Facebook Twitter Youtube Instagram RSS

Ajuntament de Terrassa

Planejament urbanístic

Identificador
20161107N79
Matèries
Urbanisme. Disciplina urbanística
Per a més informació
http://bit.ly/2eTUfA5
Data de publicació Descripció Més informació
Aprovació inicial de modificació
Pla d'ordenació urbanística municipal a l'àmbit del Pla de millora PM-BAR044
PDF Planejament urbanístic
Aprovació definitiva de modificació
Pla de millora urbana de remodelació SAIFA KELLER
PDF Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació definitiva
Sentència sobre el Pla d'ordenació urbanística municipal i Programa d'actuació urbanística municipal / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació definitiva de modificació
Pla d'ordenació urbanística municipal en el polígon d'actuació carrer de l'Anoia, PAANO001 / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació inicial
Conveni urbanístic pel desenvolupament de la tercera fase del sector Ca n'Anglada
PDF Planejament urbanístic
Aprovació definitiva de modificació
Pla parcial de Can Colomer-Torrent Mitger, sector PP-CCO001
PDF Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació inicial
Pla especial urbanístic de regulació de les condicions d'emplaçament de les associacions cannàbiques i dels clubs socials
PDF Planejament urbanístic
Aprovació definitiva
Pla especial urbanístic de la modificació de les línies aèries de transport d'energia elèctrica a 220 kV, Foix-Mas Figueres i Can Jardí-Mas Figueres, per a l'ampliació de la subestació Mas Figueres / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació definitiva
Pla especial urbanístic de l'Atlètic Terrassa Hockey Club, informe ambiental estratègic / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
Pla d'ordenació urbanística municipal a l'àmbit de les finques del carrer d'Alcoi 69 -75 i del carrer Sometent Castella 156 -162
PDF Planejament urbanístic
Aprovació definitiva
Pla d'ordenació urbanística municipal en l'àmbit de l'Anella Verda i Pla especial d'ordenació i gestió de l'Anella Verda, declaració ambiental estratègica / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació definitiva
Pla especial urbanístic per a la regulació de les condicions d'emplaçament de les associacions cannàbiques i dels seus clubs socials / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació inicial
Pla especial urbanístic d'ampliació d'usos de l'equipament del carrer Topete, 4
PDF Planejament urbanístic
Aprovació definitiva
Pla de millora urbana del carrer Sant Pere 23-25
PDF Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació definitiva de modificació
Pla d'ordenació urbanística municipal dels carrers d'Alcoi, 69-75, i Sometent Castella, 156-162 / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació definitiva de modificació
Pla d'ordenació urbanística municipal per a la implantació dels centres de culte, de Terrassa / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació inicial
Pla especial urbanístic d'ampliació del Club Egara
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial
Pla de millora urbana de remodelació PM-RPA035 Rambleta del Pare Alegre
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial
Pla especial urbanístic d'ampliació d'usos de l'equipament de l'avinguda de Béjar, 229
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial
Pla especial urbanístic d'adequació d'ús en equipaments existent
PDF Planejament urbanístic
Aprovació definitiva
Pla especial urbanístic d'ampliació d'usos de l'equipament del carrer de Topete, 4
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial
Conveni pel desenvolupament urbanístic del Polígon d'Actuació PA - GAS004
PDF Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació definitiva
Pla especial urbanístic d'adequació d'ús en equipaments existents
PDF Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació definitiva
Pla especial urbanístic d'ampliació d'usos de l'equipament de l'avinguda de Béjar, 299
PDF Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació definitiva
Pla d'ordenació urbanística municipal en l'àmbit de l'Anella Verda i el Pla especial d'ordenació i gestió de l'Anella Verda, declaració ambiental estratègica / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació inicial de modificació
Pla d'ordenació urbanística municipal en relació amb la recollida pneumàtica de residus
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
Pla d'ordenació urbanística municipal en relació amb la recollida pneumàtica de residus
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
Pla parcial urbanístic de Palau Sud-Can Guitard, sector PP-FAL001
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
Pla d'ordenació urbanística municipal (POUM), a l'àmbit del sector d'activitats productives dels Bellots II
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
Pla d'ordenació urbanística municipal (POUM), a l'àmbit del sector d'activitats productives dels Bellots II
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació definitiva
Addenda al conveni amb Metrovacesa dins l'àmbit PA-GAS004
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial
Pla especial urbanístic per a l'ampliació de les instal·lacions de la fàbrica SANMY, SA
PDF Planejament urbanístic
Aprovació definitiva
Pla de millora urbana de remodelació PM-RPA035, Rambleta del Pare Alegre
PDF Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació inicial de modificació
Pla d'ordenació urbanística municipal a les qualificacions A2.8 i A3.4 en relació amb les unitats d'agrupació parcel·lària
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial
Pla d'ordenació urbanística municipal, recollida pneumàtica de residus
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
Pla d'ordenació urbanística municipal, recollida pneumàtica de residus
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
Pla d'ordenació urbanística municipal a les qualificacions A2.8 i A3.4 en relació amb les unitats d'agrupació parcel·lària
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació inicial
Pla especial urbanístic de Can Fonollet
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
Pla d'ordenació urbanística municipal a l'àmbit del Vapor Ros i la suspensió de l'atorgament de llicències
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial
Pla d'ordenació urbanística municipal (POUM) a l'àmbit del Vapor Ros i la suspensió de l'atorgament de llicències
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació definitiva de modificació
Pla especial i catàleg de masies de l'Anella Verd / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació definitiva de modificació
Pla d'ordenació urbanística municipal a l'àmbit de l'Anella Verda / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació definitiva de modificació
Normes de planejament urbanístic, carrer del Centre / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació definitiva de modificació
Pla d'ordenació urbanística municipal en relació amb la recollida pneumàtica de residus / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació inicial
Pla de millora urbana de transformació de la Fàbrica Sala Badrinas
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
Pla d'ordenació urbanística municipal amb relació al cobriment de la riera de Palau corresponent als sectors productius de Palau nord i Palau sud.
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
Pla d'ordenació urbanística municipal a l'àmbit del carrer Sant Pere, 23-25
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
Pla d'ordenació urbanística municipal, cobriment de la Riera de Palau corresponent als sectors productius de Palau nord i Palau sud
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
Pla d'ordenació urbanística municipal en l'àmbit del carrer de Sant Pere, 23 -25
PDF Planejament urbanístic
Aprovació definitiva
Informe ambiental estratègic del Pla especial urbanístic de Can Fonollet / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació inicial de modificació
Pla parcial del sector PP-CCO001 Can Colomer-Torrent Mitger
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
Pla de millora urbana PM-COR001 a l'àmbit del Vapor Cortès
PDF Planejament urbanístic
Aprovació definitiva
Addenda al conveni urbanístic pel desenvolupament urbanístic del olígon d'actuació PA-GAS004
PDF Planejament urbanístic
Aprovació definitiva
Declaració ambiental estratègica de la modificació puntual del Pla d'ordenació urbanística municipal en l'àmbit del sector d'activitats productives dels Bellots II / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació inicial de modificació
Pla d'ordenació urbanística municipal del sector del Pla de millora urbana de Sant Pere de les Fonts
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
Pla d'ordenació urbanística municipal del sector del Pla de millora urbana de Sant Pere de les Fonts
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació definitiva de modificació
Pla d'ordenació urbanística municipal a les qualificacions A2.8 i A3.4 en relació amb les unitats d'agrupació parcel·lària / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació inicial
Pla especial urbanístic de canvi d'ús de les naus E1pB, E1pC i E1pF del carrer del Bruc, 56, de l'àmbit del Vapor Cortès
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació inicial
Conveni urbanístic per a regular la culminació de la gestió urbanística del polígon d'actuació PA-TAL001
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
Pla d'ordenació urbanística municipal per a la regulació d'usos dels eixos cívics i de les parcel·les qualificades d'A2, A,3 i A,10
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
Pla d'ordenació urbanística municipal per a la regulació d'usos dels eixos cívics i de les parcel·les qualificades d'A2, A,3 i A,10
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació definitiva
Pla especial urbanístic de Ca n'Amat de la Muntanya, masia Egara / Anunci emès pel Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació definitiva de modificació
Pla d'ordenació urbanística municipal en l'àmbit del carrer de Sant Pere, núm. 23-25 /Anunci emès pel Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació inicial
Pla de millora urbana de remodelació PM-BAL240, carrer de Baldrich 240
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
Pla de millora urbana PM-AEG001
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
Avanç del Pla d'ordenació urbanística municipal per ampliar l'inventari del patrimoni cultural
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
Avanç del Pla d'ordenació urbanística municipal per ampliar l'inventari del patrimoni cultural
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació definitiva
Conveni urbanístic per a regular la culminació de la gestió urbanística del polígon d'actuació PA-TAL001
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació definitiva de modificació
Pla de millora urbana PM-AEG001
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació definitiva de modificació
Text refós del Pla d'ordenació urbanística municipal en l'àmbit del sector d'activitats productives dels Bellots II / Anunci emès pel Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació definitiva de modificació
Text refós del Pla de millora urbana PM-COR001 a l'àmbit del Vapor Cortès / Anunci emès pel Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació inicial de modificació
Pla de millora urbana de remodelació PM-RPA035, rambleta del Pare Alegre
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació definitiva
Pla especial urbanístic de canvi d'ús de les naus E1pB, E1pC i E1pF del carrer del Bruc, 56, de l'àmbit del Vapor Cortès
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació inicial de modificació
Avanç de la modificació del Pla d'ordenació urbanística municipal per a l'obtenció del 30% d'habitatge social de protecció pública en àmbits del sòl urbà consolidat i no consolidat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació inicial
Avanç de la modificació del Pla d'ordenació urbanística municipal per a l'obtenció del 30% d'habitatge social de protecció pública en àmbits del sòl urbà consolidat i no consolidat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació definitiva
Pla de millora urbana de remodelació PM-BAL240
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació inicial de modificació
Pla d'ordenació urbanística municipal per a ampliar l'inventari del patrimoni cultural
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
Pla d'ordenació urbanística municipal per a ampliar l'inventari del patrimoni cultural
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
Avanç de la modificació del Pla d'ordenació urbanística municipal en l'àmbit del barri del Segle XX
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
Avanç de la modificació del Pla d'ordenació urbanística municipal en l'àmbit del barri del Segle XX
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació definitiva de modificació
Pla d'ordenació urbanística municipal per a la regulació d'usos dels eixos cívics i de les parcel·les qualificades d'A2, A3 i A10 que confronten amb eixos comercials / Anunci emès pel Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació definitiva de modificació
Pla de millora urbana de remodelació PM-RPA035, rambleta del Pare Alegre
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació definitiva de modificació
Pla d'ordenació urbanística municipal a l'àmbit del Vapor Ros / Anunci emès pel Departament de Territori
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació inicial de modificació
Pla d'ordenació urbanística municipal relativa a la regulació de les reserves mínimes d'aparcament per a les promocions destinades a habitatge protegit en règim de lloguer i sistema d'allotjament dotacional
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
Pla d'ordenació urbanística municipal relativa a la regulació de les reserves mínimes d'aparcament per a les promocions destinades a habitatge protegit en règim de lloguer i sistema d'allotjament dotacional
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació definitiva
Avanç de la modificació del Pla d'ordenació urbanística municipal sector Palau Nord
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació definitiva de modificació
Pla d'ordenació urbanística municipal del sector del Pla de millora urbana de Sant Pere de les Fonts, PM-STP001 / Anunci emès pel Departament de Territori
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
Pla de millora urbana de transformació de la fàbrica Sala Badrinas
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació inicial
Pla parcial urbanístic del sector d'activitats productives dels Bellots II
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació definitiva de modificació
Pla d'ordenació urbanística municipal per ampliar l'inventari del patrimoni cultural / Anunci emès pel Departament de Territori
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació definitiva de modificació
Pla d'ordenació urbanística municipal en relació amb el cobriment de la Riera de Palau / Anunci emès pel Departament de Territori
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació definitiva de modificació
Pla d'ordenació urbanística municipal relativa a la regulació de les reserves mínimes d'aparcament per a les promocions destinades a habitatge protegit en règim de lloguer i sistema d'allotjament dotacional / Anunci emès pel Departament de Territori
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté text

Correcció d'errades
Anunci 19/6/2023 / Anunci emès pel Departament de Territori
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté text

Correcció d'errades
Anuncis 19/6/2023 i 26/10/2023 / Anunci emès pel Departament de Territori
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Vigent