Facebook Twitter Youtube Instagram RSS

Ajuntament de Rubí

Planejament urbanístic

Identificador
20161123N34
Matèries
Urbanisme. Disciplina urbanística
Per a més informació
http://bit.ly/2g0bALD
Data de publicació Descripció Més informació
Aprovació definitiva
Addenda al Conveni urbanístic respecte les finques R-3 Nord, R-3 Sud i R-4 del polígon industrial La Llana
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació definitiva
Pla especial urbanístic de regulació de les activitats extractives i de la seva restauració / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació definitiva de modificació
Normes urbanístiques del Pla general pel que fa a la regulació de les zones industrials, articles 93, 111, 118 i 119 / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació inicial
Pla general d'ordenació urbanística municipal, text refós
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
Pla de millora urbana (PMU) relatiu a l'ampliació a Can Sant Joan
PDF Planejament urbanístic
Aprovació definitiva de modificació
Pla de millora urbana (PMU) relatiu a l'ampliació a Can Sant Joan / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació definitiva
Declaració ambiental estratègica del Pla de mobilitat urbana sostenible / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació definitiva
Desistiment de la tramitació del Text refós del POUM, Pla d'ordenació urbanística municipal, deixant sense efecte l'expedient del POUM iniciat l'any 2005
PDF Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació inicial de modificació
Pla general a l'àmbit qualificat com Equipament Sanitari al carrer Edison, entre els carrers Marconi i Pitàgores (CAP Anton Borja)
PDF Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació inicial de modificació
Pla general d'ordenació urbanística per a l'adaptació de les Normes urbanístiques a l'ús d'allotjaments dotacionals
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
Pla parcial del sector Y de la zona oest del subsector nord per a l'assignació de l'ús d'allotjaments dotacionals i la seva ordenació al sòl d'equipament situat a l'avinguda Castellbisbal 78
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
Pla parcial del sector Y de la zona est del subsector nord per a la reordenació dels sòls de sistemes en l'àmbit delimitat per l'avinguda de Castellbisbal i el passatge Topazi
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
Pla parcial del sector A, subsector 3, per a l'assignació de l'ús d'allotjaments dotacionals i la seva ordenació al sòl d'equipament situat amb front a la plaça d'Andalusia
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació inicial
Pla especial del bé catalogat Casa Imbert i modificació puntual de la fitxa T9 Casa Imbert del Pla especial i catàleg de protecció del patrimoni arquitectònic
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació definitiva de modificació
Pla general d'ordenació urbanística a l'àmbit qualificat com Equipament Sanitari al carrer Edison, entre els carrers Marconi i Pitàgores (CAP Anton Borja) / Anunci emès pel Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació inicial de modificació
Pla general d'ordenació urbanística a l'entorn del PP de Can Solà
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
Pla general d'ordnnació urbanística a l'àmbit del PP de Vallès Parc
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Exposició al públic
Sentència relativa al Pla especial per a la creació d'un sistema urbanístic destinat a infraestructura de gestió de residus de Can Carreras i Can Balasch / Anunci emès pel Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté text

Correcció d'errades
Anunci 20/04/2022
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació definitiva
Pla especial del bé catalogat Casa Imbert i modificació puntual de la Fitxa T9 Casa Imbert del Pla especial i catàleg de protecció del patrimoni arquitectònic, arqueològic i natural / Anunci emès pel Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació inicial de modificació
Pla parcial del sector U- La Llana
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
Pla parcial del sector V les Valls de Sant Muç, carrer Pins i Oliveres
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació definitiva de modificació
Pla parcial del sector Y de la zona oest del subsector nord, per a l'assignació de l'ús d'allotjaments dotacionals i la seva ordenació al sòl d'equipament situat a l'avinguda Castellbisbal 78 / Anunci emès pel Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació definitiva de modificació
Pla general per a l'adaptació de les Normes urbanístiques a l'ús d'allotjaments dotacionals i la seva regulació / Anunci emès pel Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació definitiva de modificació
Pla general d'ordenació a l'entorn del Pla parcial de Can Solà / Anunci emès pel Departament de Territori
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació inicial
Pla especial per a la regulació dels usos extractius i dipòsits de residus
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació definitiva de modificació
Pla general d'ordenació en l'àmbit del Pla parcial de Vallès Park / Anunci emès pel Departament de Territori
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació definitiva de modificació
Pla parcial del sector U - La Llana
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació inicial de modificació
Pla general d'ordenació al sector P, Parc d'Activitats Econòmiques de Can Sant Joan
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
Pla general d'ordenació a l'àmbit Ctra. de Terrassa 108
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
Pla general d'ordenació en l'entorn del PERI 10.1.2
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació definitiva
Pla especial per a la regulació dels usos extractius i dipòsits de residus / Anunci emès pel Departament de Territori
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació inicial de modificació
Pla general d'ordenació als àmbits del sistema d'espais lliures situat a la rambleta de Joan Miró, del sistema d'espais lliures situat a l'àrea esportiva de Can Rosés, de l'equipament situat al carrer Mallorca sector H Els Rius i de l'equipament situat al torrent de Can Tiraries sector P Can Sant Joan
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació definitiva de modificació
Pla general d'ordenació al sector P, Parc d'Activitats Econòmiques de Can Sant Joan / Anunci emès pel Departament de Territori
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté text

Vigent

Objectius de Desenvolupament Sostenible (Agenda 2030)

 • ODS 1. Fi de la pobresa
 • ODS 2. Fam zero
 • ODS 3. Salut i benestar
 • ODS 4. Educació de qualitat
 • ODS 5. Igualtat de gènere
 • ODS 6. Aigua neta i sanejament
 • ODS 7. Energia neta i assequible
 • ODS 8. Treball decent i creixement econòmic
 • ODS 9. Indústria, innovació i infraestructures
 • ODS 10. Reducció de les desigualtats
 • ODS 11. Ciutats i comunitats sostenibles
 • ODS 12. Consum i producció responsables
 • ODS 13. Acció climàtica
 • ODS 14. Vida submarina
 • ODS 15. Vida d'ecosistemes terrestres
 • ODS 16. Pau, justícia i institucions sòlides
 • ODS 17. Aliança per a assolir els objetius