Facebook Twitter Youtube Instagram RSS

Ajuntament de Mont-roig del Camp

Planejament urbanístic

Identificador
20171211N25
Matèries
Urbanisme. Disciplina urbanística
Per a més informació
http://bit.ly/2jYF914
Data de publicació Descripció Més informació
Aprovació definitiva de modificació
13a modificació del Pla d'ordenació urbanística municipal per a la regulació de l'ús d'aparcament de caravanes, autocaravanes i remolcs tenda en sòl no urbanitzable, informe ambiental estratègic / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
13a modificació del Pla d'ordenació urbanística municipal per a la regulació de l'ús d'aparcament de caravanes, autocaravanes i remolcs tenda en sòl no urbanitzable
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
13a modificació del Pla d'ordenació urbanística municipal per a la regulació de l'ús d'aparcament de caravanes, autocaravanes i remolcs tenda en sòl no urbanitzable
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
15a modificació del Pla d'ordenació urbanística municipal relativa al catàleg de masies i cases rurals en sòl no urbanitzable
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
15a modificació del Pla d'ordenació urbanística municipal relativa al catàleg de masies i cases rurals en sòl no urbanitzable
PDF Planejament urbanístic
Aprovació definitiva de modificació
Pla d'ordenació urbanística municipal relativa al SUD-1 Les Femades, informe ambiental estratègic / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
9a modificació del Pla d'ordenació urbanística municipal relativa a la transformació del sector de sòl urbanitzable no delimitat SUND-6 Clot d'en Xon, en un sector de sòl urbanitzable delimitat SUD 15
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
Pla d'ordenació urbanística municipal, relatiu a l'ús de dos solars qualificats d'equipament comunitari destinats a espais lliures i equipament educatiu a Miami Platja
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
17a modificació del Pla d'ordenació urbanística municipal relativa a la supressió del polígon d'actuació urbanística en sòl urbà PAU 5 Sant Miquel
PDF Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació definitiva
Pla especial càmping Casa Valerosa, a les parcel·les 8 i 9 del polígon 31, informe ambiental estratègic / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació definitiva
Pla d'ordenació urbanística municipal per a l'ampliació del sistema d'equipaments en sòl no urbanitzable a l'entorn del camp de tir, deixalleria i cementiri de Miami Platja, informe ambiental / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació inicial de modificació
Pla especial de protecció de la infraestructura de la portada d'aigües de l'Ebre a les Comarques de Tarragona / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
16a modificació del Pla d'ordenació urbanística municipal per a la regulació de les instal·lacions de protecció de cultius en sòl no urbanitzable
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial
Pla especial urbanístic en sòl no urbanitzable de l'activitat recreativa d'una escola de motor situada al pol. 32, parc. 12, 22, 24 i 29
PDF Planejament urbanístic
Aprovació definitiva de modificació
Pla d'ordenació urbanística municipal número 14, modificació de l'ús de dos solars qualificats d'equipament comunitari destinats a espais lliures i equipament educatiu a Miami Platja / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació inicial
Pla especial urbanístic en sòl no urbanitzable en l'àmbit del Càmping Miramar
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
Pla d'ordenació urbanística municipal (POUM) d'incorporació de l'ús de càmping en determinats àmbits de sòl no urbanitzable
PDF Planejament urbanístic
Aprovació definitiva de modificació
Pla especial urbanístic en SNU en l'àmbit del càmping La Torre del Sol / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació inicial de modificació
20a modificació del Pla d'ordenació urbanística municipal per a la incorporació de l'ús de càmping en un sector de planejament urbanístic
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
16a modificació del Pla d'ordenació urbanística municipal per a la fixació d'una ordenació volumètrica per a la parcel·la situada al c/ Klaus Fischer, 18, Clau 7.2
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
21a modificació del Pla d'ordenació urbanística municipal, avinguda Barcelona de Miami Platja
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
22a modificació del Pla d'ordenació rubanística municipal per a la permuta de la qualificació de sòl destinat a zones verdes i equipaments, a Miami Platja, per la implantació d'un equipament a la Plaça Girona
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
Pla especial urbanístic Complex Hoteler Masia Salat
PDF Planejament urbanístic
Pròrroga d'exposició al públic
21a modificació del Pla d'ordenació urbanística municipal, avinguda Barcelona de Miami Platja
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial
Pla director urbanístic de revisió dels sòls no sostenibles del litoral de Malgrat de Mar a Alcanar / Anunci emès pel Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Correcció d'errades
Anunci 05/10/2021 / Anunci emès pel Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació definitiva de modificació
20a modificació del Pla d'ordenació urbanística municipal per a la incorporació de l'ús de càmping en un sector de planejament urbanístic / Anunci emès pel Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació inicial de modificació
23a modificació del Pla d'ordenació urbanística municipal per a l'adaptació de l'alçaria reguladora màxima del SUD 4, els Comellarets, als estàndards actuals en el sector logístic
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
23a modificació del Pla d'ordenació urbanística municipal per a l'adaptació de l'alçaria reguladora màxima del SUD 4, els Comellarets, als estàndards actuals en el sector logístic
PDF Planejament urbanístic
Aprovació definitiva de modificació
22a modificació del Pla d'ordenació rubanística municipal per a la permuta de la qualificació de sòl destinat a zones verdes i equipaments, a Miami Platja, per la implantació d'un equipament a la Plaça Girona / Anunci emès pel Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació definitiva de modificació
Pla d'ordenació urbanística municipal núm. 23 per a l'adaptació de l'alçària reguladora màxima del SUD 4, els Comellarets, als estàndards actuals en el sector logístic /Anunci emès pel Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació definitiva de modificació
9a modificació del Pla d'ordenació urbanística municipal, transformació del sector de sòl urbanitzable no delimitat SUND-6 Clot d'en Xon, en un sector de sòl urbanitzable delimitat SUD-15 / Anunci emès pel Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació inicial
Pla director urbanístic de revisió dels sòls no sostenibles / Anunci emès pel Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació definitiva de modificació
17a modificació del Pla d'ordenació urbanística municipal. Supressió del PAU5 SU Sant Miquel / Anunci emès pel Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació definitiva
Conveni urbanístic per al desenvolupament del SUD 4 Els Comellarets
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
24a modificació del Pla d'ordenació urbanística municipal per a la regulació de les activitats industrials admeses i de l'alçaria màxima permesa en el sector SUD-4 els Comellarets
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
24a modificació del Pla d'ordenació urbanística municipal per a la regulació de les activitats industrials admeses i de l'alçaria màxima permesa en el sector SUD-4 els Comellarets
PDF Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació inicial de modificació
24a modificació del Pla d'ordenació urbanística municipal per a la regulació de les activitats industrials admeses i de l'alçaria màxima permesa en el sector SUD-4 els Comellarets
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Vigent