Facebook Twitter Youtube Instagram RSS

Ajuntament de Naut Aran

Planejament urbanístic

Identificador
20161111N46
Matèries
Urbanisme. Disciplina urbanística
Per a més informació
http://bit.ly/2fSybWO
Data de publicació Descripció Més informació
Aprovació definitiva de modificació
Pla de millora urbana, pla especial 5 de Baqueria / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació definitiva
Pla especial urbanístic per a la implantació d'una planta de tractament d'àrids a Arties, informe ambiental estratègic / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació definitiva
Sentència sobre les Normes urbanístiques de la revisió de les Normes subsidiàries i complementàries en els àmbits de la Unitat d'Actuació UA-2 Ruda / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació definitiva
Sentència sobre les Normes urbanístiques de la revisió de les Normes subsidiàries i complementàries en els àmbits de la Unitat d'Actuació UA-2 Ruda / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació inicial
Pla especial del catàleg específic de masies i cases rurals relatiu a l'edificació de Prat de Sierra en Bagergue
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
Normes subsidiàries en la urbanitzacio PLAUS del poble d'Arties
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial
Pla de millora urbana al carrer Costó, núm. 3 i 5 de Gessa
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
Normes subsidiàries de planejament / Anunci emès pel Conselh Generau d'Aran
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
Normes subsidiàries de planejament / Anunci emès pel Conselh Generau d'Aran
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació definitiva
Pla especial del catàleg específic de l'Auviatge Borda de Sierra, informe ambiental estratègic / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació inicial
Pla especial relatiu al projecte de remodelació de terreny per a l'obertura de noves pistes a la zona Pla de Beret. Pistes associades al telecadira tres places pinça fixa TS B1. Baqueira
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial
Pla especial per a la implantació d'una planta de tractament d'àrids a Arties
PDF Planejament urbanístic
Aprovació definitiva
Pla de millora urbana per agrupació de les parcel·les 9, 10, 11 i 12 del Pla parcial 1 de Bagergue / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació inicial
Pla especial del catàleg de masies i cases rurals relatiu a l'Auviatge Bporda Sierra en Bagergue
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial
Pla especial urbanístic del projecte d'un teleesquí a Orri i pistes associades TQ Orri, estació esquí Baqueira-Beret
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial
Pla especial urbanístic per a la implantació d'un càmping al nucli d'Arties
PDF Planejament urbanístic
Aprovació definitiva
Pla especial urbanístic del projecte d'un teleesquí a Orri i pistes associades a l'estació d'esquí Baqueira-Beret, informe d'impacte ambiental / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació definitiva
Pla especial relatiu al projecte de remodelació de terreny per a l'obertura de noves pistes a la zona Pla de Beret. Pistes associades al telecadira tres places pinça fixa TS B1. Baqueira / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació definitiva
Pla especial urbanístic d'edificació existent anomenada Bòrda de Siérra a Bagergue / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació definitiva
Pla especial urbanístic del projecte teleesquí a Orri i pistes associades a l'estació d'esquí Baqueira-Beret SA / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació inicial
Conveni urbanístic per executar les obres previstes en el Pla especial urbanístic d'infraestructures pel desenvolupament dels plans especials núm. 1, 2, 3, 4, 5 i 6, del nucli de Baqueira
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
Pla de millora urbana núm. 5 de Baqueira
PDF Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació definitiva de modificació
Normes subsidiàries del planejament en relació amb la regulació de les bordes i cabanes en sòl no urbanitzable / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació definitiva
Conveni urbanístic per executar les obres previstes en el Pla especial urbanístic d'infraestructures pel desenvolupament dels plans especials núm. 1, 2, 3, 4, 5 i 6, del nucli de Baqueira
PDF Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació definitiva de modificació
Normes subsidiàries i complementàries a la urbanització Plaus del nucli d'Arties / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació inicial
Pla especial d'infraestructures pel desenvolupament dels Plans especials 1, 2, 3, 4, 5 i 6, del nucli de Baquèira
PDF Planejament urbanístic
Aprovació definitiva
Pla de millora urbana PE-6 Cota 1500, Baqueira / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació inicial
Conveni urbanístic de permuta d'unes finques
PDF Planejament urbanístic
Aprovació definitiva
Pla especial d'infraestructures pel desenvolupament dels Plans especials 1,2,3,4,5 i 6, del nucli de Baquèira
PDF Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació definitiva
Pla especial urbanístic per la construcció d'una bassa d'emmagatzematge d'aigua per a la producció de neu / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació definitiva
Informe ambiental estratègic del Pla especial urbanístic per a la implantació d'un circuit de ressalt / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació definitiva
Informe ambiental estratègic del Pla especial urbanístic per a la regulació d'accessos al sector PE-5 de Baqueira / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació inicial
Pla de millora urbana PMU 1 d'Arties
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial
Normes subsidiàries a l'àmbit nord del carrer Orient
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial
Pla especial urbanistic per a la reconstrució de la Borda deth Pere
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
Normes subsidiàries de planejament a l'àmbit de la UA-1 i dels sòls adjacents del nucli d'Arties
PDF Planejament urbanístic
Aprovació definitiva
Informe ambiental estratègic de la Modificació puntual de les Normes subsidiàries de planejament en l'àmbit de l'aparcament públic de la façana nord de Salardú / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació inicial de modificació
Normes subsidàries de planejament
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
Normes subsidiàries de planejament per a la creació de l'habitatge de lloguer regulat
PDF Planejament urbanístic
Aprovació definitiva
Pla especial urbanístic per a la implantació d'un circuit "PumpTrack" en sòl no urbanitzable al nucli d'Arties / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació inicial
Conveni urbanístic amb la Junta de Compensació del Polígon A del Pla especial 2 de Baqueira
PDF Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació definitiva
Conveni urbanístic amb la Junta de Compensació del Polígon A del Pla especial 2 de Baqueira
PDF Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació definitiva
Pla especial urbanístic per a la implantació d'una planta de tractament d'àrids / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació inicial de modificació
Normes subsidiàries de planejament a la façana nord de Salardú
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial
Pla especial del catàleg de masies i cases rural referent a la casa Vall de Montgarri
PDF Planejament urbanístic
Aprovació definitiva
Pla parcial urbanístic SAU 2 de Bagergue / Anunci emès pel Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació inicial de modificació
Normes subsidiàries de planejament per la implantació d'una estació de dipòsits de gas public al nucli de Baqueira
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
Normes subsidiàries de planejament per a la millora de la implantació de les edificacions mitjançant concreció normativa de l'ocupació i regulació de l'espai no edificable del sòl urbà
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
Normes subsidiàries de planejament a l'àmbit de la UA-2 i UA-3, Gessa
PDF Planejament urbanístic
Aprovació definitiva de dissolució
Normes subsidiàries i complementàries de planejament per la delimitació del PAU-2 de Bagergue / Anunci emès pel Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació definitiva de modificació
Normes subsidiàries de planejament per la implantació d'una estació de dipòsits de gas public al nucli de Baqueira / Anunci emès pel Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació definitiva
Pla especial urbanístic del conjunt d'edificacions de la Casa Vall de Montgarri / Anunci emès pel Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació definitiva de modificació
Normes subsidiàries i complementàries de planejament / Anunci emès pel Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació definitiva de modificació
Normes subsidiàries a la façana nord de l'aparcament públic de Salardú / Anunci emès pel Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació definitiva de modificació
Normes subsidiàries i complementàries de planejament per a la millora de la implantació de les edificacions mitjançant concreció normativa de l'ocupació i regulació de l'espai no edificable del sòl urbà / Anunci emès pel Departament de Polítiques Digitals i Territori
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació inicial de modificació
Pla de millora i PE-3 de la Cota 1500, de Baqueira
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
Normes subsidiàries del carrer Santa Maria 31 de Tredós
PDF Planejament urbanístic
Aprovació definitiva de modificació
Normes subsidiàries i complementàries de planejament a l'àmbit de la UA-1 dels sòls adjacents del nucli d'Arties / Anunci emès pel Departament de Territori
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació inicial
Pla especial urbanístc (PEU) per a la implantació d'una planta de tractament d'àrids a Arties
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial
Pla especial urbanístic per concretar l'ús d'€™allotjament dotacional a l'€™equipament comunitari de titularitat pública situat a làmbit del PMU PE-1 de Baqueira
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
Normes subsidiàries per a la implantació d'un sistema de distribució de calor (District Heating) per a la població de Salardú
PDF Planejament urbanístic

Vigent