Facebook Twitter Youtube Instagram RSS

Ajuntament de Calafell

Calendari i padrons fiscals per a l'any 2017

Identificador
20170223N160
Matèries
Calendari fiscal
Data de publicació Descripció Més informació
Exposició al públic
9 padrons fiscals / Anunci emès per la Diputació de Tarragona - Base. Gestió d'Ingressos
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2017

Conté el text complet

Exposició al públic
Matrícula de l'IAE / Anunci emès per la Diputació de Tarragona - Base. Gestió d'Ingressos
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2017

Conté el text complet

Exposició al públic
Ampliació del calendari fiscal / Anunci emès per la Diputació de Tarragona - Base. Gestió d'Ingressos
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2017

Conté el text complet

Exposició al públic
Matrícula de l'impost sobre vehicles de tracció mecànica
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2017

Conté el text complet

Exposició al públic
Padró de la taxa de recollida d'escombraries
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2017

Conté el text complet

Exposició al públic
Padró de l'impost sobre béns immobles de naturalesa urbana
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2017

Conté el text complet

Exposició al públic
Padró de l'impost sobre béns immobles de característiques especials
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2017

Conté el text complet

Exposició al públic
Padró de l'impost sobre béns immobles de naturalesa rústica
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2017

Conté el text complet

Exposició al públic
Padró de la taxa per l'entrada de vehicles a través de les voreres
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2017

Conté el text complet

Exposició al públic
Padró de la taxa del cementiri municipal
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2017

Conté el text complet

Modificació
Calendari fiscal del padró de la taxa per ocupació de les parades de mercat / Anunci emès per la Diputació de Tarragona - Base. Gestió d'Ingressos
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2017

Conté el text complet

Exposició al públic
Padró de la taxa per l'ocupació de la via pública amb parades i llocs de venda als mercats ambulants de Calafell i de Segur de Calafell
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2017

Conté el text complet

Modificació
Calendari fiscal del padró de la taxa del cementiri municipal / Anunci emès per la Diputació de Tarragona - Base. Gestió d'Ingressos
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2017

Conté el text complet

Exposició al públic
Padró del servei de transport escolar, curs 2017-2018
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2017

Conté el text complet

Vigent