Facebook Twitter Youtube Instagram RSS

Ajuntament de Salàs de Pallars

Calendari i padrons fiscals per a l'any 2017

Identificador
20170315N5
Matèries
Calendari fiscal
Data de publicació Descripció Més informació
Exposició al públic
Padró de la taxa del cementiri municipal i de l'impost de vehicles de tracció mecànica
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2017

Conté text

Exposició al públic
Matrícula de l'IAE / Anunci emès per l'Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2017
Exposició al públic
Padrons de l'impost sobre béns immobles de naturalesa urbana i de l'impost de béns immobles de característiques especials, 2a cobrança / Anunci emès per l'Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2017
Exposició al públic
Calendari de 2a cobrança de l'impost sobre béns immobles de naturalesa urbana i de l'impost de béns immobles de característiques especials / Anunci emès per l'Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2017

Conté text

Exposició al públic
Padrons de l'impost sobre béns immobles de naturalesa rústica i de l'impost sobre activitats econòmiques, 3a cobrança / Anunci emès per l'Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2017
Exposició al públic
Calendari de 3a cobrança de l'impost sobre béns immobles de naturalesa rústica i de l'IAE / Anunci emès per l'Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2017

Conté text

Exposició al públic
Padró de la taxa per la prestació del servei de subministrament d'aigua potable i cànon de l'aigua, 1r semestre
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2017

Conté text

Exposició al públic
Padró de la taxa per la prestació del servei de subministrament d'aigua potable i cànon de l'aigua, 2n semestre
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2017

Conté text

Històric