Facebook Twitter Youtube Instagram RSS

Ajuntament de Manresa

Planejament urbanístic

Identificador
20161125N11
Matèries
Urbanisme. Disciplina urbanística
Per a més informació
http://bit.ly/2gH4blj
Data de publicació Descripció Més informació
Aprovació inicial de modificació
Pla especial urbanístic Fàbrica Nova
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació definitiva
Conveni urbanístic respecte al desenvolupament del Pla general en l'àmbit del Pla de millora urbana PE-8 ALCOHOLERA
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial
Pla d'ordenació urbanística municipal, declaració ambiental estratègica / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació definitiva
Pla especial urbanístic dels camins, informe ambiental estratègic / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació inicial
Pla especial urbanístic Oller del Mas
PDF Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació definitiva
Pla director urbanístic aeroportuari de l'aeròdrom Barcelona-Bages / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació definitiva de modificació
Pla especial en sól no urbanitzable, el Molí / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació definitiva
Pla especial urbanístic Celler Cooperatiu de Salelles / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació definitiva de modificació
Pla parcial urbanístic Plana del Pont Nou / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació definitiva de modificació
Pla general a l'àmbit del Pla parcial del Pont Nou / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació definitiva
Minuta del conveni urbanístic per a la cessió i compensació d'edificabilitat sobre el Pla parcial Concòrdia PAU 2, unitat 1
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
Pla parcial de la Sagrada Familia
PDF Planejament urbanístic
Aprovació definitiva de modificació
Pla general d'ordenació, Mas de l'Oller / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació definitiva
Pla d'ordenació urbanística municipal, text refós / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació definitiva de modificació
Pla parcial de la Sagrada Família / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació definitiva
Pla especial urbanístic Oller del Mas / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació inicial
Pla de millora urbana, Casa Alter
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial
Pla director urbanístic de l'activitat minera al Bages / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
Pla d'ordenació urbanística municipal, Oratori de la Cova
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
Avanç del Pla d'ordenació urbanística municipal, La Cova Creu del Tort
PDF Planejament urbanístic
Aprovació definitiva
Text refós del Pla de millora urbana, Casa Alter
PDF Planejament urbanístic
Aprovació definitiva
Pla director urbanístic de l'activitat minera al Bages / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació inicial
Pla de millora urbana PMUt 022 Alcoholera
PDF Planejament urbanístic
Aprovació definitiva
Pla d'ordenació urbanística municipal en l'àmbit de la Cova i la Creu del Tort, informe ambiental urbanístic / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació definitiva
Conveni urbanístic per a la modificació el Pla d'ordenació urbanística municipal, en l'àmbit de SEGRE
PDF Planejament urbanístic
Aprovació definitiva
Avanç de la modificació puntual del Pla d'ordenació urbanística municipal (POUM) de Manresa i d'alteració del planejament general de Sant Fruitós de Bages en l'àmbit del Consorci de l'Agulla / Anunci emès per l'Ajuntament de sant Fruitós del Valles
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
Pla d'ordenació urbanística municipal, precisió de les actuacions d'interès públic en sòl no urbanitzable
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
Pla d'ordenació urbanística municipal d'alteració del planejament general de Sant Fruitós de Bages en l'àmbit del Consorci de l'Agulla
PDF Planejament urbanístic
Aprovació definitiva
Conveni urbanístic per a la modificació de Pla d'ordenació urbanística municipal, a l'ambit Segre
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
Pla d'ordenació urbanística municipal relatiu als nous espais lliures a l'entorn l'Anònima
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial
Pla especial urbanístic Les Marcetes
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
Pla d'ordenació urbanística municipal (POUM), Parc Tecnològic
PDF Planejament urbanístic
Aprovació definitiva de modificació
Pla d'ordenació urbanística municipal, oratori de la cova / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació inicial
Pla director urbanístic Vies Blaves Barcelona / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial
Minuta del conveni urbanístic relatiu a la modificació puntual del Pla d'ordenació urbanística municipal, en l'àmbit de la Creu del Tort
PDF Planejament urbanístic
Aprovació definitiva
Text refós del Pla de millora urbana PMUt 022 Alcoholera
PDF Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació definitiva
Pla especial urbanístic dels camins de Manresa / Anunci emès pelDepartament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació inicial
Conveni urbanístic relatiu a la proposta d'ordenació urbanística en l'àmbit del PAUt 077, Sant Cristòfol, 2
PDF Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació inicial
Conveni urbanístic relatiu a la proposta d'ordenació urbanística en l'àmbit del xamfrà del carrer Valentí Massachs amb la carretera del Pont de Vilomara
PDF Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació inicial
Conveni urbanístic relatiu a la proposta d'ordenació urbanística en l'àmbit dels usos assignats a la finca urbana situada a la plaça Prat de la Riba
PDF Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació inicial
Conveni urbanístic relatiu a la proposta d'ordenació urbanística en l'àmbit del PMUt Plaça de la Creu
PDF Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació inicial
Pla de millora urbana PMUt Bar2 Barreres UA4
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
Pla d'ordenació urbanística municipal a l'àmbit de la Creu del Tort
PDF Planejament urbanístic
Aprovació definitiva
Conveni urbanístic sobre la modificació dels usos assignats a la finca urbana situada a la plaça Prat de la Riba i transacció judicial
PDF Planejament urbanístic
Aprovació definitiva
Conveni urbanístic relatiu a l'àmbit PAUt 077-Sant Cristòfol 2 i transacció judicial
PDF Planejament urbanístic
Aprovació definitiva
Conveni urbanístic per l'establiment dels compromisos relatius a la modificació puntual del POUM de Manresa en l'àmbit de la Creu del Tort
PDF Planejament urbanístic
Aprovació definitiva
Conveni urbanístic sobre la proposta d'ordenació urbanística en l'àmbit del PMUt plaça de la Creu i transacció judicial
PDF Planejament urbanístic
Aprovació definitiva
Conveni urbanístic sobre la proposta d'ordenació urbanística del xamfrà del carrer Valentí Massachs amb la carretera Pont de Vilomara i transacció judicial
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial
Pla de millora urbana PMUt 019 La Culla
PDF Planejament urbanístic
Aprovació definitiva
Pla de millora urbana PMUt BAR2 Barreres UA4
PDF Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació definitiva de modificació
Pla d'ordenació urbanística municipal, Nous Espais Lliures Entorn Anònima / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació inicial
Pla de millora urbana PMUm 001, Hospital
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial
Pla d'ordenació urbanística municipal al sector Parc Tecnològic
PDF Planejament urbanístic
Aprovació definitiva de modificació
Pla d'ordenació urbanística muncipal Cova-Creu del Tort
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació definitiva
Pla director urbanístic de les Vies Blaves Barcelona / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació definitiva
lnforme ambiental estratègic del Pla especial urbanístic en sòl no urbanitzable per a la implantació d'usos lúdics, esportius i d'oci a la finca denominada la Guia / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació definitiva de modificació
Pla d'ordenació urbanística municipal, precisió de les actuacions d'interès públic en sòl no urbanitzable / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté text

Correcció d'errades
Anunci 15/09/2020
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació definitiva
Pla de millora urbana PMUm 001, Hospital
PDF Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació inicial
Pla de millora urbana d'ordenació de volums Can Miró
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació definitiva
Sentència relativa al Pla d'ordenació urbanística municipal / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació definitiva
Conveni sobre la proposta d'ordenació urbanística en l'àmbit del PMUt Concòrdia. Minuta
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació inicial de modificació
Pla d'ordenació urbanística municipal
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació definitiva
Conveni urbanístic amb la mercantil Puntas, SA sobre la proposta d'ordenació urbanística en l'àmbit del PMUt Concòrdia
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació definitiva
Pla de millora urbana PMUt 019 La Culla
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació definitiva
Pla de millora urbana d'ordenació de volums Can Miró
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació definitiva
Pla especial urbanístic de la central hidroelèctrica Les Marcetes / Anunci emès pel Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació inicial
Pla especial urbanístic d'equipament del parc de bombers a Bufalvent
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Exposició al públic
Sentència relativa al Pla parcial 011 Tossal dels Cigalons
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació inicial
Pla especial urbanístic per a la implantació d'usos lúdics, esportius i d'esbarjo a la finca de la Guia
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació definitiva
Pla de millora urbana PMUt 022 Alcoholera, text refòs
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació definitiva de modificació
Text refós del Pla d'ordenació urbanística municipal al sector Parc Tecnològic / Anunci emès pel Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació inicial
Pla especial urbanístic d'equipament del Parc de Bombers a Bufalvent
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació inicial
Pla de millora urbana de regulació de la composició volumètrica al passatge Balmes
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
Pla d'ordenació urbanísica municipal en l'àmbit del Pla parcial dels Comtals
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
Pla d'ordenació urbanísica municipal en l'àmbit de les fàbriques Vermella i Blanca
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
Pla especial Oller del Mas
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació inicial
Pla especial urbanístic de definició i concreció de les condicions d'ordenació i edificació de l'estació de tractament d'aigua potable
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació definitiva
Minuta del conveni a subscriure amb la societat mercantil Gesdip, SAU en relació a l'execució d'un enllaç provisional de la Ctra. de Vic amb el carrer de la Pujada Roja
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació inicial de modificació
Pla especial (PEUPM) Fitxa P004 Jutjats de Primera Instància
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació definitiva
Pla especial urbanístic del Parc de Bombers de Bufalvent / Anunci emès pel Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació inicial de modificació
Pla d'ordenació urbanísica municipal relatiu a la normativa de plantes baixes
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació definitiva de modificació
Normativa del Pla d'ordenació urbanística municipal / Anunci emès pel Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació inicial de modificació
Pla d'ordenació urbanística municipal, Hospital de Sant Andreu
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació definitiva
Pla especial urbanístic de definició i concreció de les condicions d'ordenació i edificació de l'estació de tractament d'aigua potable, ETAP
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació inicial de modificació
Pla d'ordenació urbanística municipal, PMUt 023 Concòrdia
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació inicial
Pla de millora urbana PMUt 010 Dama
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació definitiva de modificació
Pla d'ordenació urbanística municipal per a la regulació de les condicions específiques per a la implantació d'habitatge a les plantes baixes de la zona d'ordenació oberta (clau 1.4) i la zona d'ordenació de volums (clau 1.5) / Anunci emès pel Departament de Territori
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté text

Exposició al públic
Sentència de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya dictada en el recurs contenciós-administratiu núm. 392/17 / Anunci emès pel Departament de Territori
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació inicial de modificació
Pla d'ordenació urbanística municipal, àmbits i sectors
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Vigent