Facebook Twitter Youtube Instagram RSS

Ajuntament de Riudellots de la Selva

Planejament urbanístic

Identificador
20161122N3
Matèries
Urbanisme. Disciplina urbanística
Per a més informació
http://bit.ly/2g0bALD
Data de publicació Descripció Més informació
Aprovació inicial de modificació
Normes subsidiàries, articles 63, 65, 91 i 123, text refós
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
Normes subsidiàries UA 13 Can Ribot - UA 14 Mas Vila, text refós
PDF Planejament urbanístic
Aprovació definitiva de modificació
Normes subsidiàries, annex 2, normativa específica del polígon industrial / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació inicial
Conveni urbanístic pel desenvolupament i execució d'una àrea d'activitat econòmica
PDF Planejament urbanístic
Aprovació definitiva de modificació
Normes subsidiàries, correcció d'errada del polígon central UA8, text refós / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació definitiva de modificació
Normes subsidiàries, articles 63, 65, 91 i 123, text refós / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació inicial de modificació
Text refós de les Normes subsidiàries a l'àmbit del sector Friselva (claus UA4- PA16)
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
Normes subsidiàries per a permetre passos d'instal·lacions sobre la via pública, text refós
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
Normes subsidiàries relatives a la zona de ciutat jardí intensiva del sector Camp Quart - article 91
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
Normes subsidiàries relatives al PEU Abras
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
Normes subsidiàries relatives al límit entre la zona Industrial 1000 Central i Industrial 800 Central del Polígon Central UA8
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
Normes subsidiàries relatives a les qualificacions urbanístiques en els àmbits sector mercat i sector ponent
PDF Planejament urbanístic
Aprovació definitiva de modificació
Text refós de les Normes subsidiàries a l'àmbit del sector Friselva (claus UA4- PA16) / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació definitiva de modificació
Normes subsidiàries relatives a la zona de ciutat jardí intensiva del sector Camp Quart - article 91 / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació inicial de modificació
Normes subsidiàries relatives al límit entre la zona Industrial 1000 Central i Industrial 800 Central del Polígon Central UA8
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
Normes subsidiàries de planejament del Sector Camp Quart - ampliació equipament. Text refòs
PDF Planejament urbanístic
Aprovació definitiva de modificació
Normes subsidiàries de planejament del Sector Camp Quart - ampliació equipament / Anunci emès pel Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació inicial de modificació
Normes subsidiàries de planejament dels equipaments del sector mercat
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
Text refós de les Normes subsidiàries de planejament - qualificació equipament nucli
PDF Planejament urbanístic
Aprovació definitiva de modificació
Normes subsidiàries relatives al PEU Abras / Anunci emès pel Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació inicial de modificació
Normes subsidiàries de planejament del municipi per modificació de qualificacions urbanístiques
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
Normes subsidiàries de planejament per a l'ampliació del sector UA-16 Friselva
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
Normes subsidiàries de planejament per a l'ampliació del sector UA-16 Friselva
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
Normes subsidiàries de planejament per a la modificació de les qualificacions urbanístiques en els àmbits sector del mercat i sector de ponent
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
Normes subsidiàries de planejament sector Hostal Nou
PDF Planejament urbanístic
Aprovació definitiva de modificació
Normes subsidiàries en l'àmbit del sector Mercat / Anunci emès pel Departament de Territori
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació definitiva
nforme ambiental estratègic sobre la modificació puntual de les Normes subsidiàries de planejament per a l'ampliació del sector UA-16 / Anunci emès pel Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació inicial
Conveni expropiatori de mutu acord
PDF Planejament urbanístic

Vigent