Facebook Twitter Youtube Instagram RSS

Ajuntament de Subirats

Planejament urbanístic

Identificador
20170324N5
Matèries
Urbanisme. Disciplina urbanística
Per a més informació
http://bit.ly/2njQ5YZ
Data de publicació Descripció Més informació
Aprovació inicial de modificació
Pla d'ordenació urbanística municipal a l'àmbit del PAU 8 Casablanca Sud
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial
Pla de millora urbana PMU-11 Masia Can Parellada
PDF Planejament urbanístic
Aprovació definitiva de modificació
Pla d'ordenació urbanística municipal consistent en la qualificació urbanística de les escoles antigues d'Ordal i dels límits de sòl urbà als nuclis de Ca l'Avi, Ordal i el Rebato / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació inicial
Pla de millora urbana PMU-6 Mirador de les Caves
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial
Pla especial en sòl no urbanitzable PE-SNU-5 Ceràmica d'Ordal
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial
Conveni de cessió dels terrenys en concepte de pagament de les despeses d'urbanització del Projecte de reparcel·lació del PAU-15 El Pago Nord
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial
Pla especial en sòl no urbanitzable PE-SNU-12 Pas de Piles
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial
Pla especial en sòl no urbanitzable PE-SNU-25 Taller Valldeperas
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial
Pla especial en sòl no urbanitzable PE-SNU-14 Castell de Subirats
PDF Planejament urbanístic
Aprovació definitiva
Conveni de cessió dels terrenys en concepte de pagament de les despeses d'urbanització del Projecte de reparcel·lació del PAU-15 El Pago Nord
PDF Planejament urbanístic
Aprovació definitiva
Denegació del Pla especial en sòl no urbanitzable PE-SNU-1 Cal Sallent / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació definitiva
Pla especial en sòl no urbanitzable PE-SNU-14 Castell de Subirats, informe ambiental estratègic / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació inicial
Pla parcial urbanístic PPU-3 Eixample Lavern
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial
Pla de millora urbana PMU-12 CIATSA
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial
Conveni urbanístic de cessió gratuïta i obligatòria d'un terreny al barri de la Guàrdia de Sant Pau d'Ordal
PDF Planejament urbanístic
Aprovació definitiva
Pla especial de la línia elèctrica de mitjana tensió a 25 kV per dotar de subministrament elèctric el polígon industrial Can Margarit, informe d'impacte ambiental / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació inicial de modificació
Pla d'ordenació urbanística municipal pel que fa a la supressió d'uns camins situats prop del nucli de Can Batista
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
Pla d'ordenació urbanística municipal a l'àmbit del PAU-12 Sud-est de Lavern
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
Pla d'ordenació urbanística municipal a l'àmbit del PMU-11 Masia Can Parellada
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
Pla d'ordenació urbanística municipal, canvi de classificació d'uns terrenys a l'entorn de la masia Can Ràfols
PDF Planejament urbanístic
Aprovació definitiva de modificació
Pla d'ordenació urbanística municipal a l'àmbit del PAU-12 Sud-est de Lavern / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació definitiva
Pla d'ordenació urbanística municipal per al canvi de classificació d'uns terrenys a l'entorn de la masia de Can Ràfols, informe ambiental estratègic / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació definitiva de modificació
Pla d'ordenació urbanística municipal a l'àmbit del PAU-8, Casablanca Sud / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació inicial
Pla director urbanístic Vies Blaves Barcelona / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial
Pla parcial urbanístic PPU-3, Eixample Lavern
PDF Planejament urbanístic
Aprovació definitiva de modificació
Pla d'ordenació urbanística municipal consistent en la modificació dels paràmetres reguladors del sector del PMU-11, Can Parellada /Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
Pla de millora urbana PMU-16 Casablanca-Oest-Accés al terme municipal
PDF Planejament urbanístic
Pròrroga d'exposició al públic
Pla parcial urbanístic PPU-3, Eixample Lavern
PDF Planejament urbanístic
Aprovació definitiva de modificació
Pla de millora urbana PMU-16 Casablanca-Oest-Accés al terme municipal
PDF Planejament urbanístic
Aprovació definitiva de modificació
Pla d'ordenació urbanística municipal, canvi de classificació d'uns terrenys a l'entorn de la masia Can Ràfols / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació inicial de modificació
Pla d'ordenació urbanística municipal de les antigues escoles Can Rossell i Can Batista
PDF Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació definitiva
Pla director urbanístic de les Vies Blaves Barcelona / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic

Conté text

Correcció d'errades
Anunci 15/09/2020
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació definitiva de modificació
Es denega la modificació del Pla especial en sòl no urbanitzable PE-SNU 12 "Pas de Piles" / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació inicial de modificació
Pla especial del catàleg de masies, cases rurals i altres edificacions en sòl no urbanitzable, bé catalogat C-54 Can Llopart de la Costa
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial
Pla de millora urbana PMU-11 Masia Can Parellada
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
Pla d'ordenació urbanística municipal en l'àmbit dels plànols d'ordenació 5 i 7
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
Pla d'ordenació urbanística municipal consistent en la modificació de les alineacions al carrer Sant Josep, 26-28 de Can Cartró
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació inicial
Pla de millora urbana PMU-11 masia Can Parellada
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació inicial
Pla de millora urbana PMU-6 Mirador de les Caves
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
Pla d'ordenació urbanística municipal, articles 415 i 416 de la normativa relativa als cellers
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació definitiva de modificació
Pla especial del catàleg de masies, cases rurals i altres edificacions en sòl no urbanitzable, bé catalogat C-54 Can Llopart de la Costa / Anunci emès pel Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació definitiva
Pla especial en sòl no urbanitzable PE-SNU-25 Taller Valldeperas / Anunci emès pel Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació definitiva
Text refós del Pla especial en sòl no urbanitzable PE-SNU-5 Ceràmica d'Ordal / Anunci emès pel Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació definitiva
Pla de millora urbana PMU-11, Masia Can Parellada
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació definitiva de modificació
Pla d'ordenació urbanística municipal referent al canvi de traçat d'un tram de camí públic a la zona de El Sot / Anunci emès pel Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació definitiva de modificació
Pla d'ordenació urbanística municipal pel que fa a la supressió d'uns camins situats prop del nucli de Can Batista / Anunci emès pel Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació definitiva
Pla de millora urbana PMU-6, Mirador de les Caves
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació definitiva
Pla de millora urbana PMU-6 Mirador de les Caves
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació definitiva de modificació
Pla d'ordenació urbanística municipal consistent en la modificació de les alineacions al carrer Sant Josep, 26-28 de Can Cartró / Anunci emès pel Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació definitiva
Pla de millora urbana PMU-12, CIATSA
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació definitiva
Pla de millora urbana PMU-12, CIATSA
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació inicial
Conveni de gestió urbanística de cessió de terrenys per a l'adquisició directa dels terrenys de l'estació transformadora del carrer Pau Ayxelà d'Ordal
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
Avanç del Pla d'ordenació urbanística municipal en l'àmbit del PE-SNU3 d'ampliació equipaments, i document inicial estratègic
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
Pla especial urbanístic de catàleg de masies, cases rurals i altres edificacions en sòl no urbanitzable
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació inicial
Pla parcial urbanístic de delimitació SUnd 1, sector Pas de Piles
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació inicial
Pla especial en sòl no urbanitzable PE-snu 14 Castell de Subirats
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació inicial
Pla parcial del sector urbanitzable delimitat SUDr-2 situat a l'est d'Ordal, entre el límit amb el sòl urbà i el sòl no urbanitzable
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació definitiva
Conveni de gestió urbanística de cessió de terrenys per a l'adquisició directa dels terrenys de l'estació transformadora del carrer Pau Ayxelà d'Ordal
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació inicial
Avanç de la modificació puntual del Pla d'ordenació urbanística municipal per a la regulació de les instal·lacions d'energies renovables i altres usos i construccions en sòl no urbanitzable
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació inicial
2ona aprovació del Pla parcial urbanístic de delimitació SUnd 1, sector Pas de Piles
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
Pla d'ordenació urbanística municipal a l'àmbit del PE-SNU3, per ampliació d'equipaments
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació definitiva de modificació
Pla d'ordenació urbanística municipal, escoles antigues de Can Rossell i Can Batista / Anunci emès pel Departament de Territori
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació definitiva
Pla parcial del sector urbanitzable delimitat SUDr-2 situat a l'est d'Ordal, entre el límit amb el sòl urbà i el sòl no urbanitzable
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació inicial
Avanç de la modificació del Pla d'ordenació urbanística municipal en els àmbits de polígon industrial Can Bas, PMU-7 Can Batista Nord, SUNDr-7 Can Batista Sud i SUDr-3 Eixample de Lavern
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació definitiva de modificació
Pla d'ordenació urbanística municipal, articles 415 i 416 de la normativa relativa als cellers / Anunci emès pel Departament de Territori
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació inicial
Pla de millora urbana PMU-3 Sant Pau Sud
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
Pla d'ordenació urbanística municipal per a la regulació de les instal·lacions d'energies renovables i altres usos i construccions en sòl no urbanitzable
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté text

Vigent

Objectius de Desenvolupament Sostenible (Agenda 2030)

 • ODS 1. Fi de la pobresa
 • ODS 2. Fam zero
 • ODS 3. Salut i benestar
 • ODS 4. Educació de qualitat
 • ODS 5. Igualtat de gènere
 • ODS 6. Aigua neta i sanejament
 • ODS 7. Energia neta i assequible
 • ODS 8. Treball decent i creixement econòmic
 • ODS 9. Indústria, innovació i infraestructures
 • ODS 10. Reducció de les desigualtats
 • ODS 11. Ciutats i comunitats sostenibles
 • ODS 12. Consum i producció responsables
 • ODS 13. Acció climàtica
 • ODS 14. Vida submarina
 • ODS 15. Vida d'ecosistemes terrestres
 • ODS 16. Pau, justícia i institucions sòlides
 • ODS 17. Aliança per a assolir els objetius