Facebook Twitter Youtube Instagram RSS

Ajuntament d'Alcanar

Ordenances fiscals per a l'any 2018

Identificador
20171109N6
Matèries
Ordenances fiscals
Data de publicació Descripció Més informació
Aprovació inicial de modificació
3 ordenances fiscals sobre impostos i 2 sobre taxes
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2018
Aprovació inicial de modificació
1 ordenança fiscal sobre impostos, 3 sobre taxes i l'Ordenança de contribucions especials
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2018
Aprovació definitiva de modificació
OF núm. 7, taxa de clavegueram
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2018

Conté text

Aprovació definitiva de modificació
OF núm. 8, taxa per la recollida d'escombreries
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2018

Conté text

Aprovació definitiva de modificació
OF núm. 1, impost sobre béns immobles
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2018

Conté text

Aprovació definitiva de modificació
OF núm. 20, impost sobre activitats econòmiques
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2018

Conté text

Aprovació definitiva de modificació
OF núm. 2, impost sobre vehicles de tracció mecànica
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2018

Conté text

Aprovació definitiva
OF núm. 14, taxa pel subministrament d'aigua
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2018

Conté text

Aprovació definitiva
OF núm. 19, de contribucions especials
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2018

Conté text

Aprovació definitiva
OF núm. 23, taxa per concurrència a les proves selectives per a l'ingrés de personal
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2018

Conté text

Aprovació definitiva
OF núm. 12, taxa per ús privatiu o aprofitament especial del sòl, subsòl i vol de les vies públiques
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2018

Conté text

Aprovació definitiva de modificació
OF núm. 25, taxa per ensenyament de català a l'Escola Municipal d'Adults
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2018

Conté text

Aprovació definitiva de modificació
OF núm. 4, impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2018

Conté text

Aprovació inicial de modificació
OF núm. 12, taxa per ús privatiu o aprofitament especial del sòl, subsòl i vol de les vies públiques
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2018
Aprovació definitiva
Preus públics per les accions formatives incloses en el Programa de Competitivitat Empresarial
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2018

Conté text

Aprovació inicial
OF núm. 26, preus públics del cicle L'art d'educar
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2018
Aprovació inicial
OF núm. 28, preus públics per al desenvolupament del programa de competitivitat empresarial
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2018
Aprovació inicial
Ordenança general de preus públics
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2018
Aprovació inicial
OF núm. 27, preus públics per als parcs infantils d'Alcanar i de les Cases d'Alcanar
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2018
Aprovació definitiva
Tarifes del complex esportiu, piscina i pistes de tennis La Fanecada
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2018
Aprovació inicial de modificació
OF núm. 4, impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2018
Aprovació definitiva
Preu públic per l'adquisició de geranis per la Mostra d'Art i Flors als Balcons
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2018

Conté text

Aprovació definitiva de modificació
OF núm. 12, taxa per ús privatiu o aprofitament especial del sòl, subsòl i vol de les vies públiques
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2018

Conté text

Aprovació definitiva
OF núm. 27, preus públics per als parcs infantils d'Alcanar i de les Cases d'Alcanar
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2018

Conté text

Aprovació definitiva
OF núm. 4, impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2018

Conté text

Aprovació definitiva de modificació
OF núm. 26, preus públics del cicle L'art d'educar
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2018

Conté text

Aprovació definitiva de modificació
Ordenança general de preus públics
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2018
Aprovació definitiva de modificació
OF núm. 28, preus públics per al desenvolupament del programa de competitivitat empresarial
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2018

Conté text

Aprovació definitiva
Preu públic del curs monogràfic de La cultura ibèrica com a eina educativa i de lleure
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2018

Conté text

Aprovació definitiva
Preu públic de les activitats del Dia de la Bicicleta a les Cases d'Alcanar
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2018

Conté text

Aprovació definitiva
Preus públics de la matrícula de l'Escola Municipal d'Arts Plàstiques
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2018

Conté text

Aprovació definitiva
Preu públic per al sopar de fi d'estiu de les Cases d'Alcanar
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2018

Conté text

Aprovació inicial de modificació
OF núm. 15, taxa per visites a monuments històrics o artístics
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2018
Aprovació definitiva de modificació
OF núm. 15, taxa per visites a monuments històrics o artístics
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2018

Conté text

Històric