Facebook Twitter Youtube Instagram RSS

Ajuntament de Sant Pere de Ribes

Planejament urbanístic

Identificador
20161212N29
Matèries
Urbanisme. Disciplina urbanística
Per a més informació
http://bit.ly/2gGzn2J
Data de publicació Descripció Més informació
Aprovació inicial de modificació
Pla general d'ordenació urbana respecte a terrenys d'equipaments destinats a usos educatius, esportiu i reserva d'equipaments
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial
Pla especial per a l'obtenció de la fitxa del catàleg del conjunt immobiliari de la finca Can Ramonet
PDF Planejament urbanístic
Aprovació definitiva
Pla especial urbanístic de concreció d'ús i ordenació volumètrica del sòl destinat a equipaments comunitaris ubicat en l'àmbit del sector Els Colls SUPP-14
PDF Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació definitiva de modificació
Pla general d'ordenació urbana respecte a terrenys d'equipaments destinats a usos educatius, esportiu i reserva d'equipaments / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació definitiva
Pla de millora urbana del PAU2 del PMU6 de Vilanoveta, text refós
PDF Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació definitiva de modificació
Pla especial del medi físic i paisatge del Garraf a l'àmbit de la pedrera Corral del Carro / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació inicial
Pla especial de la fitxa del catàleg de l'immoble de Can Cuadras del Palou
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
Pla general d'ordenació urbana respecte a terrenys municipals d'equipament (actualment D2-D3-D7) per tal de destinar-los a Serveis Tècnics (C1) i Serveis urbans (D6) conservant l'ús d'associatiu-cultural (D3)
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial
Pla especial per a l'obtenció de la fitxa del Catàleg i rehabilitació de la Masia La Casa Roja
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
Pla general d'ordenació urbana i el Pla parcial a l'àmbit de l'Autòdrom Terramar
PDF Planejament urbanístic
Aprovació definitiva
Pla especial d'infraestructures de telecomunicacions del Cim del Montgrós / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
Pla general d'ordenació urbana per a l'ampliació d'usos permesos a la Clau 13.2, a la rambla del Garraf
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
Pla general d'ordenació urbana per incorporar determinacions derivades de la Llei 13/2014, de 30 d'octubre, d'Accessibilitat
PDF Planejament urbanístic
Aprovació definitiva de modificació
Pla general d'ordenació que afecta terrenys municipals, d'equipaments (actualment D2-D3-D7) per destinarlos a serveis tècnics (C1) i serveis urbans
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació inicial
Pla especial per a la regulació dels habitatges d'ús turístic
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial
Pla especial per a la regulació dels habitatges d'ús turístic
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació definitiva
Declaració ambiental estratègica de Pla general d'ordenació urbana a l'àmbit de l'Autòdrom de Terramar / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació definitiva
Informe ambiental estratègic del Pla general d'ordenació urbana per a la requalificació de sòl amb clau SRP-3 a sòl amb clau C1 / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació definitiva de modificació
Pla general d'ordenació urbana per incorporar les determinacions derivades de la Llei 13/2014, d'accessibilitat / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació definitiva de modificació
Pla general d'ordenació urbana per a l'ampliació d'usos permesos a la clau 13.2 a la Rambla del Garraf / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació definitiva de modificació
Pla especial referent a la fitxa del Catàleg Can Cuadras del Palou / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació inicial
Conveni urbanístic a subscriure per la mercantil Terramar 1923, SL
PDF Planejament urbanístic
Aprovació definitiva de modificació
Pla especial de regulació dels habitatges d'ús turístic / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació inicial
Denegació de la modificació del Pla especial del medi físic i paisatge del Garraf a l'àmbit de la pedrera Corral d'en Carro / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació definitiva de modificació
Pla general d'ordenació a l'àmbit de l'autòdrom Terramar / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté text

Pròrroga d'exposició al públic
Conveni urbanístic aprovat inicialment pel Ple de la Corporació de data 31 de març de 2020
PDF Planejament urbanístic
Aprovació definitiva
Addenda al conveni amb l'Institut Català del Sol pel desenvolupament d'habitatge amb protecció oficial / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació definitiva
Informe ambiental estratègic de la modificació puntual del Pla general d'ordenació urbana a l'àmbit del sector SUPP-6 Can Jove /Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
Pla general d'ordenació urbana de l'àmbit del Pavelló Esportiu de les Roquetes i de l'àmbit dels equipaments del sector Els Colls
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
Pla general d'ordenació urbana per a la definició d'usos i determinacions urbanístiques per a possibilitar la construcció d'un clúster-centre de recerca relacionat amb la cadena de fred
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació inicial
Pla director urbanístic de revisió dels sòls no sostenibles del litoral de Malgrat de Mar a Alcanar / Anunci emès pel Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Correcció d'errades
Anunci 05/10/2021
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació inicial de modificació
Pla general d'ordenació urbana a l'àmbit del sector SUPP-6 Can Jove i Pla parcial del sòl urbanitzable
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació inicial
Pla especial de la fitxa del catàleg de Ca la Toneta
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació inicial
Pla director urbanístic de revisió dels sòls no sostenibles / Anunci emès pel Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació definitiva de modificació
Pla general d'ordenació urbana a l'àmbit del Pavelló esportiu de Les Roquetes i de l'àmbit dels equipaments del Sector Els Colls / Anunci emès pel Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació inicial
Pla especial de la fitxa del catàleg 20C de la Granja i assignació d'ús hoteler
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació definitiva de modificació
Pla general d'ordenació urbanística per a la definició d'usos i determinacions urbanístiques per possibilitar la construcció d'un clúster-centre de recerca relacionat amb la cadena del fred / Anunci emès pel Departament de Territori
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté text

Vigent