Facebook Twitter Youtube Instagram RSS

Ajuntament de Taradell

Planejament urbanístic

Identificador
20161223N46
Matèries
Urbanisme. Disciplina urbanística
Per a més informació
http://bit.ly/2imUghw
Data de publicació Descripció Més informació
Aprovació inicial de modificació
Pla d'ordenació urbanística municipal núm. 9 Caseta de l'Hortalà
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
Pla d'ordenació urbanística municipal núm. 9 Caseta de l'Hortalà
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial
Pla parcial núm. 7 el Vivet
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació inicial
Pla parcial núm. 7 el Vivet, subsector 1
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació inicial
Pla de millora urbana núm. 3 Camí de la Font d'en Déu
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació definitiva
Pla especial relatiu a la finca el Camp / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació inicial de modificació
10a modificació del Pla d'ordenació urbanística municipal, fitxa 49NR del catàleg de masies i per a l'ordenació del Mas El Puig
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
10a modificació del Pla d'ordenació urbanística municipal, fitxa 49NR del catàleg de masies i per a l'ordenació del Mas El Puig
PDF Planejament urbanístic
Aprovació definitiva
Pla especial en sòl no urbanitzable per a la construcció d'un habitatge a la finca Granja Pujol (polígon 1, parcel·les 15, 16, 18 i 19) / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació definitiva
Pla de millora urbana núm. 3 Camí de la Font d'en Déu
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació inicial
Pla especial per a la implantació d'una explotació de pollastres ecològics al Mas Bellpuig
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació definitiva
Pla especial per a la implantació d'una explotació de pollastres ecològics a Mas Bellpuig / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació inicial
Pla parcial núm. 7 el Vivet, subsector 1, reparcel·lació per compensació bàsica
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
11a modificació del Pla d'ordenació urbanística municipal
PDF Planejament urbanístic
Aprovació definitiva
Avanç del Pla parcial el Vivet. Divisió en subsectors
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació definitiva
Avanç del Pla parcial núm. 7 El Vivet, divisió en subsectors
PDF Planejament urbanístic
Aprovació definitiva
Avanç del Pla parcial núm. 7, El Vivet, divisió en subsectors
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
13a modificació del Pla d'ordenació urbanística municipal, àmbit comercial
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Sense efecte
Aprovació inicial de la 8a i 10 modificacions del Pla d'ordenació urbanística municipal
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Sense efecte
Aprovació inicial de la 8a i 10 modificacions del Pla d'ordenació urbanística municipal
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
12a modificació del Pla d'ordenació urbanística municipal, ajustos en la regulació de sòl no urbanitzable
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
12a modificació del Pla d'ordenació urbanística municipal, ajustos en la regulació de sòl no urbanitzable
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Sense efecte
8a i 10a modificacions del Pla d'ordenació urbanística municipal
PDF Planejament urbanístic
Sense efecte
8a i 10a modificacions del Pla d'ordenació urbanística municipal
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació definitiva
Pla parcial urbanístic núm. 7 el Vivet, subsector 1
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació definitiva
Pla parcial urbanístic núm. 7 El Vivet - subsector 1
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació definitiva de modificació
11a modificació del Pla d'ordenació urbanística municipal, text refós / Anunci emès pel Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació inicial
Pla de millora urbana (PMU) del PAU-04 - Verdaguer
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació inicial
Pla de millora urbana (PMU) del PAU-04 - Verdaguer
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació definitiva
Pla de millora urbana (PMU) del PAU-04 - Verdaguer
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació definitiva
Aixecament de la suspensió d'executivitat del Pla parcial núm. 7 El Vivet - subsector 1
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació definitiva
Pla de millora urbana (PMU) del PAU-04 - Verdaguer
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació definitiva
Pla parcial urbanístic núm. 7 El Vivet, subsector 1
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació inicial
Pla parcial núm. 1, La Tomba
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació inicial
Pla especial urbanístic per ajustar l'ordenació de la Zona Esportiva
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació inicial
Pla parcial núm. 1, La Tomba
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació inicial
Pla especial urbanístic per ajustar l'ordenació de la Zona Esportiva
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació definitiva
Pla especial urbanístic per ajustar l'ordenació de la Zona Esportiva
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació definitiva
Pla especial urbanístic per ajustar l'ordenació de la Zona Esportiva
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació inicial
14a modificació del Pla d'ordenació urbanística municipal, regulació per a la implantació d'instal·lacions solars fotovoltaiques en sòl no urbanitzable
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
14a modificació del Pla d'ordenació urbanística municipal, regulació per a la implantació d'instal·lacions solars fotovoltaiques en sòl no urbanitzable
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació definitiva de modificació
13a modificació del Pla d'ordenació urbanística municipal per ajustar la delimitació i la regulació de l'àmbit comercial al centre / Anunci emès pel Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació inicial
Document ambiental estratègic de la 14a modificació del Pla d'ordenació urbanística municipal (POUM), per a la implantació d'instal·lacions solars fotovoltaiques en sòl no urbanitzable
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
14a modificació del Pla d'ordenació urbanística municipal (POUM), per a la implantació d'instal·lacions solars fotovoltaiques en sòl no urbanitzable
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
15a modificació del Pla d'ordenació urbanística municipal (POUM), modificació de l'art. 135 subzona 4a1
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació definitiva de modificació
12a modificació del Pla d'ordenació urbanística municipal (POUM) per a la realització de diversos ajustaments en la regulació del sòl no urbanitzable / Anunci emès pel Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació inicial de modificació
15a modificació del Pla d'ordenació urbanística municipal, modificació de l'article 135, subzona 4a1
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
15a modificació del Pla d'ordenació urbanística municipal, modificació de l'article 135, subzona 4a1
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació definitiva
Informe ambiental estratègic de la 12a modificació del Pla d'ordenació urbanística municipal relativa a diversos ajustos en sòl no urbanizable
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació definitiva
Pla parcial núm. 1, La Tomba
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació definitiva
Pla parcial núm. 1 - La Tomba del POUM
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Correcció d'errades
Anunci 6/2/2023
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté text

Correcció d'errades
Anunci 7/2/2023
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació definitiva
Pla parcial núm. 1 - La Tomba del POUM
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació definitiva
Pla especial per ajustar l'ordenació de la zona esportiva
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté text

Anunci de referència
Normativa urbanística del Pla parcial núm. 1 - La Tomba
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Anunci de referència
Pla especial per ajustar l'ordenació de la zona esportiva
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació definitiva de modificació
15a modificació del Pla d'ordenació urbanística municipal per a la modificació de l'article 135, subzona 4a1, blocs plurifamiliars, subzona 1 / Anunci emès pel Departament de Territori
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació inicial de modificació
18a modificació del Pla d'ordenació urbanística municipal, POUM, ajust en la qualificació urbanística d'una parcel·la al carrer Jaume I
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
18a modificació del Pla d'ordenació urbanística municipal, POUM, ajust en la qualificació urbanística d'una parcel·la al carrer Jaume I
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació definitiva de modificació
14a modificació del Pla d'ordenació urbanística municipal per a la regulació de la implantació d'instal·lacions solars fotovoltaiques en sòl no urbanitzable / Anunci emès pel Departament de Territori
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació inicial de modificació
17a modificació del Pla d'ordenació urbanística municipal (POUM)
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació inicial
Pla especial i estudi d'impacte i integració paisatgístic de dos coberts agrícoles a la Caseta del Puig de Mont-rodon (juny 2023)
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
17a modificació del Pla d'ordenació urbanística municipal, estructura de la propietat del sòl no urbanitzable
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació inicial
Pla especial i estudi d'impacte i integració paisatgístic de dos coberts agrícoles a la Caseta del Puig de Mont-rodon
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
16a modificació del Pla d'ordenació urbanística municipal, modificació de diversos articles de la normativa en sòl urbà
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació definitiva de modificació
18a modificació del Pla d'ordenació urbanística municipal per ajustar la qualificació urbanística de la parcel·la situada a la cruïlla entre el carrer Jaume I i la ctra. B-520 / Anunci emès pel Departament de Territori
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
16a modificació del Pla d'ordenació urbanística municipal, modificació de diversos articles de la normativa en sòl urbà
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
Reparcel·lació del PAU-10 (Unitat d'Actuació número 4 - Carretera de Balenyà-Taradell)
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Vigent

Objectius de Desenvolupament Sostenible (Agenda 2030)

 • ODS 1. Fi de la pobresa
 • ODS 2. Fam zero
 • ODS 3. Salut i benestar
 • ODS 4. Educació de qualitat
 • ODS 5. Igualtat de gènere
 • ODS 6. Aigua neta i sanejament
 • ODS 7. Energia neta i assequible
 • ODS 8. Treball decent i creixement econòmic
 • ODS 9. Indústria, innovació i infraestructures
 • ODS 10. Reducció de les desigualtats
 • ODS 11. Ciutats i comunitats sostenibles
 • ODS 12. Consum i producció responsables
 • ODS 13. Acció climàtica
 • ODS 14. Vida submarina
 • ODS 15. Vida d'ecosistemes terrestres
 • ODS 16. Pau, justícia i institucions sòlides
 • ODS 17. Aliança per a assolir els objetius