Pla parcial Mas Quintana
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació inicial de modificació
74a modificació del Pla general d'ordenació urbana, equipament Montilivi
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
74a modificació del Pla general d'ordenació urbanística, equipaments Montilivi
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació definitiva de modificació
Pla general d'ordenació urbana núm. 64, sector Mas Xirgu / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació definitiva
Pla especial Taialà / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
Pla general d'ordenació urbana núm. 73, Col·legi Doctor Masmitjà
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
Pla general d'ordenació urbana núm. 73, Col·legi Doctor Masmitjà
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
Pla general d'ordenació urbana núm. 72, ajustos normatius
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
Pla general d'ordenació urbana núm. 72, ajustos normatius
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació inicial
Pla de millora urbana de regulació de la composició volumètrica i de façanes de l'edificació, a la parcel·la situada al carrer Vitoria - Gasteiz, núm. 8
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial
Pla de millora urbana de regulació de la composició volumètrica i de façanes de l'edificació a la parcel·la situada al carrer Vitoria-Gasteiz, núm. 8
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació inicial
Pla Especial d'assignació d'usos per a l'ampliació d'un nou ús, en el carrer Riu Cardener, cantonada amb el carrer Riera de Mus
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial
Pla especial d'assignació d'usos per a l'ampliació d'un nou ús en el carrer Riu Cardener, cantonada amb el carrer Riera de Mus
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació definitiva de modificació
74a modificació del Pla general d'ordenació urbanística, equipaments Montilivi / Anunci emès pel Departament de territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació inicial
Pla de Millora Urbana per a la millora de l'accessibilitat als habitatges plurifamiliars de les zones d'edificació oberta i amb volumetria vinculant
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial
Pla de millora urbana per a la millora de l'accessibilitat als habitatges plurifamiliars de les zones d'edificació oberta i amb volumetria vinculant
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació definitiva de modificació
70a modificació de Pla general d'ordenació urbana, per deixar sense efectes la modificació del PGOU núm. 24 / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació inicial
Pla especial del barri Vell
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
Pla especial del Barri Vell, illa 141, àmbit de la UA 42, del carrer Ginesta
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
73a modificació del Pla general d'ordenació urbana, col·legi Dr. Masmitjà / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació definitiva de modificació
Pla general d'ordenació urbana número 62, UA, 80, camí vell de Fornells / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació definitiva de modificació
67a modificació del Pla general d'ordenació urbana d'ajustos de límits i sistemes del Pla especial Devesa /Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació definitiva
Pla especial d'assignació d'usos per a l'ampliació d'un nou ús en el carrer Riu Cardener
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació definitiva
Pla municipal urbanístic per a la millora de l'accessibilitat als habitatges plurifamiliars de les zones d'edificació oberta i amb volumetria vinculant
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació definitiva de modificació
Pla general d'ordenació urbana núm. 69, PA 67 Montori - Montilivi / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació definitiva
Informe ambiental estratègic del Pla especial urbanístic per a la regulació d'usos de la finca de la Congregació del Bon Pastor
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació definitiva
Pla de millora urbana de regulació de la composició volumètrica i de façanes de l'edificació a la parcel·la situada al carrer Vitoria-Gasteiz
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació definitiva de modificació
72a modificació del Pla general d'ordenació urbana, referent a ajustos normatius / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació definitiva de modificació
Pla especial del Barri Vell, illa 229, C/ Dr. Oliva i Prat / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació inicial
Pla especial d'assignació de l'ús docent a la Fàbrica Simon. Sistema d'equipaments comunitaris del PA 117 C/ Barcelona Nord
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
71a modificació del Pla general d'ordenació urbanística, Santa Coloma - Fecsa
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial
Pla especial d'assignació de l'ús docent a la fàbrica Simon Sistema d'Equipaments comunitaris del PAU 117 - C/ Barcelona - nord
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
Pla d'ordenació urbanística del Pla general d'ordenació urbanística municapal, núm. 71 - PA 53 Santa Coloma - Fecsa
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació inicial
Pla especial urbanístic per actuació específica en sòl no urbanitzable per a la regulació d'usos i construccions en la finca de la Congregación Nuestra Sra. de la Caridad del Buen Pastor
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial
Pla especial urbanístic per a actuació específica en sòl no urbanitzable per a la regulació d'usos i construccions en la finca de la Congregación Nuestra Sra. de la Caridad del Buen Pastor
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació definitiva de modificació
Pla especial urbanístic del Barri vell a la UA-42 carrer Ginesta / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació definitiva
Pla especial d'assignació de l'ús docent a la Fàbrica Simon. Sistema d'equipaments comunitaris del PA 117 C/ Barcelona Nord
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
79a modificació del Pla general d'ordenació urbana per a la regulació de les condicions d'accessibilitat i eficiència energètica en els edificis existents
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
79a modificació del Pla general d'ordenació urbana per a la regulació de les condicions d'accessibilitat i eficiència energètica en els edificis existents
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
Pla parcial del sector Mas Masó a la zona de volumetria vinculant (clau 2.4)
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
77a modificació del Pla general d'ordenació urbanística (PGOU) per l'ajust puntual de les alineacions de diversos carrers consolidats
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
77a modificació del Pla general d'ordenació urbanística per l'ajust de les alineacions de diversos carrers consolidats
PDF Planejament urbanístic
Aprovació definitiva
Pla especial d'assignació de l'ús docent a la Fàbrica Simon. Sistema d'equipaments comunitaris del PA 117 C/ Barcelona Nord
PDF Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació inicial
Pla especial d'assignació d'usos per a l'ampliació d'un nou ús en l'àmbit del Monestir de Sant Daniel - Girona
PDF Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació inicial
Pla de millora urbana d'ordenació volumètrica i de façanes de l'edifici situat a la plaça Diputació 3
PDF Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació definitiva de modificació
Pla parcial del sector Mas Masó a la zona de volumetria vinculant (clau 2.4)
PDF Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació definitiva
Pla especial per a la regulació dels usos i construccions a la congregació del Bon Pastor / Anunci emès pel Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació inicial de modificació
Pla general d'ordenació urbana, núm.78 Força 25. Text refós
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
Pla general d'ordenació urbana, núm.78 Força 25. Text refós
PDF Planejament urbanístic
Aprovació definitiva
Pla especial d'assignació d'usos per a l'ampliació d'un nou ús en l'àmbit del monestir de Sant Daniel
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
Pla general d'ordenació urbana núm. 81, Industrial Avellaneda
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
Pla general d'ordenació urbana núm. 81, Industrial Avellaneda
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial
Pla especial d'assignació de l'ús cultural a l'equipament del Xalet Soler
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
Pla especial de protecció del patrimoni per l'actualització de la fitxa R-51 casa o xalet Soler
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
82a modificació del Pla general d'ordenació urbana, per a la regulació dels habitatges d'ús turístic
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
Pla parcial urbanístic del sector Mas Quintana en l'àmbit de les illes dels blocs b3, b4, b5 i b9, b10, b11
PDF Planejament urbanístic
Aprovació definitiva
Pla especial d'assignació de l'ús cultural a l'equipament del Xalet Soler
PDF Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació definitiva de modificació
79a modificació del Pla d'ordenació urbanística muncipal per a la regulació de les condicions d'accessibilitat i eficiència energètica en els edificis existentsAnunci emès pel Departament de Territori
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació definitiva de modificació
77a modificació del Pla general d'ordenació urbana, per l'ajust puntual de les alineacions de diversos carrers consolidats / Anunci emès pel Departament de Territori
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté text

Vigent