Facebook Twitter Youtube Instagram RSS

Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat

Calendari i padrons fiscals per a l'any 2017

Identificador
20161228N57
Matèries
Calendari fiscal
Data de publicació Descripció Més informació
Exposició al públic
Calendari fiscal
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2017

Conté text

Exposició al públic
Padró de la taxa de recollida d'escombraries del comerç i la indústria
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2017

Conté text

Exposició al públic
Padró de la taxa per l'aprofitament especial de la via pública, guals
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2017

Conté text

Exposició al públic
Padró de la taxa per la prestació de serveis en els mercats municipals
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2017

Conté text

Exposició al públic
Padró de la taxa per la utilització o l'aprofitament del sòl, vol i subsòl de la via pública
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2017

Conté text

Exposició al públic
Padró de l'impost de vehicles de tracció mecànica
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2017

Conté text

Exposició al públic
Padró de la taxa per la utilització o l'aprofitament del sòl, vol i subsòl de la via pública
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2017

Conté text

Exposició al públic
Padró de la taxa d'escombraries de mercats
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2017

Conté text

Exposició al públic
Padró de l'impost sobre béns immobles de naturalesa urbana
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2017

Conté text

Exposició al públic
Padró del tribut metropolità
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2017

Conté text

Exposició al públic
Padró de l'impost sobre béns de naturalesa rústega
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2017

Conté text

Exposició al públic
Matrícula de l'impost sobre activitats econòmiques, quotes nacionals
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2017
Exposició al públic
Matrícula de l'impost sobre activitats econòmiques, quotes municipals
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2017
Exposició al públic
Padró de la taxa per l'aprofitament del sòl, vol i subsòl de la via pública (altres conceptes) i per l'aprofitament especial de la via pública (reserva d'estacionament)
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2017

Conté text

Exposició al públic
Padró de la taxa per la conservació de nínxols, columbaris, panteons i tombes del cementiri
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2017

Conté text

Exposició al públic
Padró de l'impost d'activitats econòmiques
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2017

Conté text

Històric