Facebook Twitter Youtube Instagram RSS

Ajuntament de Salàs de Pallars

Calendari i padrons fiscals per a l'any 2018

Identificador
20180219N15
Matèries
Calendari fiscal
Data de publicació Descripció Més informació
Exposició al públic
Padró de l'impost de vehicles de tracció mecànica i de la taxa de cementiri
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2018

Conté text

Exposició al públic
Calendari de cobrança de l'impost sobre béns immobles de naturalesa urbana, i característiques especials / Anunci emès per l'Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals de la Diputació de Lleida
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2018

Conté text

Exposició al públic
Padró dels impostos sobre béns immobles de naturalesa urbana i de naturalesa rústica, 2a cobrança / Anunci emès per l'Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2018
Exposició al públic
Calendari de cobrança de 2 padrons fiscals /Anunci emès per l'Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals de la Diputació de Lleida
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2018

Conté text

Exposició al públic
2 padrons fiscals / Anunci emès per l'Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals de la Diputació de Lleida
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2018
Exposició al públic
Padró de la taxa per la prestació del servei de subministrament d'aigua potable i cànon de l'aigua, 1r semestre
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2018

Conté text

Exposició al públic
Padró de la taxa per la prestació del servei de subministrament d'aigua potable i cànon de l'aigua, 2n semestre
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2018

Conté text

Històric