Facebook Twitter Youtube Instagram RSS

Ajuntament de Tàrrega

Planejament urbanístic

Identificador
20170126N11
Matèries
Urbanisme. Disciplina urbanística
Per a més informació
http://bit.ly/2jiHOPC
Data de publicació Descripció Més informació
Aprovació definitiva de modificació
Pla d'ordenació urbanística municipal entre els carrers Vilanova i de les Piques, denegar la correcció de l'errada / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació definitiva de modificació
Pla d'ordenació urbanística municipal sobre les condicions de les tanques a les zones d'edificació aïllada unifamiliar i plurifamiliar i a la zona d'edificació agrupada unifamiliar / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació inicial
Conveni urbanístic per al desviament d'una servitud d'aqüeducte d'un tram de la xarxa de sanejament municipal, inclosa dins el SUDTàrrega-17, Industrial Boscarró Sud
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
Pla parcial del sector sòl urbanitzable delimitat número 17, SUD/Tàrrega-17, industrial Boscarró Sud de Tàrrega
PDF Planejament urbanístic
Aprovació definitiva de modificació
Pla d'ordenació urbanística municipal referent al sector de sòl urbanitzable delimitat núm. 5 SUD/Tàrrrega-5, residencial Sant Eloi Ixent / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació inicial de modificació
Pla d'ordenació urbanística municipal, relativa a l'àmbit de Ca l'Andreu i de Casa Terés
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
Pla especial de protecció del patrimoni arquitectònic, en l'àmbit de Ca l'Andreu i Casa Terés
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
Pla d'ordenació urbanística municipal, relativa a l'àmbit de Ca l'Andreu i de Casa Terés
PDF Planejament urbanístic
Aprovació definitiva de modificació
Pla parcial del sector sòl urbanitzable delimitat número 17, SUD/Tàrrega-17, industrial Boscarró Sud de Tàrrega
PDF Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació definitiva
Conveni urbanístic amb diversos propietaris per a la cessió anticipada d'un terreny inclòs dins del PAU-9, Pla Especial Astes de Sant Macari
PDF Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació inicial de modificació
Pla d'ordenació urbanística municipal de Tàrrega, per a l'ampliació de la zona d'equipaments educatius de l'IES Alfons Costafreda
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
Pla d'ordenació urbanística municipal de Tàrrega, relativa a l'article 227 de regulació dels nous magatzems agrícoles, en sòl no urbanitzables
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
Pla d'ordenació urbanística municipal, article 227 de regulació dels nous magatzems agrícoles en sòl no urbanitzable
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
Pla d'ordenació urbanística municipal, per a l'ampliació de la zona d'equipaments educatius de l'IES Alfons Costafreda
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació inicial
Estudi ambiental estratègic i pla especial urbanístic en sòl no urbanitzable, en l'àmbit de Mas de Colom
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
Pla parcial del sector sòl urbanitzable delimitat número 17, SUD/Tàrrega-17, industrial Boscarró Sud de Tàrrega
PDF Planejament urbanístic
Aprovació definitiva
Informe ambiental estratègic de la modificació del Pla d'ordenació urbanística municipal, en relació amb la construcció de nous magatzems agrícoles en sòl no urbanitzable / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Exposició al públic
Declaració ambiental estratègica del Pla especial urbanístic en sòl no urbanitzable: Ordenació, intervenció i millora en l'àmbit de Mas de Colom
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
Pla d'ordenació urbanística municipal, relativa a l'art. 227 de regulació dels nous magatzems agrícoles en sòl no urbanitzables
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
Pla d'ordenació urbanística municipal, relativa a l'art. 227 de regulació dels nous magatzems agrícoles en sòl no urbanitzables
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
Pla parcial del sector sòl urbanitzable delimitat número 17, SUD/Tàrrega-17, industrial Boscarró Sud de Tàrrega
PDF Planejament urbanístic
Aprovació definitiva de modificació
Pla d'ordenació urbanística municipal a l'àmbit de Ca l'Andreu i Casa Terés / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació definitiva de modificació
Pla especial de protecció del patrimoni arquitectònic del municipi a l'àmbit de Ca l'Andreu i Casa Terés / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació definitiva de modificació
Pla d'ordenació urbanística municipal, per a l'ampliació de la zona d'equipaments educatius de l'IES Alfons Costafreda i l'escola de capacitació agrícola / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació definitiva
Pla especial urbanístic en sòl no urbanitzable, en l'àmbit de Mas de Colom / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació inicial de modificació
Pla d'ordenació urbanística municipal, per a la categorització com a E3, Sanitari Assistencial, dels terrenys confrontants al CAP
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
Pla d'ordenació urbanística municipal, per a la categorització com a E3, Sanitari Assistencial, dels terrenys confrontants al CAP
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
Pla d'ordenació urbanística municipal per a l'ajustament del límit del sòl urbà i urbanitzable a l'indret del tanatori
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
Pla d'ordenació urbanística municipal per a l'ajustament del límit del sòl urbà i urbanitzable a l'indret del tanatori
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
Pla director urbanístic de les Àrees residencials estratègiques de Ponent, per deixar sense efecte l'ARE SUB-16 Ferrocarril al terme de Mollerussa / Anunci emès pel Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació definitiva de modificació
Pla director urbanístic de les Àrees residencials estratègiques de Ponent, per deixar sense efecte l'ARE SUB-16 Ferrocarril al terme de Mollerussa / Anunci emès pel Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació definitiva de modificació
Pla parcial del sector sòl urbanitzable delimitat número 17, SUD/Tàrrega-17, industrial Boscarró Sud de Tàrrega
PDF Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació definitiva de modificació
Pla d'ordenació urbanística municipal, per a la categorització com a E3, Sanitari Assistencial, dels terrenys confrontants al CAP / Anunci emès pel Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació inicial
Pla d'ordenació urbanística municipal, dues modificacions
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
Pla d'ordenació urbanística municipal, dues modificacions
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació definitiva de modificació
Text refós del Pla d'ordenació urbanística municipal, relatiu a l'art. 227 de regulació dels nous magatzems agrícoles en sòl no urbanitzables / Anunci emès pel Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació inicial de modificació
Pla d'ordenació urbanística municipal relativa a la titularitat d'una finca qualificada com a sistema d'equipament comunitari a la zona de lleure
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
3 modificacions relatives al Pla d'ordenació urbanística municipal
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
Pla d'ordenació urbanística municipal referent a la qualificació d'equipament del solar de l'Escola Pia situat a la cantonada de la plaça Pare Carles Perelló i el carrer La Mercè
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
Pla d'ordenació urbanística municipal relativa a l'article 150 - Zona industrial aïllada, Clau 4a
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
Pla d'ordenació urbanística municipal en l'àmbit del Sud-16 i del sòl de Clau T (Sud-16, Sud-17 i Sud-18)
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
Pla d'ordenació urbanística municipal en l'àmbit del Sud-16 i del sòl de Clau T (Sud-16, Sud-17 i Sud-18)
PDF Planejament urbanístic
Aprovació definitiva
Declaració ambiental estratègica del Pla de mobilitat urbana sostenible / Anunci emès pel Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació definitiva
Conveni urbanístic amb en Ramon Orobitg Andreu per a l'ocupació directa anticipada d'un terreny, sector SUD-12
PDF Planejament urbanístic
Aprovació definitiva
Conveni urbanístic amb en Ramon Orobitg Andreu per a l'ocupació directa anticipada d'un terreny, sector SUD-12
PDF Planejament urbanístic
Correcció d'errades
Edicte de 26 de març de 1984 / Anunci emès pel Departament de Territori
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació inicial de modificació
Pla d'ordenació urbanística municipal, relativa al canvi de qualificació urbanística de Casa Pedrolo i Cal Calçada
PDF Planejament urbanístic
Pròrroga d'exposició al públic
Pla d'ordenació urbanística municipal, relativa al percentatge d'usos compatibles admesos en la zona d'indústria entre mitgeres, clau 4b
PDF Planejament urbanístic
Pròrroga d'exposició al públic
Pla d'ordenació urbanística municipal (POUM)
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Pròrroga d'exposició al públic
Pla d'ordenació urbanística municipal relativa a la categorització de la qualificació del sistema d'equipaments del solar situat al carrer Vilanova
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
2 modificacions del Pla d'ordenació urbanística municipal
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
Pla d'ordenació urbanística municipal relativa al canvi de qualificació urbanística de la rectoria de La Figuerosa
PDF Planejament urbanístic
Pròrroga d'exposició al públic
Pla d'ordenació urbanística municipal relativa a la categorització de la qualificació del sistema d'equipaments del solar situat al carrer Vilanova
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació inicial
Pla de millora urbana en l'àmbit definit pel carrer de M. Aurèlia Capmany, carrer del Talladell i el carrer de Ramon de Mur, i per les parcel·les veïnes de l'avinguda de la Generalitat
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
Pla d'ordenació urbanística municipal, POUM, relativa al canvi de qualificació urbanística dels immobles del carrer Urgell, 28-36
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
Pla d'ordenació urbanística municipal, canvi de qualificació urbanística dels immobles del carrer Urgell 28-36
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació definitiva de modificació
Pla d'ordenació urbanística municipal per a l'ajustament del límit del sòl urbà i urbanitzable a l'indret del tanatori / Anunci emès pel Departament de Territori
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació definitiva
Pla de millora urbana
PDF Planejament urbanístic
Aprovació definitiva de modificació
Pla d'ordenació urbanística municipal referent a la qualificació d'equipament del solar / Anunci emès pel Departament de Territori
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació definitiva de modificació
Pla d'ordenació urbanística municipal, POUM, relativa al canvi de qualificació urbanística dels immobles del carrer Urgell, 28-36 / Anunci emès pel Departament de Territori
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació definitiva de modificació
Pla d'ordenació urbanística municipal relativa a la categorització de la qualificació del sistema d'equipaments del solar situat al carrer Vilanova / Anunci emès pel Departament de Territori
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació inicial
Conveni urbanístic l'Institut Català del Sòl relatiu al finançament i execució de diverses infraestructures comunes als sectors SUD-16 Boscarró Nord i SUD-17 Boscarró Sud
PDF Planejament urbanístic
Aprovació definitiva de modificació
Pla d'ordenació urbanística municipal relativa al canvi de qualificació urbanística de les parcel·les situades al carrer Major 5, 7 i 9 / Anunci emès pel Departament de Territori
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Vigent