Facebook Twitter Youtube Instagram RSS

Ajuntament de Bovera

Calendari i padrons fiscals per a l'any 2017

Identificador
20170109N21
Matèries
Calendari fiscal
Data de publicació Descripció Més informació
Exposició al públic
Calendari fiscal
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2017

Conté el text complet

Correcció d'errades
Anunci 09/01/2017
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2017

Conté el text complet

Exposició al públic
Padró de la taxa de cementeri municipal
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2017
Exposició al públic
Padró de la taxa de clavegueram
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2017
Exposició al públic
Calendari de 1a cobrança de l'impost sobre vehicles de tracció mecànica / Anunci emès per l'Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals de la Diputació de Lleida
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2017

Conté el text complet

Exposició al públic
Padró de l'impost sobre vehicles de tracció mecànica, 1a cobrança / Anunci emès per l'Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2017
Exposició al públic
Matrícula de l'IAE / Anunci emès per l'Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2017
Exposició al públic
Padrons de l'impost sobre béns immobles de naturalesa urbana i de l'impost de béns immobles de característiques especials, 2a cobrança / Anunci emès per l'Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2017
Exposició al públic
Calendari de 2a cobrança de 4 padrons fiscals / Anunci emès per l'Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2017

Conté el text complet

Exposició al públic
Padró del subministrament d'aigua, 1r trimestre
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2017
Exposició al públic
Padró de la taxa d'escombraries
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2017
Exposició al públic
Padró del subministrament d'aigua, 2n trimestre
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2017
Exposició al públic
Calendari de 3a cobrança de 3 padrons fiscals / Anunci emès per l'Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2017

Conté el text complet

Exposició al públic
Padrons de l'impost sobre béns immobles de naturalesa rústica i de l'impost sobre activitats econòmiques, 3a cobrança / Anunci emès per l'Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2017
Exposició al públic
Padró del subministrament d'aigua, 3r trimestre
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2017
Exposició al públic
Padró de la taxa per la prestació del servei de televisió per cable
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2017
Exposició al públic
Calendari de cobrança del padró de manten. TDT / Anunci emès per l'Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2017

Conté el text complet

Exposició al públic
Padró del subministrament d'aigua, 4t trimestre
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2017

Conté el text complet

Vigent