Facebook Twitter Youtube Instagram RSS

Ajuntament de Calafell

Ordenances fiscals per a l'any 2018

Identificador
20180413N5
Matèries
Ordenances fiscals
Data de publicació Descripció Més informació
Aprovació inicial de modificació
OF núm. 2.2.1, taxa per l'estacionament de vehicles de tracció mecànica en les vies públiques i OF núm. 2.2.7, taxa per l'ocupació de la via pública amb quioscos, parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions, indústries de carrer i ambulants i rodatges cinematogràfics
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2018
Aprovació definitiva de modificació
OF núm. 2.2.1, taxa per l'estacionament de vehicles de tracció mecànica en les vies públiques i OF núm. 2.2.7, taxa per l'ocupació de la via pública amb quioscos, parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions, indústries de carrer i ambulants i rodatges cinematogràfics
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2018

Conté el text complet

Aprovació definitiva de modificació
Preu públic per la prestació del servei de la piscina municipal de Mas Romeu
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2018

Conté el text complet

Aprovació definitiva de modificació
OF núm. 4.6, preus públics de Benestar Social, preu públic per al Servei d'Atenció Domiciliària (4.6.4.)
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2018

Conté el text complet

Aprovació inicial
Adhesió a la OF de la taxa per la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local per empreses o entitats explotadores de serveis de subministrament de la Diputació de Tarragona . Deroga OF núm. 2.2.11
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2018
Aprovació definitiva
Preu públic pels serveis de medi ambient
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2018

Conté el text complet

Aprovació definitiva de modificació
Taxa per la prestació dels serveis de l'Àrea de Qualitat de Vida
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2018

Conté el text complet

Aprovació definitiva
Adhesió a la OF de la taxa per la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local per empreses o entitats explotadores de serveis de subministrament de la Diputació de Tarragona . Deroga OF núm. 2.2.11
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2018

Conté el text complet

Vigent