Facebook Twitter Youtube Instagram RSS

Ajuntament de Lleida

Planejament urbanístic

Identificador
20161111N45
Matèries
Urbanisme. Disciplina urbanística
Per a més informació
http://bit.ly/2eBnZ8P
Data de publicació Descripció Més informació
Aprovació definitiva
Pla especial urbanístic en sòl no urbanitzable a la Ginesta de Sucs, polígon 2, parcel·la 107 / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació definitiva
Pla especial urbanístic per a l'ordenació dels clubs i associacions de consumidors de cànnabis / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació inicial
Pla de millora urbana, illa IA, SUR
PDF Planejament urbanístic
Aprovació definitiva de modificació
Pla general d'ordenació urbana per a la supressió de l'apartat 4 de la normativa urbanística / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
Pla parcial SUR 13 en relació amb els usos admesos (art. 16.24 i 17.12 de les normes urbanístiques)
PDF Planejament urbanístic
Aprovació definitiva
Addenda al Conveni relatiu a la cessió d'ús d'un espai municipal i a la realització de diverses actuacions urbanístiques
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
Pla general d'ordenació urbana per la creació de la subzona de recuperació urbana, clau 1Hru, de la zona de centre històric i la delimitació del polígon d'actuació urbanística UA 97, situat entre els carrers de l'Ereta, Galera i d'Alsamora (articles 16 i 62)
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
2a modificació del Pla general d'ordenació urbana per reajustar el traçat de l'avinguda Víctor Torres, entre el carrer dels Alamús i el pont sobre el ferrocarril, d'accés al SUR 42
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
Pla general d'ordenació urbana a la subzona de recuperació urbana, clau 1HRU, de part de l'illa compresa entre el carrer de l'Assalt i la plaça del Dipòsit i la delimitació del polígon d'actuació urbanística UA 98
PDF Planejament urbanístic
Aprovació definitiva de modificació
Pla especial urbanístic de Milsa, informe ambiental estratègic / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
Pla de millora urbana de la clínica Perpetuo Socorro
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
Conveni urbanístic per a l'execució del desdoblament del vial de Víctor Torres i la seva prolongació, i la modificació del sector SUR 42, Torre Salses
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
Pla general d'ordenació urbana per al canvi de qualificació urbanística a equipament comunitari dels solars del carrer de Boters, núm. 9 i 11, i travessera de la Cotxera, núm. 16
PDF Planejament urbanístic
Aprovació definitiva
Pla especial urbanístic del catàleg de construccions situades en sòl no urbanitzable, informe ambiental estratègic / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
Pla general d'ordenació urbana per al canvi de qualificació a subzona de recuperació urbana, clau 1HRU, de part de l'illa compresa entre els carrers de la Tallada, Boters, del Veguer de Carcassona i Múrcia i la delimitació del polígon d¿actuació urbanística UA 99
PDF Planejament urbanístic
Aprovació definitiva
Pla especial urbanístic per a la implantació d'una àrea de servei al pla de Gualda, informe ambiental estratègic / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
Pla parcial SUR 13, text refós
PDF Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació definitiva de modificació
Pla general d'ordenació per a la supressió de barreres a l'accessibilitat en edificis d'habitatges existents (disposició addicional 16a) / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació inicial de modificació
Pla especial urbanístic de Milsa
PDF Planejament urbanístic
Aprovació definitiva
Pla de millora urbana d'ordenació de composició volumètrica i de façanes en l'àmbit dels conjunts D3 i D4 de l'illa ID del SUR 5 Copa d'Or / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació definitiva de modificació
Pla de millora urbana de la clínica Perpetuo Socorro / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació inicial
Pla especial de catàleg de construccions situades en sòl no urbanitzable
PDF Planejament urbanístic
Aprovació definitiva
Pla de millora urbana per a la reordenació de l'edificabilitat de l'illa A del sector SUR 5, Copa d'Or / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació definitiva de modificació
Pla general d'ordenació per a la creació de la subzona de recuperació urbana, clau 1Hru, de la zona de centre històric, i la delimitació del polígon d'actuació urbanística UA 97, situat entre els carrers de l'Ereta, Galera i d'Alsamora / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació definitiva
Pla especial urbanístic del Parc urbà del Centre de Fauna Vallcalent a la partida de Vallcalent, número 63 / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació definitiva
Pla especial urbanístic per a la implantació d'un càmping al Parc Territorial Alcalde Pons - les Basses, informe ambiental estratègic / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació inicial
Pla d'ordenació urbanística
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació inicial
Pla d'ordenació urbanística
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial
Pla especial urbanístic per a la implantació d'una explotació bovina de llet situada al polígon 1, parcel·la 142 del nucli de Sucs
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial
Pla especial urbanístic per a la implantació d'una explotació bovina de llet situada al polígon 1, parcel·la 142 del nucli de Sucs
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació definitiva de modificació
Pla general d'ordenació urbana, reajustar el traçat de l'avinguda de Víctor Torres, entre el carrer dels Alamús i el pont sobre el ferrocarril, d'accés al SUR 42 / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació definitiva de modificació
Pla general d'ordenació urbana de Lleida, per al canvi de qualificació a subzona de recuperació urbana, clau 1Hru, de part de l'illa compresa entre els carrers Tallada, Boters, Veguer de Carcassona i Múrcia i la delimitació del Polígon d'actuació urbanística UA 99 / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació definitiva de modificació
Pla general d'ordenació urbana, canvi de qualificació a la subzona de recuperació urbana, clau 1 Hru, de part de l'illa compresa entre el carrer de l'Assalt, i la plaça del Dipòsit, i delimitació del Polígon d'actuació urbanística UA 98 / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació definitiva de modificació
Pla general d'ordenació urbana, per al canvi de qualificació urbanística a equipament comunitari, clau EC / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Exposició al públic
Formulació del Pla director urbanístic de les activitats de càmping, suspensió dels plans especials urbanístics en tramitació / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté text

Sense efecte
Pla especial urbanístic de canvi de titularitat dels equipaments comunitaris en l'àmbit de l'avinguda de Prat de la Riba
PDF Planejament urbanístic
Aprovació definitiva de modificació
Pla especial urbanístic de Milsa / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació inicial
Pla de millora urbana d'ordenació volumètrica per regular el nou bloc quirúrgic a l'Hospital Universitari Arnau de Vilanova
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
Pla parcial urbanístic SUR 35, article, 14
PDF Planejament urbanístic
Aprovació definitiva
Pla d'ordenació urbanística municipal, declaració ambiental estratègica / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació definitiva de modificació
Pla parcial urbanístic, Torre Salses, SUR 42
PDF Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació definitiva
Conveni per a l'execució del desdoblament del vial de Víctor Torres i la seva prolongació i la modificació de l'ordenació urbanística del Sector SUR 42, Torre Salses
PDF Planejament urbanístic
Exposició al públic
Conveni per a la cessió anticipada de la finca situada a la partida Camí de Picos, núm. 39
PDF Planejament urbanístic
Exposició al públic
Conveni per a la cessió anticipada de la finca situada al Camí de Picos, núm. 40
PDF Planejament urbanístic
Exposició al públic
Conveni per a la cessió anticipada de la finca situada a la partida Fontanet, núm. 52
PDF Planejament urbanístic
Exposició al públic
Conveni per a la cessió anticipada de la finca situada a la Carretera Nacional II, núm. 19
PDF Planejament urbanístic
Exposició al públic
Conveni per a la cessió anticipada de la finca situada a la partida Camí de Picos, núm. 38
PDF Planejament urbanístic
Exposició al públic
Conveni per a la cessió anticipada de la finca situada a la Carretera Nacional II, núm. 25
PDF Planejament urbanístic
Aprovació definitiva
Informe ambiental estratègic del Pla especial urbanístic per a la implantació d'una planta solar fotovoltaica a la partida de Balafia / Anunci emès pel Departament de Territori i sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté text

Correcció d'errades
Anunci 10/12/2010
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació definitiva
Pla de millora urbana d'ordenació de volums i composició de façanes per a un nou bloc quirúrgic a l'Hospital Arnau de Vilanova / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació definitiva
Pla especial de Catàleg de construccions situades en sòl no urbanitzable / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació definitiva
Informe ambiental estratègic del Pla especial urbanístic per a la regulació de l'activitat existent d'un viver de jardineria i ampliació d'usos complementaris / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació inicial
Pla especial urbanístic per a la implantació d'una àrea de serveis de carretera en sòl no urbanitzable a la partida de Montcada, polígon 10, parcel·la 293
PDF Planejament urbanístic
Aprovació definitiva
Informe ambiental estratègic del Pla especial urbanístic d'ordenació d'infraestructures fixes de comunicació de veu i dades per ones radioelèctriques / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació inicial de modificació
Pla general d'ordenació urbana, canvi de qualificació a Subzona de recuperació urbana, clau 1Hru, de part de l'illa compresa entre els carrers Companyia i Gairoles, i la delimitació del Polígon d'actuació urbanística UA 100
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial
Pla de millora urbana de composició volumètrica i de façanes per la implantació comercial al passeig de l'Onze de setembre
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial
Pla de millora urbana per l'ordenació de volums i façanes al solar situat a l'avinguda Blondel, número 94, carrer Sant Antoni, número 33
PDF Planejament urbanístic
Sense efecte
Pla especial urbanístic de canvi de titularitat dels equipaments comunitaris en l'àmbit de l'Avinguda de Prat de la Riba
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
Pla general d'ordenació urbana per al canvi de qualificació de sistema d'espais lliures, clau VJ, i sistema d'equipament comunitari, clau EC a l'ambit de diversos carrers
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial
Pla de millora urbana d'ordenació de volums i composició de façanes
PDF Planejament urbanístic
Aprovació definitiva
Informe ambiental estratègic de la Modificació del Pla general d'ordenació urbana en relació amb l'article 220, sobre les explotacions ramaderes / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació inicial de modificació
Pla general d'ordenció urbanística, per al canvi de qualificació de sistema d'equipament comunitari
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial
Conveni amb l'Agència Catalana de l'Aigua per la redacció del projecte constructiu de l'estació depuradora d'aigües residuals de l'EMD de Raimat
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial
Conveni amb l'Agència Catalana de l'Aigua per la redacció del projecte constructiu de l'estació depuradora d'aigües residuals de l'EMD de Sucs
PDF Planejament urbanístic
Aprovació definitiva
Declaració ambiental estratègica del Pla especial urbanístic per a la implantació d'una explotació bovina de llet al polígon 1, parcel·la 132, del nucli de Sucs / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
Pla especial urbanístic a la Partida Pla de Monsó 29
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
Pla general d'ordenació urbana, adaptació de l'article 220, referit a les explotacions ramaderes
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
Pla general d'ordenació urbana per al canvi de classificació, de sòl urbanitzable delimitat a sòl urbà consolidat, dels terrenys inclosos en l'àmbit del sector SUR 5, Copa d'Or
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial
Pla de millora urbana de cinc habitatges unifamiliars al carrer Baldomer Gili i Roig (PGU20-77)
PDF Planejament urbanístic
Aprovació definitiva de modificació
Text refós del Pla parcial urbanístic SUR 35 / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté text

Pròrroga d'exposició al públic
Pla de millora urbana d'ordenació de volums i composició de façanes per la implantació de la seu del Col·legi Oficial de Metges de Lleida i una residència
PDF Planejament urbanístic
Aprovació definitiva de modificació
Pla general d'ordenació urbana per al canvi de qualificació a subzona de recuperació urbana / Anunci emès pel Departament de Territori i Sosteniblitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació definitiva de modificació
Pla especial urbanístic de canvi de titularitat dels equipaments comunitaris / Anunc iemès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació definitiva
Informe ambiental estratègic del Pla especial urbanístic per a la regulació de l'activitat existent d'un viver de jardineria i ampliació d'usos complementaris / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
Pla general d'ordenació urbana per l'ampliació del Polígon d'actuació urbanística UA 3 de l'estació
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial
Pla especial urbanístic del parc territorial Alcalde Pons - Les Basses de Lleida per l'ordenació del parc i la implantació d'un camping
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
Pla general d'ordenació urbana pel canvi de categoria dins de la qualificació de sistema d'espais lliures, a parcs urbans, Clau PU, del Parc del Bosquet de Palauet de la Bordeta
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
Pla director urbanístic de les Àrees residencials estratègiques de Ponent, per deixar sense efecte l'ARE SUB-16 Ferrocarril al terme de Mollerussa / Anunci emès pel Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació definitiva
Pla de millora urbana d'ordenació de volums i composició de façanes per implantació de la seu del Col·legi de Metges de Lleida i d'una residència a l'av. Rovira Roure, 41 / Anunci emès pel Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació definitiva de modificació
Pla general d'ordenació urbana per al canvi de classificació de sòl urbanitzable delimitat a sòl urbà consolidat al sector SUR5, Copa d'Or / Anunci emès pel Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació inicial de modificació
Pla general d'ordenació urbanística (PGOU) per regular les condicions d'implantació de plantes solars fotovoltaiques
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial
Pla de millora urbana d'ordenació de volums de les parcel·les A, I i J, situades a la Unitat d'actuació urbanística UA27
PDF Planejament urbanístic
Aprovació definitiva de modificació
Pla general d'ordenació urbana per a l'adaptació de l'article 220, referent a les explotacions ramaderes /Anunci emès pel Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté text

Exposició al públic
Sentència contra l'acord de la Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida 13 de juliol de 2017, mitjançant el qual es va aprovar definitivament el Pla de millora urbana d'ordenació de composició volumètrica i de façanes en els àmbits dels conjunts edificatoris D3 i D4 de l'illa ID del sector SUD 5 Copa d'Or
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació definitiva
Informe ambiental estratègic de la Modificació del Pla general d'ordenació urbana per regular les condicions d'implantació de plantes solars fotovoltaiques / Anunci emès pel Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació definitiva
Revocació del Conveni de gestió urbanística, amb la Mercantil Lleidatana de Construcciones SAU, per a la cessió anticipada dels terrenys, inclosos en el Sector SUR 41, per a destinar- los a vialitat mitjançant la construcció del projecte de carreteres NL-04151 (variant sud)
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
Pla general d'ordenació urbana per al canvi de qualificació a subzona de recuperació urbana, Clau 1Hru, de part de l'illa compresa entre els carrers Cavallers, Sant Andreu, La Suda i plaça dels Gramàtics i part de l'illa, al sud de l'anterior, corresponent a la cantonada del carrer Cavallers amb Sant Andreu, i la delimitació del Polígon d'actuació urbanística UA 101, corresponent al mateix àmbit (article 16)
PDF Planejament urbanístic
Aprovació definitiva de modificació
Pla general d'ordenació urbana per canvi de qualificació de sistema d'equipament comunitari, clau EC, a sistema ferroviari, clau F, de part de la finca situada a la carretera LL-11, número 54, al Pla de Vilanoveta / Anunci emès pel Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació inicial
Pla de millora urbana de composició volumètrica i ordenació de façanes de la central de Supsa
PDF Planejament urbanístic
Aprovació definitiva de modificació
Pla director urbanístic de les Àrees residencials estratègiques de Ponent, per deixar sense efecte l'ARE SUB-16 Ferrocarril al terme de Mollerussa / Anunci emès pel Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
Pla especial urbanístic a la partida Pla de Monsó 29 de Lleida
PDF Planejament urbanístic
Aprovació definitiva
Pla de millora urbana per ordenació de volums i façanes del solar situat a l'avinguda de Blondel 94 i el carrer Sant Antoni 33 / Anunci emès pel Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació definitiva
Pla de millora urbana e cinc habitatges unifamiliars al carrer Baldomer Gili i Roig (PGU20-77) / Anunci emès pel Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació definitiva
Pla especial urbanístic per a la implantació d'una explotació bovina de llet al polígon 1, parcel·la 142, del nucli de Sucs / Anunci emès pel Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació definitiva de modificació
Pla general d'ordenació urbana / Anunci emès pel Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació inicial
Pla especial urbanístic de reposició de la canonada de desguàs de la Bassa de laminació que transcorre pel sector de sòl urbanitzable no delimitat SUR-25
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial
Pla especial urbanístic d'infraestructures per la construcció de la prolongació del carrer Francesc Bordalba Montardit fins al carrer Almeria en terrenys classificats com a sol urbanitzable no delimitat SUR 25 Torre del Pi
PDF Planejament urbanístic
Aprovació definitiva
Pla de millora urbana d'ordenació de volums de les parcel·les A, I i J situades a la unitat d'actuació urbanística UA27 / Anunci emès pel Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació definitiva de modificació
Pla general d'ordenació urbana per al canvi de qualificació a subzona de recuperació urbana, Clau 1Hru, de part de l'illa compresa entre els carrers Cavallers, Sant Andreu, La Suda i plaça dels Gramàtics i part de l'illa, al sud de l'anterior, corresponent a la cantonada del carrer Cavallers amb Sant Andreu, i la delimitació del Polígon d'actuació urbanística UA 101, corresponent al mateix àmbit (article 16) / Anunci emès pel Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació inicial
Pla de millora urbana d'ordenació de volums i façana al carrer Doctor Combelles, 42-22
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial
Pla de millora urbana per la construcció de cinc habitatges unifamiliars al carrer Albert Coma Estadella cantonada amb el carrer Enric Farreny
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
Pla general d'ordenació urbana de Lleida per al canvi de classificació, de sòl urbanitzable delimitat a sòl urbà consolidat, dels terrenys inclosos en l'àmbit del Sector SUR 11, Lleida Park, i la consegüent refosa de la normativa dins del text articulat del PGOU
PDF Planejament urbanístic
Aprovació definitiva
Informe ambiental estratègic del Pla especial urbanístic de millora i protecció de l'ús actual enoturístic del celler de Raimat a la resta de la finca / Anunci emès pel Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
Pla de millora urbana per a la regulació de la nova edificació de l'Àrea Ambulatòria de l'Hospital Universitari Arnau de Vilanova
PDF Planejament urbanístic
Aprovació definitiva
Conveni relatiu a la modificació del Pla general d'ordenació urbana per a la ampliació del PAU UA 3 de l'Estació (PGU22-12)
PDF Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació inicial de modificació
Pla general d'ordenació urbana
PDF Planejament urbanístic
Aprovació definitiva de modificació
Pla director urbanístic d'activitat econòmica de la Plana de Lleida, / Anunci emès pel Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació definitiva
Protocol general d'actuació en la definició i el desenvolupament del planejament urbanístic de les unitats d'actuació UA 1 i UA 2 del àmbit del Pla de l'Estació
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació definitiva de modificació
Pla de millora urbana per l'ampliació de l'àrea ambulatòria de l'Hospital Arnau de Vilanova / Anunci emès pel Departament de Territori
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació definitiva de modificació
Pla de millora urbana de composició volumètrica i ordenació de façanes de la central Supsa al polígon industrial el Segre / Anunci emès pel Departament de Territori
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació definitiva de modificació
Pla general d'ordenació urbana per regular les condicions d'implantació de plantes solars fotovoltaiques / Anunci emès pel Departament de Territori
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació definitiva de derogació
Pla especial urbanístic a la partida Pla de Monsó 29 / Anunci emès pel Departament de Territori
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació inicial
Pla de millora urbana per la implantació de l'ús comercial a l'àmbit (PGU21-211)
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
Pla general d'ordenació urbana per la reordenació de l'edificació i l'ampliació del polígon d'actuació urbanística UA 93 (PGU22-57)
PDF Planejament urbanístic
Correcció d'errades
Edicte de 26 de març de 1984 / Anunci emès pel Departament de Territori
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació definitiva
Informe ambiental estratègic de la modificació del Pla general de Lleida en l'àmbit del sector Fondo dels Magraners / Anunci emès pel Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació definitiva
Pla de millora urbana per a cinc habitatges unifamiliars / Anunci emès pel Departament de Territori
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
Pla general d'ordenació urbana en l'àmbit de l'estació
PDF Planejament urbanístic
Aprovació definitiva
Pla de millora urbana d'ordenació de volums i façana al carrer Doctor Combelles, 42, 44 / Anunci emès pel Departament de Territori
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació inicial
Pla de millora urbana d'ordenació volumètrica al carrer Prat de la Riba cantonada amb carrer Teuleries
PDF Planejament urbanístic
Aprovació definitiva
Pla especial urbanístic d'infraestructures per a la construcció de la prolongació del c/ Francesc Bordalba Montardit fins al c/ Almeria (SUR 25 Torre del Pi) / Anunci emès pel Departament de Territori
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació definitiva de modificació
Pla general d'ordenació urbana per al canvi de classificació de sòl urbanitzable delimitat a sòl urbà consolidat dels terrenys inclosos en l'àmbit del sector SUR 11, Lleida Park /Anunci emès pel Departament de Territori
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació definitiva de modificació
Pla especial urbanístic per reposició de la canonada de desguàs al SUR25 / Anunci emès pel Departament de Territori
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació inicial
Pla especial de protecció del patrimoni i Catàleg de béns
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Correcció d'errades
Anunci 14/11/2023
PDF Planejament urbanístic

Conté text

Vigent