Facebook Twitter Youtube Instagram RSS

Ajuntament de Lloret de Mar

Planejament urbanístic

Identificador
20161125N13
Matèries
Urbanisme. Disciplina urbanística
Per a més informació
http://bit.ly/2fvGCa0
Data de publicació Descripció Més informació
Aprovació definitiva de modificació
Pla d'ordenació urbanística en els articles 198 i 231 i plànols d'ordenació F6d, F6b, G6c, G6a, G6d en l'àmbit de Serra Brava
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació definitiva
Pla d'ordenació urbanística municipal al sector PPU9 Costa Marcona, informe ambiental estratègic / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació inicial de modificació
Pla d'ordenació urbanística municipal en els articles 48 i 49, l'article 243 PAU 30 Bauman i plànol d'ordenació G3a
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial
Conveni urbanístic amb la Junta de Compensació del PAU 37 Pinars (anterior 3AC)
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
Pla d'ordenació urbanística municipal pel que fa a l'article 115, definició dels usos per raó de llur funció
PDF Planejament urbanístic
Exposició al públic
Desistiment en la tramitació del Pla d'ordenació urbanística municipal pel que fa a l'article 272 i plànols F3b, F4d i G4c relatius al sector PPU9 Costa Marcona
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Exposició al públic
Desistiment en la tramitació del Pla d'ordenació urbanística municipal pel que fa a l'article 272 i plànols F3b, F4d i G4c relatius al sector PPU9 Costa Marcona
PDF Planejament urbanístic
Aprovació definitiva
Conveni urbanístic amb la Junta de Compensació del PAU 37 Pinars (anterior 3AC)
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial
Pla especial urbanístic Papalús-golf
PDF Planejament urbanístic
Aprovació definitiva
Pla especial urbanístic de l'Àngel (PE-6) / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació definitiva de modificació
Pla especial urbanístic del port esportiu cala Canyelles / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació inicial
Pla especial urbanístic del càmping Lloret Blau
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
Pla d'ordenació urbanística municipal
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial
Pla especial urbanístic dels habitatges d'ús turístic
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial
Pla de millora urbana de l'Hotel Flamingo
PDF Planejament urbanístic
Aprovació definitiva
Pla de millora urbana del PAU 38 Sa Caleta
PDF Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació definitiva
Pla especial urbanístic Papalús-golf / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació definitiva de modificació
Pla d'ordenació urbanística municipal, article 115, definició dels usos per raó de llur funció. Text refós / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
Pla d'ordenació urbanística municipal, l'art. 55 i plànol d'ordenació D2b
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial
Pla de millora urbana d'ordenació volumètrica de l'Hotel La Palmera
PDF Planejament urbanístic
Aprovació definitiva
Pla especial urbanístic dels habitatges d'ús turístic / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació definitiva
Pla especial urbanístic dels habitatges d'ús turístic
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
Pla d'ordenació urbanística municipal (POUM), en relació als articles 151 i 152 de la Normativa Urbanística
PDF Planejament urbanístic
Aprovació definitiva
Pla de millora urbana d'ordenació volumètrica de l'Hotel Flamingo
PDF Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació inicial
Pla especial urbanístic dels usos comercials
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial
Pla director urbanístic de revisió dels sòls no sostenibles del litoral gironí / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació definitiva
Pla de millora urbana d'ordenació volumètrica de l'Hotel La Palmera
PDF Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació inicial de modificació
Pla de millora urbana d'ordenació volumètrica de l'Hotel Gran Garbí Mar
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial
Pla de millora urbana d'ordenació volumètrica per a l'ampliació de l'Hotel Selva Mar
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial
Pla director urbanístic de revisió dels sòls no sostenibles del litoral gironí / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació definitiva
Pla especial urbanístic del càmping Lloret Blau / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté text

Correcció d'errades
Anunci 05/12/2019
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació definitiva de modificació
Pla d'ordenació urbanística municipal (POUM) en relació amb els articles 151 i 152 de la Normativa urbanística / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació definitiva
Pla especial urbanístic dels usos comercials / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació inicial de modificació
Pla d'ordenació urbanística municipal, articles 213 i 245, i plànol d'ordenació G3a
PDF Planejament urbanístic
Aprovació definitiva
Pla director urbanístic de revisió dels sòls no sostenibles del litoral gironí / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació inicial
Pla especial urbanístic de l'Obreria de Santa Cristina
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació inicial
Pla especial urbanístic de l'Obreria de Santa Cristina
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
Pla d'ordenació urbanística municipal (POUM) en relació a l'article 201 i plànol d'ordenació E3b de modificació del sector PMU6 Dalt del Puig
PDF Planejament urbanístic
Aprovació definitiva de modificació
Pla d'ordenació urbanística municipal en relació amb diversos articles de la normativa, fitxes del catàleg, plànols d'ordenació i correccions d'errades materials / Anunci emès pel Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació inicial
Pla especial urbanístic d'implantació d'un centre d'interpretació a l'entorn dels Jardins de Santa Clotilde
PDF Planejament urbanístic
Aprovació definitiva de modificació
Desistiment de la tramitació del Pla d'ordenació urbanística municipal (POUM) en relació a l'article 201 i plànol d'ordenació E3b de modificació del sector PMU6 Dalt del Puig
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
2a modificació del Pla especial urbanístic del port esportiu Cala Canyelles
PDF Planejament urbanístic
Aprovació definitiva de modificació
Pla d'ordenació urbanística municipal en els articles 48 i 49, l'article 243 PAU 30 Bauman / Anunci emès pel Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació inicial de modificació
2a modificació del Pla d'ordenació urbanística municipal en relació en relació a l'art. 55 i plànol d'ordenació D2b - Sistema de serveis tècnics clau 1.5 per estació de bombament de Fenals
PDF Planejament urbanístic
Aprovació definitiva de modificació
Pla d'ordenació urbanística municipal, en relació amb els articles 213 i 245 i plànol G3a en execució de Sentència núm. 724/2018 / Anunci emès pel Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
Pla d'ordenació urbanística municipal (POUM), en relació a l'art. 53
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
Pla d'ordenació urbanística municipal (POUM)
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial
Conveni urbanístic Golf de l'Àngel
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial
Conveni urbanístic subscrit amb Pic Sayols, S.L., per a la recepció per l'Ajuntament dels serveis i instal·lacions de la xarxa de subministrament d'aigua potable de la urbanització Lloret Residencial
PDF Planejament urbanístic
Aprovació definitiva de modificació
Pla especial per implantar un centre d'interpretació a l'entorn dels Jardins de Santa Clotilde / Anunci emès pel Departament de Territori
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació definitiva de modificació
Pla d'ordenació urbanística municipal per ampliar el parc Water World / Anunci emès pel Departament de Territori
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació definitiva de modificació
Conveni urbanístic Golf de l'Àngel
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial
Pla de millora urbana
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
Catàleg de béns protegits i masies en sòl no urbanitzable
PDF Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació inicial de modificació
Pla especial urbanístic de l'àmbit del parc aquàtic "Water World"
PDF Planejament urbanístic
Aprovació definitiva de modificació
Pla d'ordenació urbanística municipal en relació amb el sistema de serveis tècnics clau 1.5 de l'estació de bombament de Fenals / Anunci emès pel Departament de Territori
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació definitiva
Pla especial de l'obreria de Santa Cristina / Anunci emès pel Departament de Territori
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació definitiva
Informe ambiental estratègic sobre la modificació del Pla d'ordenació urbanística municipal per a l'ampliació del parc aquàtic Water World / Anunci emès pel Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació definitiva de modificació
Text refós del Pla d'ordenació urbanística municipal relació amb les disposicions transitòries primera i segona de les normes urbanístiques / Anunci emès pel Departament de Territori
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació inicial de modificació
Pla parcial urbanístic del sector PPU3
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial
Pla especial urbanístic del Càmping Santa Elena Ciutat en l¿àmbit de la unitat de promoció UP3
PDF Planejament urbanístic

Vigent