Facebook Twitter Youtube Instagram RSS

Ajuntament de Menàrguens

Calendari i padrons fiscals per a l'any 2017

Identificador
20170210N10
Matèries
Calendari fiscal
Data de publicació Descripció Més informació
Exposició al públic
Padró de l'impost de vehicles de tracció mecànica
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2017

Conté text

Exposició al públic
Padró de la taxa de clavegueram
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2017

Conté text

Exposició al públic
Matrícula de l'IAE / Anunci emès per l'Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2017
Exposició al públic
Padró de l'impost sobre béns immobles de naturalesa urbana, 2a cobrança / Anunci emès per l'Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2017
Exposició al públic
Calendari de 2a cobrança de l'IBI de naturalesa urbana / Anunci emès per l'Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2017

Conté text

Exposició al públic
Padró de la taxa i cànon de l'aigua, 1r trimestre
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2017

Conté text

Exposició al públic
Padró del preu públic pel servei d'accés a la xarxa municipal sense fils - wifi i de la taxa de recollida d'escombraries
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2017
Exposició al públic
Padró de la taxa i cànon de l'aigua, 2n trimestre
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2017

Conté text

Exposició al públic
Padrons de l'impost sobre béns immobles de naturalesa rústica i de l'impost sobre activitats econòmiques, 3a cobrança / Anunci emès per l'Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2017
Exposició al públic
Calendari de 3a cobrança de l'impost sobre béns immobles de naturalesa rústica i de l'IAE / Anunci emès per l'Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2017

Conté text

Exposició al públic
Padró de la taxa i cànon de l'aigua, 3r trimestre
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2017

Conté text

Exposició al públic
Padró de la taxa i cànon de l'aigua, 4t trimestre
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2017

Conté text

Històric