Facebook Twitter Youtube Instagram RSS

Ajuntament de Vilafant

Planejament urbanístic

Identificador
20161222N36
Matèries
Urbanisme. Disciplina urbanística
Per a més informació
http://bit.ly/2hPhdNc
Data de publicació Descripció Més informació
Aprovació definitiva
1a modificació del Pla general d'ordenació urbana, usos i construccions ramaderes en sòl no urbanitzable, informe estratègic ambiental / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació definitiva de modificació
2a modificació del Pla parcial urbanístic del sector SUD Samar't / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació inicial de modificació
16a modificació del Pla general d'ordenació urbana, regulació de tanques en sòl urbà i no urbanitzable
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
15a modificació del Pla general d'ordenació urbana, usos i construccions en sòl no urbanitzable
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
15a modificació del Pla general d'ordenació urbana, usos i construccions en sòl no urbanitzable
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
14a modificació del Pla general d'ordenació urbana, UA4 carrer Empordà
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
16a modificació del Pla general d'ordenació urbana, regulació de tanques en sòl urbà i no urbanitzable
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial
Pla especial urbanístic de desenvolupament Can Massanet
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
14a modificació del Pla general d'ordenació urbana, UA4 carrer Empordà
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació inicial
Pla especial urbanístic de desenvolupament Can Massanet
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Correcció d'errades
Anunci 26/05/2017 / 14a modificació del Pla general d'ordenació urbana, UA4 carrer Empordà
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté text

Correcció d'errades
Anunci 26/05/2017 / 14a modificació del Pla general d'ordenació urbana, UA4 carrer Empordà
PDF Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació inicial
Pla especial urbanístic d'una nova infraestructura d'abastament d'aigua des dels dipòsits del Puig Grau (Vilafant) a Can Bosch (Avinyonet de Puigventós)
PDF Planejament urbanístic
Aprovació definitiva
Programa de participació ciutadana
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial
Pla especial urbanístic d'una nova infraestructura d'abastament d'aigua des dels dipòsits del Puig Grau (Vilafant) a Can Bosch (Avinyonet de Puigventós)
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació inicial
Pla d'ordenació urbanística municipal, avanç
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial
Pla d'ordenació urbanística municipal, avanç
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
3a modificació del Pla parcial del SUP 1 núm. 3 Camps d'en Fita
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
3a modificació del Pla parcial del SUP 1 núm. 3 Camps d'en Fita
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
17a modificació del Pla general d'ordenació urbana
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
17a modificació del Pla general d'ordenació urbana
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
2a modificació del Pla parcial Camps d'en Pineda de Vilafant i 4a modificació del Pla parcial Camps d'en Fita
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
2a modificació del Pla parcial Camps d'en Pineda de Vilafant i 4a modificació del Pla parcial Camps d'en Fita
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació definitiva de modificació
Pla de millora urbana UA11 Mas Bellmunt / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació definitiva de modificació
2a modificació del Pla parcial del SUP 1 núm. 3 d'en Fita / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació definitiva
Pla parcial urbanístic del sector SUP-2 núm. 9 Rec Susanna, informe ambiental estratègic / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació definitiva de modificació
Pla especial urbanístic de desenvolupament de Can Massanet / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació definitiva de modificació
15a modificació del Pla general d'ordenació urbana, usos i construccions en sòl no urbanitzable / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació definitiva de modificació
16a modificació del Pla general d'ordenació urbana, regulació de tanques en sòl urbà i no urbanitzable / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació definitiva de modificació
14a modificació del Pla general d'ordenació urbana, UA4 carrer Empordà, text refós / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació inicial
Pla d'ordenació urbanística municipal (POUM) i estudi ambiental estratègic
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial
Pla d'ordenació urbanística municipal (POUM) i estudi ambiental estratègic
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Pròrroga d'exposició al públic
Pla d'ordenació urbanística municipal (POUM) i estudi ambiental estratègic
PDF Planejament urbanístic
Pròrroga d'exposició al públic
Pla d'ordenació urbanística municipal (POUM) i estudi ambiental estratègic
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació definitiva de modificació
17a modificació del Pla general d'ordenació / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació definitiva de modificació
3a modificació del Pla parcial urbanístic, SUP 1, núm. 3, Camps d'en Fita / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
18a modificació del Pla general d'ordenació urbana, a l'àmbit del sector SUP 3, Indelor-Mas d'en Fonso-Canal de Rec, per a la delimitació dels sectors SUD 3a i 3b, Indelor-Mas d'en Fonso-Canal de Rec
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
18a modificació del Pla general d'ordenació urbana, a l'àmbit del sector SUP 3, Indelor-Mas d'en Fonso-Canal de Rec, per a la delimitació dels sectors SUD 3a i 3b, Indelor-Mas d'en Fonso-Canal de Rec
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació definitiva de modificació
4a modificació del Pla parcial SUP 1 número 4 Camps d'en Fita / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació definitiva de modificació
2a modificació del Pla parcial camps d'en Pineda / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació definitiva
Informe ambiental estratègic del Pla especial de protecció i ordenació dels horts dels marges de la riera d'en Serra i del riu Manol / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació inicial
Pla especial de protecció i ordenació dels horts dels marges de la riera d'en Serra i del riu Manol
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació inicial
Pla especial de protecció i ordenació dels horts dels marges de la riera d'en Serra i del riu Manol
PDF Planejament urbanístic
Aprovació definitiva de modificació
18a modificació del Pla general d'ordenació urbana, a l'àmbit del sector SUP 3, Indelor-Mas d'en Fonso-Canal de Rec, per a la delimitació dels sectors SUD 3a i 3b, Indelor-Mas d'en Fonso-Canal de Rec / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació inicial de modificació
Pla general d'ordenació urbana per a l'adaptació de la seva normativa urbanística a les directrius del paisatge del Pla territorial parcial de les comarques gironines
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
Pla general d'ordenació urbana per a l'adaptació de la seva normativa urbanística a les directrius del paisatge del Pla territorial parcial de les comarques gironines
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial
Trama urbana consolidada
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació inicial
Trama urbana consolidada
PDF Planejament urbanístic
Aprovació definitiva
Pla especial de protecció i ordenació dels horts dels marges de la riera d'en Serra i del riu Manol / Anunci emès pel Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació inicial
Conveni urbanístic de gestió i execució conjunta amb lAjuntament de Figueres per a implementar la proposta de desenvolupament dels sectors o àmbits afectats pel rec Susanna i rec del Mal Pas
PDF Planejament urbanístic
Aprovació definitiva
Trama urbana consolidada / Anunci emès pel Departament de Territori
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Vigent