Facebook Twitter Youtube Instagram RSS

Ajuntament de Bolvir

Planejament urbanístic

Identificador
20170317N6
Matèries
Urbanisme. Disciplina urbanística
Per a més informació
http://bit.ly/2mWsWMa
Data de publicació Descripció Més informació
Aprovació definitiva
Pla parcial urbanístic, sector PPU-BOL-2, text refós
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté el text complet

Aprovació definitiva
Pla parcial urbanístic, sector PPU-BOL-2, text refós
PDF Planejament urbanístic

Conté el text complet

Aprovació inicial
Pla especial urbanístic, sector de la torre del Remei
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
Pla d'ordenació urbanística plurimunicipal de Cerdanya, àmbit del sòl urbanitzable PPU-BOL-1
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial
Pla especial urbanístic, sector de la torre del Remei
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
Pla d'ordenació urbanística plurimunicipal de Cerdanya, àmbit del sòl urbanitzable PPU-BOL-1
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació definitiva de modificació
Pla d'ordenació urbanística plurimunicipal de Cerdanya, àmbit relatiu al polígon d'actuació urbanística PAU-BOL-2 / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté el text complet

Aprovació definitiva de modificació
Pla de millora urbana Mas Sallens, ordenació de les edificacions
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
Pla parcial urbanístic en sòl no urbanitzable delimitat (sud) d'activitat econòmica PPU-BOL-2
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
Pla parcial urbanístic en sòl no urbanitzable delimitat (sud) d'activitat econòmica PPU-BOL-2
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació definitiva
Pla especial urbanístic, sector de la torre del Remei, informe ambiental estratègic / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació inicial
Pla especial per a l'assignació d'usos per equipament al SUP Sallens
PDF Planejament urbanístic
Aprovació definitiva de modificació
Pla d'ordenació urbanística plurimunicipal de la Cerdanya a l'àmbit del sòl urbanitzable delimitat PPU-BOL1 / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació definitiva de modificació
Transformació d'usos del polígon PAU-BOL-1 (la Torre) / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació definitiva
Pla especial per a l'assignació d'usos per equipament al SUP Sallens
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial
Pla director urbanístic aeroportuari de l'aeròdrom de la Cerdanya / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
Àrea de la plaça del Mirador
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació inicial
Pla parcial urbanístic, sector PPU-BOL-1
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial
Pla parcial urbanístic, sector PPU-BOL-1
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació definitiva
Pla especial Torre del Remei / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació definitiva
Conveni urbanístic per a la neteja, arranjament i manteniment de sòl de les subparcel·les e i f de la finca 48 del polígon 2 i de les subparcel·les c i d de la finca 10 del polígon 1, ubicades al costat del pont del riu Querol, al seu pas per Talltorta
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
Pla especial urbanístic Torre del Remei (PEU) i per ajustament de superfícies en sòls de sistemes d'equipaments i serveis (EQ.1) i d'espais lliures (VP)
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
Pla especial urbanístic Torre del Remei (PEU)
PDF Planejament urbanístic

Vigent