Facebook Twitter Youtube Instagram RSS

Ajuntament de Montmeló

Planejament urbanístic

Identificador
20161213N19
Matèries
Urbanisme. Disciplina urbanística
Per a més informació
http://bit.ly/2hoF9qT
Data de publicació Descripció Més informació
Aprovació definitiva
Pla de millora urbana d'ordenació volumètrica de l'avinguda Pompeu Fabra
PDF Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació inicial de modificació
Pla d'ordenació urbanística municipal
PDF Planejament urbanístic
Aprovació definitiva
Pla de millora urbana del carrer Primer de Maig
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
Pla d'ordenació urbanística municipal, normes urbanístiques de la clau 7a3
PDF Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació definitiva
Pla de millora urbana del carrer Primer de Maig
PDF Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació inicial de modificació
Pla d'ordenació urbanística municipal per canviar la qualificació de dos terrenys i possibilitar la construcció d'un tanatori públic
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial
Conveni urbanístic per al desenvolupament del polígon d'actuació urbanística PA-03 Passeig Anna Maria Matute
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial
Trama Urbana Consolidada (TUC)
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial
Conveni urbanístic per a la cessió d'uns terrenys situats al passatge del carrer Navarra, 60
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
Pla d'ordenació urbanística municipal, article 161
PDF Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació inicial
Trama Urbana Consolidada (TUC), text refós
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
Pla d'ordenació urbanística municipal del PAU1 del Pla de millora urbana del carrer Primer de Maig
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
Pla d'ordenació urbanística municipal del PAU1 del Pla de millora urbana del carrer Primer de Maig
PDF Planejament urbanístic
Aprovació definitiva de modificació
Pla d'ordenació urbanística municipal, article 161. Text refós / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació inicial de modificació
Pla d'ordenació urbanística municipal (POUM), deixalleria
PDF Planejament urbanístic
Aprovació definitiva
Delimitació de la trama urbana consolidada / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
Normes urbanístiques, clau 7a3, per possibilitar la implantació de nau amb requeriments singulars. Text refós / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Correcció d'errades
Anunci 10/07/2018
PDF Planejament urbanístic
Aprovació definitiva de modificació
Pla d'ordenació urbanística municipal de les finques zona 8b4, terciari i dotacions privades, zona d'establiments especials sector industrial Circuit / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació definitiva de modificació
Pla d'ordenació urbanística municipal a l'àmbit PA17 per qualificar un terreny industrial com a equipament serveis urbans (deixalleria municipal) / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació definitiva de modificació
Pla d'ordenació urbanística municipal del PAU1 del Pla de millora urbana del carrer Primer de Maig / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
Pla d'ordenació urbanística municipal a l'àmbit del PM01 Sota el Molí
PDF Planejament urbanístic
Aprovació definitiva
Pla d'ordenació urbanística municipal per canviar la qualificació de dos terrenys per possibilitar la construcció d'un tanatori / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació inicial de modificació
Trama Urbana Consolidada (TUC) i Pla d'ordenació urbanística municipal que desenvolupa el sector del PM01
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
Pla d'ordenació urbanística municipal (POUM) de la zona 8b3
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
Pla d'ordenació urbanística municipal del sector PM04 - Carrer Llimona
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
Pla d'ordenació urbanística municipal de la zona 8b3
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
Trama urbana consolidada i Pla d'ordenació urbana municipal a l'àmbit del sector PM01
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
Pla d'ordenació urbanística municipal a l'àmbit del PM-01 Sota el Molí
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
Pla d'ordenació urbanística municipal del sector PM04 - Carrer Llimona
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial
Conveni urbanístic amb els propietaris del PM03 Vallesana, amb la finalitat que es tramiti una modificació del Pla d'ordenació urbanística municipal
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació definitiva de modificació
Pla d'ordenació urbanística municipal de la zona 8b3 / Anunci emès pel Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació inicial de modificació
Pla d'ordenació urbanística municipal a l'àmbit del PA16
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
Pla d'ordenació urbanística municipal per possibilitar canvi d'ús de locals a habitatges a diferents zones
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació definitiva de modificació
Text refós del Pla d'ordenació urbanística municipal del sector PM04 - Carrer Llimona i PA18 - Soterrament del ferrocarril / Anunci emès pel Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació inicial de modificació
Pla d'ordenació urbanística municipal a l'àmbit de la Concentració Industrial Vallesana
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació definitiva de modificació
Pla d'ordenació urbanística municipal a l'àmbit del PMU-01. Sota el Molí i PAU-18. Soterrament del Ferrocarril / Anunci emès pel Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació inicial
Pla de millora urbana d'ordenació de volumetria a l'avinguda Pompeu Fabra, de la finca situada al carrer Onze de Setembre, 1
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació inicial
Conveni urbanístic per a la permuta d'immobles per a facilitar l'execució del planejament urbanístic
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació inicial
Reparcel·lació del PM01 Sota el Molí i PA18 Soterrament del Ferrocarril
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
Pla d'ordenació urbanística municipal per a la implantació de nau amb requeriments singulars al carrer Gran Vial, 19-25
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Vigent