Facebook Twitter Youtube Instagram RSS

Ajuntament d'Artés

Planejament urbanístic

Identificador
20161107N57
Matèries
Urbanisme. Disciplina urbanística
Per a més informació
http://bit.ly/2eOdXgJ
Data de publicació Descripció Més informació
Aprovació definitiva de modificació
Normes subsidiàries al sector del nucli antic (claus 1a i 1b) per a l'ordenació volumètrica de les edificacions / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté el text complet

Aprovació definitiva de modificació
Denegació del canvi de les Normes subsidiàries de planejament per un canvi de classificació d'uns terrenys a la zona la Serreta / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació definitiva de modificació
Normes subsidiàries de planejament per un canvi de qualificació de terrenys en SNU a la zona de l'antiga granja Morell / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté el text complet

Aprovació definitiva de modificació
Normes subsidiàries de planejament relatives a les construccions en sòl no urbanitzable (granges) / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté el text complet

Aprovació inicial de modificació
Normes subsidiàries de planejament relatives a la parcel·la situada a la plaça Major
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial
Pla especial de protecció del patrimoni i catàleg de béns arquitectònics, històrics i ambientals
PDF Planejament urbanístic
Aprovació definitiva
Modificació 2-2017 de les Normes subsidiàries de planejament per a l'adaptació a la realitat física existent de les diferents classes de sòl no urbanitzable de l'entorn de la Serreta fins al límit amb el riu Sec, informe ambiental estratègic / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació definitiva
Pla especial de protecció del patrimoni i catàleg de béns arquitectònics, històrics i ambientals, informe ambiental estratègic / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació inicial
Pla especial urbanístic relatiu a l'àmbit de l'antiga Granja Morell
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial
Programa d'informació i participació ciutadana
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial
Programa d'informació i participació ciutadana
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació inicial
Pla director urbanístic Vies Blaves Barcelona / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic
Aprovació definitiva de modificació
Modificació 2-2017 de les Normes subsidiàries de planejament / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
Normes subsidiàries de planejament, article 61
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
Pla especial urbanístic del catàleg de masies i cases rurals i inventari de cases en sòl no urbanitzable
PDF Planejament urbanístic

Vigent