Facebook Twitter Youtube Instagram RSS

Ajuntament d'Amposta

Ordenances fiscals per a l'any 2017

Identificador
20161103N3
Matèries
Ordenances fiscals
Data de publicació Descripció Més informació
Aprovació inicial de modificació
OF núm. 1, 3, 5 i 6
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2017
Aprovació definitiva de modificació
Of núm. 51, preus públics pels serveis culturals i recreatius
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2017

Conté text

Aprovació definitiva de modificació
OF núm. 1, 3, 5, 14
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2017

Conté text

Aprovació inicial de modificació
OF núm. 17, taxa per l'ocupació de terrenys d'ús públic , així com indústries de carrer i ambulants i rodatge cinematogrà
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2017
Aprovació definitiva de modificació
OF núm. 45, preu públic per la venda de publicacions impreses i altre material audiovisual
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2017

Conté text

Aprovació inicial de derogació
OF núm. 55, taxa per drets d'examen i participació en proves selectives
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2017
Aprovació definitiva de modificació
Of núm. 51, preus públics per la prestació de serveis culturals i recreatius
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2017
Aprovació definitiva de modificació
OF núm. 17, taxa per l'ocupació de terrenys d'ús públic amb parades, barraques casetes de venda, espectacles, atraccions o esbarjo situats en terrenys d'ús públic i altres
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2017

Conté text

Aprovació definitiva de derogació
OF núm. 55, taxa per drets d'examen i participació en proves selectives
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2017
Aprovació definitiva de modificació
OF núm. 45, preu públic per la venda de publicacions impreses i altre material audiovisual
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2017

Conté text

Aprovació inicial de modificació
OF núm 51, preu públic per la prestació de serveis culturals i recreatius
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2017

Conté text

Aprovació definitiva de modificació
OF núm. 51, preu públic per la prestació de serveis culturals i recreatius
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2017

Conté text

Aprovació definitiva de modificació
OF núm. 51, preu públic per la prestació de serveis culturals i recreatius
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2017

Conté text

No vigent