Facebook Twitter Youtube Instagram RSS

Ajuntament de Parets del Vallès

Planejament urbanístic

Identificador
20161129N24
Matèries
Urbanisme. Disciplina urbanística
Per a més informació
http://bit.ly/2gYrkzH
Data de publicació Descripció Més informació
Aprovació definitiva
Pla de millora urbana del solar del carrer Can Gurri, núm. 6
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
Pla de millora urbana d'ordenació volumètrica de l'Institut Universitari
PDF Planejament urbanístic
Correcció d'errades
Anunci 29/11/2016
PDF Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació inicial de modificació
Pla d'ordenació urbanística municipal als àmbits dels sectors UP5- Circuit, UP6- Nord- Est i de la UA26-Nutrexpa
PDF Planejament urbanístic
Aprovació definitiva
Pla especial urbanístic de l'entorn de protecció de la Torre de Cellers, informe ambiental estratègic / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació definitiva de modificació
Pla de millora urbana d'ordenació volumètrica de l'Institut Universitari
PDF Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació definitiva
Pla especial urbanístic de l'entorn de protecció de la Torre de Cellers / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació definitiva de modificació
Correcció de l'errada material de la delimitació de la trama urbana consolidada / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté text

Correcció d'errades
Anunci 11/08/2015
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació inicial de modificació
Pla d'ordenació urbanística municipal a l'àmbit del polígon del Llevant Industrial
PDF Planejament urbanístic
Aprovació definitiva
Pla d'ordenació urbanística municipal als àmbits dels sectors UP-5 Circuit, UP-6 Nord-Est i de la UA-26 Nutrexpa i la incorporació de la fitxa normativa de la UP-9 Can Guitet / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació inicial de modificació
Pla d'ordenació urbanística municipal a l'àmbit de l'espai públic situat entre els carrers Miquel Servet i Sicília
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial
Conveni urbanístic relatiu a la modificació del planejament urbanístic vigent del solar situat al carrer Miquel Servet, 19-21
PDF Planejament urbanístic
Aprovació definitiva
Conveni urbanístic relatiu a la modificació del planejament urbanístic vigent del solar situat al carrer Miquel Servet, 19-21
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
Pla general d'ordenació urbanística municipal a l'àmbit del polígon del Llevant Industrial
PDF Planejament urbanístic
Aprovació definitiva
Informe ambiental estratègic de la modificació del Pla general d'ordenació urbana associada al Pla especial urbanístic del Catàleg de masies, cases rurals i altres construccions en sòl no urbanitzable / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació inicial
Conveni urbanístic amb la societat Idilia Foods, SL, per a l'execució de la unitat d'actuació núm. 26 de la modificació del Pla d'ordenació municipal als àmbits dels sectors UP-5 circuit, UP-6 nord-est i de la UA-26 Nutrexpa
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació inicial
Conveni urbanístic amb la societat Idilia Foods, SL, per a l'execució de la unitat d'actuació núm. 26 de la modificació del Pla d'ordenació municipal als àmbits dels sectors UP-5 circuit, UP-6 nord-est i de la UA-26 Nutrexpa
PDF Planejament urbanístic
Aprovació definitiva
Informe ambiental estratègic del Pla especial urbanístic del Catàleg de masies, cases rurals i altres construccions en sòl no urbanitzable / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació definitiva de modificació
Pla d'ordenació urbanística municipal a l'àmbit de l'espai públic situat entre els carrers Miquel Servet i Sicília / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació definitiva
Conveni urbanístic amb la societat Idilia Foods, SL per a l'execució de la Unitat d'actuació núm. 26 de la modificació del POUM
PDF Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació definitiva
Pla parcial Urbanístic UP7 El Cementiri
PDF Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació inicial de modificació
Pla general d'ordenació associat al Pla especial de catàleg de masies, cases rurals i altres construccions en sòl no urbanitzable
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació inicial
Pla especial del catàleg de masies, cases rurals i altres construccions en sòl no urbanitzable (PEM)
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
Pla general d'ordenació per a la implantació d'habitatge protegit en sòl urbà
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació definitiva de modificació
Pla general d'ordenació urbanística municipal en l'àmbit del polígon del Llevant Industrial, test refós / Anunci emès pel Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació inicial de modificació
Pla general d'ordenació urbanística municipal a sis àmbits discontinus del municipi
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
Pla general d'ordenació en l'àmbit del Sector PE-5
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Pròrroga d'exposició al públic
Pla general d'ordenació en l'àmbit del sector PE-5
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació inicial
Convenis urbanístics per a la cessió voluntària i anticipada dels terrenys afectats pel Projecte de traçat de millora general, condicionament i millora del nivell de servei a la carretera C-17
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació inicial
Pla parcial del sector industrial UP-6 Nord-est
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
Pla general d'ordenació urbanística municipal per a l'ajust de sistemes per a l'ampliació de l'Escola Lluís Piquer
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació inicial
Conveni urbanístic relatiu a la modificació puntual del Pla general d'ordenació en l'àmbit del sector PE-5
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació inicial de modificació
Pla de millora urbana d'ordenació de volums en l'àmbit del carrer Major, carrer Sant Antoni i plaça de la Vila
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Vigent