Facebook Twitter Youtube Instagram RSS

Ajuntament de l'Armentera

Planejament urbanístic

Identificador
20170626N4
Matèries
Urbanisme. Disciplina urbanística
Per a més informació
http://bit.ly/Armentera_urb
Data de publicació Descripció Més informació
Aprovació inicial de modificació
Normes subsidiàries de planejament per a la creació del PAU-1 Can Caussa
PDF Planejament urbanístic
Aprovació definitiva de modificació
Normes subsidiàries de planejament, article 122 de regulació de tanques i rètols en sòl no urbanitzable / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació inicial de modificació
Normes subsidiàries de planejament relatives a la regulació de la separació de les piscines en sòl urbà
PDF Planejament urbanístic
Aprovació definitiva
Sentència sobre el Pla especial de protecció del medi natural i del paisatge dels Aguamolls de l'Alt Empordà / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació definitiva de modificació
Normes subsidiàries de planejament relatives a la regulació de la separació de les piscines en sòl urbà / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació inicial de modificació
Normes subsidiàries de planejament urbanístic a l'àmbit plaça de Catalunya
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
Pla parcial del sector SAU2
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial
Normes subsidiàries de planejament, per la creació de sistema d'infraestructures i serveis tècnics per a instal·lació de dipòsits de gas
PDF Planejament urbanístic
Aprovació definitiva
Normes subsidiàries de planejament per a la creació d'una zona de sistema d'infraestructures i serveis tècnics per a la instal·lació de dipòsits de gas, informe ambiental estratègic / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació definitiva
Normes subsidiàries can Caussa / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació definitiva de modificació
Normes subsidiàries de planejament, referent a la revisió dels criteris estètics de les diferents zones
PDF Planejament urbanístic
Exposició al públic
Sentència sobre el Pla especial de protecció del medi natural i del paisatge dels Aiguamolls de l'Alt Empordà / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació definitiva de modificació
Normes subsidiàries en l'àmbit de la plaça Catalunya, text refós / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
Normes subsidiàries per adaptar la regulació del sòl no urbanitzable al TRLU i del planejament territorial
PDF Planejament urbanístic
Aprovació definitiva
Informe ambiental estratègic de la Modificació de les Normes subsidiàries per adaptar la regulació del sòl no urbanitzable a les determinacions del text refós de la Llei d'urbanisme i del planejament territorial / Anunci emès pel Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
Normes subsidiàries de planejament per a l'ampliació del sòl productiu
PDF Planejament urbanístic
Aprovació definitiva de modificació
Pla parcial SAU 2 relativa a la regulació de les cobertes / Anunci emès pel Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació inicial de modificació
Normes subsidiàries de planejament i del pla parcial SAU2. Criteris estètics de les diferents zones
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial
Conveni urbanístic de gestió per a la formalització de la cessió de sòl, finca registral 1052 destinat a vialitat (Carrer Monturiol)
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
Normes subsidiàries de planejament per a la regulació d'usos de les zones 1 i 2 del sòl urbà
PDF Planejament urbanístic
Aprovació definitiva de modificació
Normes subsidiàries per delimitar un àmbit per a serveis tècnics / Anunci emès pel Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté text

Vigent