Facebook Twitter Youtube Instagram RSS

Ajuntament de Font-rubí

Calendari i padrons fiscals per a l'any 2019

Identificador
20181126N23
Matèries
Calendari fiscal
Data de publicació Descripció Més informació
Exposició al públic
Calendari fiscal
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2019
Exposició al públic
Calendari fiscal / Anunci emès per l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2019

Conté el text complet

Exposició al públic
Matrícula de l'Impost sobre activitats econòmiques, quota municipal / Anunci emès per l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2019
Exposició al públic
Padró de la taxa per utilització privativa o aprofitament especial de la via pública amb entrades de vehicles a través de les voreres o de qualsevol altres espai de domini públic local i les reserves de via pública per a aparcament, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol mena
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2019

Conté el text complet

Exposició al públic
Padró de la taxa per la prestació de serveis en cementiris locals
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2019

Conté el text complet

Exposició al públic
Padró de la taxa per l'ocupació de terrenys d'ús públic amb taules i cadires amb finalitat lucrativa
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2019

Conté el text complet

Vigent