Facebook Twitter Youtube Instagram RSS

Ajuntament de Sabadell

Planejament urbanístic

Identificador
20161212N30
Matèries
Urbanisme. Disciplina urbanística
Per a més informació
http://bit.ly/2gGzHOZ
Data de publicació Descripció Més informació
Aprovació inicial de modificació
Pla general d'ordenació respecte a l'entorn dels carrers de Costabona, d'Àger i de la ronda Oest (MPG-90)
PDF Planejament urbanístic
Aprovació definitiva de modificació
Pla general d'ordenació respecte a l'àmbit del sector E Can Gambús / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació definitiva
Sentència sobre el Pla general d'ordenació / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació definitiva
Sentència sobre el Pla general d'ordenació a l'àmbit del Parc Agrari / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació definitiva de modificació
Pla general d'ordenació respecte als àmbits de l'Escola Francesc Bellapart i de la plaça de Josep Masllovet (MPG-104) / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació definitiva
Pla especial de protecció dels béns arqueològics, mediambientals i arquitectònics / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació inicial de modificació
Delimitació de la trama urbana consolidada / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació inicial de modificació
Pla general d'ordenació als sistemes urbanístics situats al carrer de Colom i de la plaça de Josep Masllovet (MPG-100)
PDF Planejament urbanístic
Aprovació definitiva de modificació
Pla general d'ordenació per a la qualificació com a sistema d'habitatge dotacional públic de l'edifici situat al carrer Campoamor / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació definitiva
Sentència sobre el Pla general d'ordenació i el Pla especial de desenvolupament i millora del Parc Agrari / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació inicial de modificació
Pla de millora urbana Pi i Margall - Papa Pius XI (Unitat d'actuació 45 de Sabadell) (PMU-124)
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
Pla general d'ordenació amb relació als paràmetres reguladors del sistema d'ordenació per volumetria específica (MPG-118)
PDF Planejament urbanístic
Aprovació definitiva
Pla de millora urbana del sector Artèxtil (PMU-109) / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació inicial de modificació
Pla general d'ordenació als barris de Can Puiggener i Torre-romeu en què s'ubiquen les ARE (MPG-116)
PDF Planejament urbanístic
Aprovació definitiva
Pla especial urbanístic per a la regulació i ajust dels sistemes d'equipaments i viari al carrer Zuric de Can Llong / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació inicial
Pla de millora urbana d'ordenació de volums a la plaça de Frederica Montseny (PMU-128)
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial
Pla especial de desenvolupament del sistema d'infraestructures de comunicació: Sistema Viari. En el Portal Sud de Sabadell (PE-127)
PDF Planejament urbanístic
Aprovació definitiva
Pla especial urbanístic d'assignació d'ús de la reserva d'equipament local situada a la plaça de Jean Piaget / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació inicial de modificació
Pla general d'ordenació a l'entorn de la Casa Montllor (MPG-119)
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial
Pla especial urbanístic d'assignació d'ús de la dotació comunitària (clau c-9) situada al carrer de Migdia 52
PDF Planejament urbanístic
Aprovació definitiva de modificació
Pla de millora urbana Pi i Margall - Papa Pius XI (Unitat d'actuació 45 de Sabadell) (PMU-124) / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació definitiva
Pla especial de protecció del Patrimoni i Catàleg de béns, programa de participació ciutadana
PDF Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació inicial
Pla de millora urbana per desenvolupar l'àrea de transformació urbana (A15-TN) on s'ubica el vapor de Cal Borni Duch (PMU-130)
PDF Planejament urbanístic
Aprovació definitiva de modificació
Pla general d'ordenació amb relació als paràmetres reguladors del sistema d'ordenació per volumetria específica (MPG-118) / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació definitiva
Pla de millora urbana d'ordenació de volums a la plaça Frederica Montseny / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació definitiva
Sentència sobre el text refós del Pla especial de desenvolupament i millora del Parc Agrari de Sabadell / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació definitiva
Sentència sobre el Pla especial de desenvolupament i millora del Parc Agrari de Sabadell / Anunci emès pel Departament de Territori i Sotenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté text

Correcció d'errades
Anunci 19/06/2018 / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
Pla director urbanístic de les àrees residencials estratègiques del Vallès Occidental / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació definitiva de modificació
Pla general municipal d'ordenació a l'entorn dels carrers de Costabona, d'Àger i de la Ronda Oest, de Sabadell / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació definitiva de modificació
Pla general d'ordenació dels sistemes urbanístics situats en el carrer de Colom i la plaça de Josep Masllovet / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació definitiva de modificació
Pla general d'ordenació, per a l'ordenació i vertebració de l'espai obert, programa de participació ciutadana
PDF Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació definitiva de modificació
Pla general d'ordenació de regulació del sistema d'equipaments comunitaris, text refós / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació inicial de modificació
Pla general, unitat UA-9, als carrers de Sant Pau i Zurbano
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial
Pla especial urbanístic d'assignació d'ús de la dotació comunitària privada situada al carrer de la indústria número 16. Casa Guasch
PDF Planejament urbanístic
Aprovació definitiva de modificació
Pla director urbanístic de les Àrees residencials estratègiques del Vallès Occidental, per deixar sense efecte les Àrees residencials estratègiques de Can Puiggener i Torre-Romeu / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació inicial
Pla director de l'espai obert urbà
PDF Planejament urbanístic
Aprovació definitiva
Avanç de la modificació del Pla general d'ordenació, a l'espai obert en sòl no urbanitzable
PDF Planejament urbanístic
Aprovació definitiva
Pla especial urbanístic (PE-126) d'assignació d'ús i ordenació de volums de la dotació comunitària (clau c.9) situada al carrer del Migdia / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació definitiva
Avanç de la modificació del Pla general d'ordenació de Sabadell del balcó del Ripoll, a l'entorn del carrer de Covadonga i la plaça d'Antoni Llonch
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
Pla general municipal d'ordenació per a la regulació de l'ús de serveis funeraris
PDF Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació inicial
Pla d'acció de l'Aglomeració del Vallès Occidental I / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació inicial
Pla de millora urbana del sector definit com a àrea de desenvolupament A-48 en dues illes situades a la ctra. de Barcelona i carrer Duran i Sors
PDF Planejament urbanístic
Aprovació definitiva
Pla especial urbanístic d'assignació d'ús de la dotació comunitària privada, situada entre els carrers de la Indústria i de Sant Cristòfol - Casa Despatx Ma. Sampere / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació definitiva de modificació
Pla general d'ordenació a l'àmbit del riu Ripoll / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació definitiva
Pla de millora urbana per al desenvolupament de l'àrea de transformació d'ús (A15-TN) / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació inicial
Pla de millora urbana per a l'ordenació de l'illa delimitada pels carrers Tetuan, Bruc, Lepant i Girona
PDF Planejament urbanístic
Aprovació definitiva
Informe ambiental estratègic del Pla especial urbanístic de protecció del patrimoni i Catàleg de béns arquitectònics, històrics i ambientals / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació inicial
Pla especial urbanístic de desenvolupament de determinats equipaments comunitaris a la ciutat (PE-135)
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
Pla general d'ordenació del Balcó del Ripoll a l'entorn del carrer Covadonga i la Plaça Clara Campoamor (MPG-120)
PDF Planejament urbanístic
Aprovació definitiva de modificació
Pla general d'ordenació als barris de Can Puiggener i Torre-romeu / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació inicial
Pla especial urbanístic de protecció del patrimoni i catàleg de béns arquitectònics, arqueològics i ambientals
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
Pla general municipal d'ordenació per possibilitar l'ordenació volumètrica de determinats béns arquitectònics protegits pel PEPS
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
Pla general d'ordenació de urbanística, passatge dels Ferrocarrils, àmbit rambla d'Ibèria
PDF Planejament urbanístic
Aprovació definitiva de modificació
Pla general d'ordenació per a la regulació de l'ús dels serveis funeraris (MPG 123), text refòs
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació definitiva de modificació
Pla especial urbanístic de desenvolupament del sistema urbanístic de comunicacions en el Portal Sud / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació inicial
Pròrroga del termini d'exposicio publica del Pla especial urbanístic de protecció del patrimoni i catàleg de béns arquitectònics, arqueològics i ambientals
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial
Pla especial urbanístic de desenvolupament d'equipament comunitari per a serveis urbans d'iniciativa pública (PE-136)
PDF Planejament urbanístic
Aprovació definitiva
Sentència sobre el recurs contenciós administratiu núm. 121/16 relativa a la modificació puntual de Pla general d'ordenació en l'àmbit del Despatx Coromines (MPG-95) / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació inicial
Pla especial urbanístic de protecció del patrimoni i catàleg de béns arquitectònics, arqueològics i ambientals
PDF Planejament urbanístic
Aprovació definitiva de modificació
Pla general municipal d'ordenació referent a la Unitat d'actuació UA-9 als carrers de Sant Pau i Zurbano / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació inicial de modificació
Pla general municipal d'ordenació per a la regulació dels usos: recreatiu, religiós i habitatge d'ús turístic
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació definitiva
Pla especial urbanístic de desenvolupament de determinats equipaments comunitaris / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté text

Correcció d'errades
Anunci 7/8/2018
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Pròrroga d'exposició al públic
Pla general municipal d'ordenació per a la regulació dels usos: recreatiu, religiós i habitatge d'ús turístic
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació inicial
Pla de millora urbana per la modificació de l'ordenació de volums de la unitat d'edificació "Taulí i entorn" del Parc Taulí (PMU-138)
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació inicial
Pla de millora urbana de la Roureda (PMU-139)
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
Pla general municipal d'ordenació en l'àmbit industrial de Can Roqueta (MPG-128)
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació definitiva de modificació
Pla general municipal d'ordenació del balcó del Ripoll, a l'entorn del carrer Covadonga i la plaça Clara Campoamor (MPG-120) / Anunci emès pel Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació definitiva
Pla de millora urbana per a l'ordenació de l'illa delimitada pels carrers de Tetuan, del Bruc, de Lepant i de Girona (A25TN) (PMU-133) / Anunci emès pel Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació inicial
Pla especial d'assignació d'usos a la dotació comunitària privada situada al carrer Duran i Sors, 11, cantonada amb el carrer del Sol, 214
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació definitiva
Text refós del Pla de millora urbana del sector definit com a àrea de desenvolupament A-48 en dues illes situades a la ctra. de Barcelona i carrer Duran i Sors / Anunci emès pel Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació definitiva de modificació
Pla general d'ordenació de urbanística, passatge dels Ferrocarrils, àmbit rambla d'Ibèria / Anunci emès pel Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació inicial de modificació
Pla de millora urbana per a la modificació de l'ordenació de volums de la unitat d'edificació "Taulí i entorns del Parc Taulí, PMU-138" / Anunci emès pel Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació definitiva
Pla especial urbanístic de desenvolupament d'equipament comunitari per a serveis urbans d'iniciativa pública (PE-136) / Anunci emès pel Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació inicial de modificació
Pla general municipal d'ordenació a l'àmbit del conjunt de l'Artèxtil
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
Pla general municipal d'ordenació del connector verd Castell de Can Feu - Centre
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació definitiva
Pla especial d'assignació d'usos a la dotació comunitària (clau c-9) situada al carrer Duran i Sors 11 / Anunci emès pel Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté text

Correcció d'errades
Anunci 09/06/2022
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació definitiva de modificació
Pla de millora urbana "La Roureda" / Anunci emès pel Departament de Territori
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació definitiva de modificació
Pla general municipal d'ordenació a l'àmbit del conjunt de l'Artèxtil / Anunci emès pel Departament de Territori
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté text

Vigent