Facebook Twitter Youtube Instagram RSS

Ajuntament de Tossa de Mar

Planejament urbanístic

Identificador
20161207N35
Matèries
Urbanisme. Disciplina urbanística
Per a més informació
http://bit.ly/2gQEf2W
Data de publicació Descripció Més informació
Aprovació inicial
Conveni urbanístic a l'àmbit del Polígon d'actuació urbanística Martossa - Porto Pi 1
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial
Trama urbana consolidada / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació inicial
Pla especial paisatgístic a l'àmbit Cap de Pola
PDF Planejament urbanístic
Aprovació definitiva
Conveni urbanístic a l'àmbit del Polígon d'actuació urbanística Martossa - Porto Pi 1
PDF Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació inicial
Pla de millora urbana del Pelegrí
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
Pla d'ordenació urbanística municipal dels accessos a Santa Maria de Llorell
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
Pla d'ordenació urbanística municipal a l'àmbit del Pla especial zona esportiva Mas Vilas
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació definitiva
Pla especial paisatgístic de Pola-Giverola / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació inicial de modificació
Pla d'ordenació urbanística municipal a l'àmbit del Pla especial zona esportiva Mas Vilas
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
Pla d'ordenació urbanística municipal dels accessos a Santa Maria de Llorell
PDF Planejament urbanístic
Aprovació definitiva
Pla de millora urbana del sector Pola - Giverola
PDF Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació definitiva de modificació
Pla d'ordenació urbanística municipal a l'àmbit de la zona 15 (clau 15.1) / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació definitiva de modificació
Pla d'ordenació urbanística municipal a l'àmbit de la zona 3d / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació definitiva
Resolució del conveni urbanístic a l'àmbit del sector Cala Morisca
PDF Planejament urbanístic
Aprovació definitiva
Pla de millora urbana del sector Codolar Roqueta
PDF Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació definitiva
Pla especial i catàleg de masies / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació inicial de modificació
Pla d'ordenació urbanística municipal a l'àmbit del Pla especial Càmping Tossa
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
Pla d'ordenació urbanística municipal a l'àmbit del Pla especial Càmping Tossa
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
Pla d'ordenació urbanística municipal a l'àmbit Mar Menuda
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
Pla d'ordenació urbanística municipal a l'àmbit Mar Menuda
PDF Planejament urbanístic
Aprovació definitiva de modificació
Pla d'ordenació urbanística municipal a l'àmbit de l'antiga UA Torrent dels Moros / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació inicial
Pla de millora urbana del sector Martossa Porto Pi 2
PDF Planejament urbanístic
Aprovació definitiva
Pla d'ordenació urbanística municipal 2015 a l'àmbit de Mas Vilas, declaració ambiental estratègica / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació definitiva
Pla de millora urbana del Pelegrí
PDF Planejament urbanístic

Conté text

Correcció d'errades
Anunci 23/05/2017 / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació inicial de modificació
Normes urbanístiques de planejament
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
Normes urbanístiques de planejament
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
Pla d'ordenació urbanística municipal a l'àrea de Martossa Porto Pi 2
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
Pla d'ordenació urbanística municipal a l'àrea de Martossa Porto Pi 2
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial
Pla de millora urbana Joan Maragall
PDF Planejament urbanístic
Aprovació definitiva
Pla d'ordenació urbanística municipal, informe ambiental estratègic / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté text

Exposició al públic
Formulació del Pla director urbanístic de les activitats de càmping, suspensió dels plans especials urbanístics en tramitació / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació inicial de modificació
Pla d'ordenació urbanística municipal, per incorporar la conducció de la xarxa de sanejament des de les urbanitzacions fins l'EDAP
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
Pla d'ordenació urbanística municipal, per incorporar la conducció de la xarxa de sanejament des de les urbanitzacions fins l'EDAP
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació definitiva
Pla de millora urbana Joan Maragall
PDF Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació definitiva de modificació
Pla d'ordenació urbanística municipal / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació inicial
Pla director urbanístic de revisió dels sòls no sostenibles del litoral gironí / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació definitiva de modificació
Pla d'ordenació urbanística municipal relatiu als accessos a Santa Maria de Llorell / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació inicial
Pla de millora urbana a la carretera de Lloret
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial
Pla de millora urbana Can Pericàs i informe ambiental
PDF Planejament urbanístic
Aprovació definitiva
Pla d'ordenació urbanística municipal a l'àmbit de la Mar Menuda, declaració ambiental estratègica / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació inicial
Pla director urbanístic de revisió dels sòls no sostenibles del litoral gironí / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació definitiva
Pla de millora urbana sector PMU Can Pericàs
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
Pla d'ordenació urbanística municipal, en l'àmbit d'equipaments del geriàtric
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
Pla d'ordenació urbanística municipal, en l'àmbit d'equipaments del geriàtric
PDF Planejament urbanístic
Correcció d'errades
Anunci 05/12/2019
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació inicial de modificació
Pla especial d'habitatges d'ús turístic
PDF Planejament urbanístic
Aprovació definitiva
Pla director urbanístic de revisió dels sòls no sostenibles del litoral gironí / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació definitiva de modificació
Pla d'ordenació urbanística municipal en l'àmbit d'equipaments del geriàtric / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
Pla general a l'àmbit de can Truges
PDF Planejament urbanístic
Aprovació definitiva de modificació
Pla especial d'habitatges d'ús turístic / Anunci emès pel Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació inicial
Pla de millora urbana a l'àmbit de la Mar Menuda
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
Pla d'ordenació urbanística municipal del sector Bon Retir
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
Pla d'ordenació urbanística municipal del sector Bon Retir
PDF Planejament urbanístic
Exposició al públic
Sentència relativa al Pla d'ordenació urbanística municipal / Anunci emès pel Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació definitiva
Sentència dictada en data 11 de novembre de 2020 per la Secció Tercera de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, per la qual estima en part el recurs contenciós-administratiu núm. 198/2015 / Anunci emès pel Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació inicial
Pla especial urbanístic del càmping Can Martí
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial
Pla especial urbanístic del càmping Can Martí
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
Pla d'ordenació urbanística municial per a la requalificació com a equipament de la finca del carrer Pou de la Vila, núm. 6
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
Pla d'ordenació urbanística municipal per a la requalificació com a equipament de la finca del carrer Pou de la Vila, núm. 6
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació definitiva
Informe ambiental estratègic del Pla especial urbanístic del càmping Can Martí, / Anunci emès pel Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació definitiva de modificació
Pla d'ordenació urbanística municipal del Sector Martossa Porto PI 2 / Anunci emès pel Departament de Territori
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté text

Vigent