Facebook Twitter Youtube Instagram RSS

Ajuntament del Port de la Selva

Planejament urbanístic

Identificador
20170522N4
Matèries
Urbanisme. Disciplina urbanística
Per a més informació
http://bit.ly/2rtc6aI
Data de publicació Descripció Més informació
Aprovació definitiva
Pla parcial del sòl urbanitzable delimitat SUD 12 El Molí, text refós
PDF Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació definitiva
Pla de millora urbana del polígon d'actuació PA 16 Taita 1, text refós
PDF Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació inicial
Pla de millora urbana de la parcel·la situada a la plaça del Doctor Oriol, 36
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació inicial
Pla de millora urbana de la parcel·la situada a la plaça del Doctor Oriol, 36
PDF Planejament urbanístic
Aprovació definitiva
Pla especial del port / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació inicial
Pla parcial del polígon SUD 15 Zona Industrial
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial
Pla parcial del polígon SUD 15 Zona Industrial
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació inicial
Pla de millora urbana de la parcel·la situada al carrer Nou, 72
PDF Planejament urbanístic
Aprovació definitiva
Pla de millora urbana de la parcel·la situada a la plaça del Doctor Oriol, 36
PDF Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació inicial
Pla especial del càmping Port de la Vall
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació inicial
Pla especial del càmping Port de la Vall
PDF Planejament urbanístic
Aprovació definitiva de modificació
12a modificació dels usos a la zona de rústic protegit de la clau d3, text refós / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació definitiva
Pla parcial del polígon SUD 15 Zona Industrial
PDF Planejament urbanístic

Conté text

Correcció d'errades
Anunci 25/04/2018
PDF Planejament urbanístic

Conté text

Correcció d'errades
Anunci 25/04/2018
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació definitiva
Sentència sobre el Pla especial Els Horts / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació inicial
Pla director urbanístic de revisió dels sòls no sostenibles del litoral gironí / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació inicial
Pla director urbanístic de revisió dels sòls no sostenibles del litoral gironí / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació inicial
Pla de millora urbana, sector PA-5 Els Eucaliptus
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial
Pla director urbanístic de revisió dels sòls no sostenibles del litoral gironí / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació inicial
Pla de millora urbana dels edificis situats al carrer Mar, 17 i 18
PDF Planejament urbanístic
Correcció d'errades
Anunci 05/12/2019
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació inicial de modificació
15a modificació del Pla d'ordenació urbanística municipal en l'àmbit urbanístic de campaments
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació definitiva
Pla de millora urbana, Carrer Nou, 72
PDF Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació inicial
Pla de millora urbana i estudi d'impacte i integració paisatgística que afecta al sector PA 5 Els Eucaliptus
PDF Planejament urbanístic
Aprovació definitiva
Informe ambiental estratègic sobre el Pla especial urbanístic autònom plurimunicipal per a la portada d'aigües del dipòsit dels Margarits al dipòsit del Port de la Selva / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació inicial
Pla de millora urbana dels edificis situats al carrer del Mar, 17-18
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
17a modificació del Pla d'ordenació urbanística municipal a l'àmbit dels terrenys qualificats de protecció paisatgística, clau D1- Els Horts
PDF Planejament urbanístic
Aprovació definitiva
Pla especial paratge la Sorra / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació definitiva
Pla especial urbanístic de Sant Pere de Rodes / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació definitiva
Pla director urbanístic de revisió dels sòls no sostenibles del litoral gironí / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació definitiva de modificació
14a modificació del Pla d'ordenació urbanística municipal (POUM) referent a l'article 67 Sistema viari / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació inicial
Conveni urbanístic pel qual es regula la cessió anticipada d'una porció de terreny als efectes de permetre l'accessibilitat del sector PAU-16 TAITA-1
PDF Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació definitiva de modificació
Pla Parcial Urbanístic SUD-15, Zona Industrial
PDF Planejament urbanístic
Aprovació definitiva
Pla de millora urbana de les parcel·les situades al carrer del Mar, 17 i 18
PDF Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació definitiva
Conveni urbanístic pel qual es regula la cessió anticipada a l'Ajuntament d'una porció de terreny als efectes de permetre l'accessibiltat del sector PAU-16 TAITA-1
PDF Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació definitiva de modificació
Conveni urbanístic pel qual es regula la cessió anticipada a l'Ajuntament del Port de la Selva d'una porció de terreny als efectes de permetre l'accessibilitat del sector PAU-16 TAITA-1
PDF Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació inicial de modificació
17a modificació del Pla d'ordenació urbanística, a l'àmbit dels terrenys qualificats de protecció paisatgística, Clau D1 - Els Horts
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
21a modificació del Pla d'ordenació urbanístic a l'àmbit de Can Pedru
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
Pla d'ordenació urbanístic a l'àmbit del PA-24 Beleser
PDF Planejament urbanístic

Vigent