Facebook Twitter Youtube Instagram RSS

Ajuntament de Mollerussa

Planejament urbanístic

Identificador
20161118N11
Matèries
Urbanisme. Disciplina urbanística
Per a més informació
http://bit.ly/2gpBrOA
Data de publicació Descripció Més informació
Correcció d'errades
Anunci 27/05/2016 (Modificació del POUM àmbits del PMU-06 i SUBd-08) / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació definitiva de modificació
Pla d'ordenació urbanística municipal Cal Castelló / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació inicial de modificació
Pla d'ordenació urbanística municipal, redacció del Pla especial de l'Àrea Central (PE-2)
PDF Planejament urbanístic
Aprovació definitiva de modificació
Pla d'ordenació urbanística municipal, redacció del Pla especial de l'Àrea Central (PE-2) / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació inicial
Conveni urbanístic
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
Pla d'ordenació urbanística municipal, sector SUBD-15 El Codís 1
PDF Planejament urbanístic
Correcció d'errades
Anunci 17/01/2017 / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació definitiva de modificació
Pla d'ordenació urbanística municipal, sector SUBD-15 El Codís 1 / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació inicial de modificació
Pla d'ordenació urbanística municipal, per a la supressió de barreres a l'accessibilitat en edificis d'habitatges existents
PDF Planejament urbanístic
Aprovació definitiva de modificació
Pla d'ordenació urbanística municipal, per la delimitació del Pla especial urbanístic, del Parc de la Serra
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
Pla d'ordenació urbanística municipal, per declarar vinculant la vialitat corresponent al camí del Palau dins del sector SUBd-02, Els Vilars
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
Pla d'ordenació urbanística municipal per canvi d'equipaments de propietat municipal per altres terrenys d'equipaments i d'espais lliures
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
Pla d'ordenació urbanística municipal, per l'ajust del sistema d'equipaments públics al PAU-AA-7, ACUDAM
PDF Planejament urbanístic
Aprovació definitiva de modificació
Pla d'ordenació urbanística municipal, per a la supressió de barreres a l'accessibilitat en edificis d'habitatges existents / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació definitiva de modificació
Pla d'ordenació urbanística municipal per l'ajust del sistema d'equipaments públics al PAU-AA-7 ACUDAM / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació definitiva de modificació
Pla d'ordenació urbanística municipal al camí del Palau / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació definitiva de modificació
Pla d'ordenació urbanística municipal per canvi de qualificació urbanística d'un sòl destinat a sistema urbanístic d'equipament i d'un àmbit al Parc municipal de la Serra / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació definitiva de modificació
Pla d'ordenació urbanística municipal per canvi d'equipaments de propietat municipal per altres terrenys d'equipaments i d'espais lliures / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació inicial de modificació
Pla d'ordenació relativa a la modificació de l'illa SUD-EST pla parcial SUB-1, S-1, ILLA 4
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
Pla d'ordenació urbanística municipal en l'àmbit dels plans parcials d'activitats, subd-9b, subd-11 i del sistema viari en sòl no urbanitzable pel pas d'instal·lacions
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial
Pla de millora urbana d'ordenació de volums de les parcel·les urbanes situades en la confluència de les carreteres d'entrada del municipi de Torregrossa
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
Pla d'ordenació urbanística municipal, modificació de l'article 55 del títol complementari de la Normativa
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
Pla d'ordenació urbanística municipal, per tal d'agrupar en un sòl sector SUBd-9, Negrals Nord
PDF Planejament urbanístic
Aprovació definitiva
Pla de millora urbana d'ordenació de volums de les parcel·les urbanes situades en la confluència de les carreteres d'entrada del municipi de Torregrossa
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial
Pla d'ordenació urbanística municipal en l'àmbit del plans parcials d'activitats, SUBd-9b i SUBd-11
PDF Planejament urbanístic
Correcció d'errades
Anunci 27/10/2020
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
Pla d'ordenació urbanística municipal per dividir en dos sectors el sector residencial SUBd-4, i reduir l'àmbit del PE-1
PDF Planejament urbanístic
Aprovació definitiva de modificació
Pla d'ordenació urbanística municipal per unificar els sectors SUBd-9a i SUBd-9b en un únic sector SUBd-9 Negrals Nord / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació definitiva de modificació
Pla d'ordenació urbanística municipal a l'àmbit del carrer de Mossén Cantons, de Tomàs Badia, carretera de Palau i passeig dels Vilars / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació definitiva de modificació
Pla d'ordenació urbanística municipal relativa a l'article 55 del títol complementari, pel que fa als percentatges aplicables als usos / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació inicial de modificació
Pla d'ordenació urbanística municipal, en allò que afecta a l'alçada reguladora referida a la parcel·la establerta per la zona d'indústria en parcel·la aïllada, clau 8
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
Pla d'ordenació urbanística municipal en relació a l'àmbit del Pla especial de la Serra
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial
Pla director urbanístic de les àrees residencials estratègiques (ARES) de Ponent a l'ARE / Anunci emès pel Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació definitiva de modificació
Pla d'ordenació urbanística municipal a l'àmbit dels plans parcials d'activitats, SUBd-9b, SUBd11 / Anunci emès pel Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació definitiva de modificació
Pla director urbanístic de les Àrees residencials estratègiques de Ponent, per deixar sense efecte l'ARE SUB-16 Ferrocarril / Anunci emès pel Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació inicial
Pla parcial del sector industrial i d'activitats Negrals Sud, SUBd-10
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
2a modificació del Pla d'ordenació urbanística municipal en relació a l'àmbit del Pla especial de la Serra
PDF Planejament urbanístic
Aprovació definitiva
Informe ambiental estratègic relatiu a la 2a modificació del Pla d'ordenació urbanística municipal en relació a l'àmbit del Pla especial de la Serra / Anunci emès pel Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
Pla d'ordenació urbanística municipal
PDF Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació inicial de modificació
Pla d'ordenació urbanística municipal, vialitat de l'àmbit industrial nord-oest, conveni urbanístic
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
Pla d'Ordenació Urbanístic Municipal, per canvi de qualificació d'una parcel·la
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
Pla d'ordenació urbanístic municipal de Mollerussa, correcció d'errades normatives que afecten a la regulació de les subzones 4a.2 i 3a.11 del sòl urbà consolidat
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
Pla d'ordenació urbanístic municipal, per dispensa de reserva de places d'aparcament en edificacions existents
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial
Pla parcial urbanístic d'activitats Negrals Nord de Mollerussa, SUBd-9
PDF Planejament urbanístic
Aprovació definitiva de modificació
Pla d'ordenació urbanística municipal en relació a l'article 160 que regula la zona d'indústria en parcel.la aïllada / Anunci emès pel Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté text

Correcció d'errades
Anunci 23/07/2021 / Anunci emès pel Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté text

Correcció d'errades
Anunci 15/02/2021 / Anunci emès pel Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació inicial de modificació
Pla d'ordenació urbanística municipal, referent a les condicions d'ordenació aplicables a dues parcel·les amb front a la plaça de l'Orfeó Renaixença
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
Pla d'ordenació urbanística municipal, egulació de les alçades màximes i de les plantes baixes dels edificis plurifamiliars
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
Pla d'ordenació urbanística municipal per declarar vinculants reserves de sòl per a sistemes als sectors SUBd-12 I SUBd-8
PDF Planejament urbanístic

Vigent