Facebook Twitter Youtube Instagram RSS

Ajuntament d'Alcover

Planejament urbanístic

Identificador
20161229N8
Matèries
Urbanisme. Disciplina urbanística
Per a més informació
http://bit.ly/2ikBzOR
Data de publicació Descripció Més informació
Aprovació definitiva de modificació
Pla d'ordenació urbanística municipal núm. 6, delimitació d'una nova zona d'equipaments per a ús sanitari - assistencial, clau E4 / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació inicial de modificació
Pla d'ordenació urbanística municipal núm. 7, subzona 4b3 (antiga UA-17)
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
Pla d'ordenació urbanística municipal núm. 7, subzona 4b3 (antiga UA-17)
PDF Planejament urbanístic
Aprovació definitiva
Pla especial urbanístic relatiu a la indústria Royblan, polígon 18, parcel·la 7 / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté text

Correcció d'errades
Anunci 31/03/2017
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació definitiva de modificació
Pla d'ordenació urbanística municipal núm. 7, subzona 4b3 (antiga UA-17) / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació inicial de modificació
Pla especial urbanístic (PEU) en sòl no urbanitzable
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
8a modificació del Pla d'ordenació urbanística municipal, en relació a les alçades reguladores de la Clau 1
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
8a modificació del Pla d'ordenació urbanística municipal, en relació a les alçades reguladores de la Clau 1
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
9a modificació del Pla d'ordenació urbanística municipal, consistent en el canvi de qualificació del terreny situat a l'avinguda de Sant Pau 1-a, amb exclusió del sistema ferroviari
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
9a modificació del Pla d'ordenació urbanística, consistent en el canvi de qualificació del terreny situat a l'avinguda de Sant Pau 1-a
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
Pla especial de protecció de la infraestructura de la portada d'aigües de l'Ebre a les Comarques de Tarragona / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació definitiva
Pla especial en sòl no urbanitzable de la indústria Royblan / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació definitiva de modificació
8a modificació Pla d'ordenació urbanística, en relació a les alçades reguladores de la Clau 1 / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
10a modificació del Pla d'ordenació urbanística municipal, regulació dels aparcaments en sòl urbà residencial
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
10a modificació de Pla d'ordenació urbanística municipal, regulació dels aparcaments en sòl urbà residencial
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació definitiva de modificació
10a modificació del Pla d'ordenació urbanística municipal, regulació dels aparcaments en sòl urbà residencial / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació inicial de modificació
11a modificació del Pla d'ordenació urbanística municipal, regulació de l'alçada mínima de les plantes baixes, dels serveis tècnics i dels usos recreatius
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
11a modificació del Pla d'ordenació urbanística municipal, regulació de l'alçada mínima de les plantes baixes, dels serveis tècnics i dels usos recreatius
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
15a modificació del Pla d'ordenació urbanística municipall (POUM), consistent en la modificació de zones i sistemes a la zona industrial de Roques Roges
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
13a modificació del Pla d'ordenació urbanística municipall (POUM)), consistent en esmenar les fitxes Bp03, Bp24 i Bc14 del Catàleg de béns protegits
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
15a modificació del Pla d'ordenació urbanística municipall (POUM), consistent en la modificació de zones i sistemes a la zona industrial de Roques Roges
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
13a modificació del Pla d'ordenació urbanística municipal (POUM), consistent en esmenar les fitxes Bp03, Bp24 i Bc14 del Catàleg de béns protegits
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial
Avanç i Document inicial estratègic que l'acompanya, relatiu a la modificació puntual núm. 14 del Pla d'ordenació urbanística municipal (POUM)
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial
Avanç i Document inicial estratègic que l'acompanya, relatiu a la modificació puntual núm. 14 del Pla d'ordenació urbanística municipal (POUM)
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial
3 convenis urbanístics
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
12a modificació del Pla d'ordenació urbanística municipal en relació amb l'avinguda de Reus
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
12a modificació del Pla d'ordenació urbanística municipal en relació amb l'avinguda de Reus
PDF Planejament urbanístic
Aprovació definitiva de modificació
9a modificació del Pla d'ordenació urbanística municipal / Anunci emès pel Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació definitiva de modificació
11a modificació del Pla d'ordenació urbanística municipal, consistent en la regulació de l'alçada mínima de les plantes baixes, dels serveis tècnics i dels usos recreatius / Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació inicial de modificació
14a modificació del Pla d'ordenació urbanística municipal consistent en la regulació de la implantació de les instal·lacions de producció d'energia elèctrica a partir de fonts renovables en el sòl no urbanitzable
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
14a modificació del Pla d'ordenació urbanística municipal consistent en la regulació de la implantació de les instal·lacions de producció d'energia elèctrica a partir de fonts renovables en el sòl no urbanitzable
PDF Planejament urbanístic
Aprovació definitiva de modificació
Text refós de la 15a modificació del Pla d'ordenació urbanística municipall (POUM), consistent en la modificació de zones i sistemes a la zona industrial de Roques Roges / Anunci emès pel Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació definitiva de modificació
Text refós de la 13a modificació del Pla d'ordenació urbanística municipal, consistent en esmenar les fitxes Bp03, Bp24 i Bc14 del Catàleg de béns protegits / Anunci emès pel Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació definitiva
Text refós del Pla especial urbanístic en sòl no urbanitzable per a l'ampliació de la residència geriàtrica la Mimosa / Anunci emès pel Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació inicial
Pla especial urbanístic per a la implantació d'un magatzem temporal de gallinasses i fems al polígon 4 parcel·la 149
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
16a modificació del Pla d'ordenació urbanística municipal per l'esmena d'un servei tècnic de la urb. Serradalt
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
16a modificació del Pla d'ordenació urbanística municipal per l'esmena d'un servei tècnic de la urb. Serradalt
PDF Planejament urbanístic
Sense efecte
Conveni amb la mercantil Canteras la Ponderosa, SA
PDF Planejament urbanístic
Aprovació definitiva de modificació
12a modificació del Pla d'ordenació urbanística municipal, en relació a l'avinguda de Reus / Anunci emès pel Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació definitiva
Conveni urbanístic amb la mercantil Canteras la Ponderosa, SA
PDF Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació definitiva
Informe ambiental estratègic la 14a modificació del Pla d'ordenació urbanística, regulació de la implantació d'energies renovables
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
19a modificació del Pla d'ordenació urbanística municipal, delimitacions gràfiques de la clau 3a del Polígon d'Actuació Urbanística PAU-0
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
19a modificació del Pla d'ordenació urbanística municipal, delimitacions gràfiques de la clau 3a del Polígon d'Actuació Urbanística PAU-0
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
20a modificació del Pla d'ordenació urbanística municipal, alçada reguladora de l'article 125, clau 7b1
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació inicial
20a modificació del Pla d'ordenació urbanística municipal, alçada reguladora de l'article 125, clau 7b1
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
18a modificació del Pla d'ordenació urbanística municipal (POUM), reordenació de l'illa de les escoles
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
18a modificació del Pla d'ordenació urbanística municipal (POUM), reordenació de l'illa de les escoles
PDF Planejament urbanístic
Aprovació definitiva de modificació
19a modificació del Pla d'ordenació urbanística municipal, delimitacions gràfiques de la clau 3a del Polígon d'Actuació Urbanística PAU-0 / Anunci emès pel Departament de Territori
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
21a modificació del Pla d'ordenació urbanística municipal, canvi d'ubicació de la zona verda de l'illa d'equipaments del carrer Maria Teresa Llorens
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació inicial
21a modificació del Pla d'ordenació urbanística municipal, canvi d'ubicació de la zona verda de l'illa d'equipaments del carrer Maria Teresa Llorens
PDF Planejament urbanístic
Aprovació definitiva de modificació
20 modificació del Pla d'ordenació urbanística municipal consistent en la modificació de l'alçada reguladora de l'article 125 / Anunci emès pel Departament del Territori
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté text

Vigent