Facebook Twitter Youtube Instagram RSS

Ajuntament d'Amposta

Planejament urbanístic

Identificador
20161031N63
Matèries
Urbanisme. Disciplina urbanística
Per a més informació
http://bit.ly/2nvlrKv
Data de publicació Descripció Més informació
Aprovació definitiva de modificació
37a modificació del Pla d'ordenació urbanística municipal / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació inicial de modificació
44a modificació del Pla d'ordenació urbanística municipal
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
45a modificació del Pla d'ordenació urbanística municipal
PDF Planejament urbanístic
Aprovació definitiva de modificació
41a modificació Pla d'ordenació urbanística municipal, ajust de la ZMT a l'àmbit de la urbanització Eucaliptus / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
43a modificació del Pla d'ordenació urbanística municipal, ampliació del sistema d'equipaments escolars (clau 3a) a l'àmbit del CEIP Consol Ferré
PDF Planejament urbanístic
Aprovació definitiva de modificació
44a modificació del Pla d'ordenació urbanística municipal, canvi de paràmetre de parcel·la mínima a l'àmbit 2 de la clau 12a1 Favaret / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació inicial de modificació
46a modificació del Pla d'ordenació urbanística municipal per incloure com a BCIL al Catàleg del patrimoni històric, artístic i arquitectònic, l'edifici de l'antic convent-escola de les monges Carmelites Terciàries
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial
Pla especial urbanístic d'ampliació de l'escorxador d'aviram i sala d'especejament annexa
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
47a modificació del Pla d'ordenació urbanística municipal, canvi de qualificació a sistema d'equipaments a l'àmbit de la planta baixa, dels sòls compresos entre els carrers Sant Ros, Sant Isidre i travessia Sant Isidre
PDF Planejament urbanístic
Aprovació definitiva de modificació
42a modificació del Pla d'ordenació urbanística municipal, qualificació de l'àmbit del PMU-2 Cambra arrossera amb la clau 15d1 / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació inicial de modificació
48a modificació del Pla d'ordenació urbanística municipal
PDF Planejament urbanístic
Aprovació definitiva de modificació
46a modificació del Pla d'ordenació urbanística municipal per incloure com a BCIL al Catàleg del patrimoni històric, artístic i arquitectònic, l'edifici de l'antic convent-escola de les monges Carmelites Terciàries / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació inicial de modificació
49a modificació del Pla d'ordenació urbanística municipal
PDF Planejament urbanístic
Aprovació definitiva de modificació
47a modificació del Pla d'ordenació urbanística municipal, canvi de qualificació a sistema d'equipaments a l'àmbit de la planta baixa, dels sòls compresos entre els carrers Sant Ros, Sant Isidre i travessia Sant Isidre / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació inicial de modificació
50a modificació del Pla d'ordenació urbanística municipal
PDF Planejament urbanístic
Aprovació definitiva de modificació
48a modificació del Pla d'ordenació urbanística municipal / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació definitiva de modificació
45a modificació del Pla d'ordenació urbanística municipal / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació definitiva de modificació
49a modificació del Pla d'ordenació urbanística municipal / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació inicial de modificació
52a modificació del Pla d'ordenació urbanística municipal
PDF Planejament urbanístic
Aprovació definitiva
43a modificació del Pla d'ordenació urbanística municipal, a l'àmbit del CEIP Consol Ferré / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació definitiva
Pla especial urbanístic La Vall de Cabiscol 002. Text refós / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació definitiva de modificació
Pla d'ordenació urbanística municipal 50, adaptació de la normativa urbanística del POUM a la legislació vigent sobre l'accessibilitat de les persones / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació inicial
Pla de millora urbana per la instal·lació d'un ascensor al pati d'illa - carrer Xile, 95
PDF Planejament urbanístic
Aprovació definitiva de modificació
52a modificació del Pla d'ordenació urbanística municipal / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació inicial de modificació
53a modificació del Pla d'ordenació urbanística municipal, canvi de qualificació urbanística de l'antic edifici social del Poble Nou del Delta
PDF Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació inicial
Revisió del Pla especial de protecció de la infraestructura de la portada d'aigües de l'Ebre a les Comarques de Tarragona / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
54a modificació del Pla d'ordenació urbanística municipal, article 105, condicions d'edificació de la clau 11
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
55 modificació del Pla d'ordenació urbanística municipal, canvi de zonificació dels sòls qualificats de sistema d'espais lliures i de sistema d'equipaments comunitaris a Poble Nou del Delta
PDF Planejament urbanístic
Aprovació definitiva de modificació
53a modificació del Pla d'ordenació urbanística municipal, canvi de qualificació urbanística de l'antic edifici social del Poble Nou del Delta
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació definitiva de modificació
54a modificació del Pla d'ordenació urbanística municipal, article 105, condicions de l'edificació de la clau 11 / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació definitiva de modificació
55a modificació del Pla d'ordenació urbanística municipal, canvis de zonificació dels sòls qualificats de sistema d'espais lliures i de sistema d'equipaments comunitaris a Poble Nou del Delta /Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació definitiva
Informe ambiental estratègic del Pla especial urbanístic de regulació i ampliació de l'activitat MAPEI / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació definitiva
Informe ambiental estratègic del Pla especial urbanístic en sòl no urbanitzable per a l'ampliació d'escorxador existent d'aviram / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació inicial
Pla especial urbanístic en sòl no urbanitzable per l'ampliació d'escorxador d'aviram i sala d'especejament annexa
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial
Pla director urbanístic de revisió dels sòls no sostenibles del litoral de Malgrat de Mar a Alcanar / Anunci emès pel Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Correcció d'errades
Anunci 05/10/2021
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació inicial de modificació
57a modificació del Pla d'ordenació urbanística municipal, inclusió i regulació de l'ús de restauració, a les zones d'implantació industrial qualificades amb claus 15c5 i 15c6, Val de Zafan
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial
Pla especial urbanístic per l'ampliació d'un establiment industrial per a la fabricació de recobriments i pintures a l'aigua i derivats del ciment en pols
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial
Pla director urbanístic de revisió dels sòls no sostenibles / Anunci emès pel Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació definitiva de modificació
57a modificació del Pla d'ordenació urbanística municipal, inclusió i regulació de l'ús de restauració, a les zones d'implantació industrial qualificades amb claus 15c5 i 15c6, Val de Zafan / Anunci emès pel Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació inicial de modificació
58a modificació del Pla d'ordenació urbanística municipal
PDF Planejament urbanístic
Aprovació definitiva
Correcció d'errada material de la trama urbana consolidada del municipi d'Amposta, en una zona situada entre la carretera N-340 i l'avinguda de la Ràpita / Anunci emès pel Departament de Territori
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació definitiva de modificació
58a modificació del Pla d'ordenació urbanística municipal / Anunci emès pel Departament de Territori
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació definitiva de modificació
Pla especial urbanístic per l'ampliació d'un establiment industrial MAPEI / Anunci emès pel Departament de Territori
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
59a modificació del Pla d'ordenació urbanística muncipal, modificació parcial de la qualificació urbanística d'una illa a la Subzona Eucaliptus de clau 12b1 a clau 12a2.1
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
60a modificació del Pla d'ordenació urbanística muncipal, implantació de l'Àrea bàsica del Cos dels Agents rurals i la comissaria de la Policia Local
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
61a modificació del Pla d'ordenació urbanística municipal, canvi de qualificació com a sòl d'equipaments comunitaris en sòl urbà no consolidat de les instal·lacions de la llar de Nazaret
PDF Planejament urbanístic
Correcció d'errades
Anunci 11/03/2024
PDF Planejament urbanístic

Conté text

Vigent