Facebook Twitter Youtube Instagram RSS

Diputació de Barcelona

Convenis de col·laboració i encàrrecs de gestió

Identificador
20190104N14
Matèries
Convenis de col·laboració
Per a més informació
https://presidencia.gencat.cat/ca/ambits_d_actuacio/relacions-institucionals/registre-de-convenis-de-collaboracio-i-cooperacio/
Data de publicació Descripció Més informació
Exposició al públic
Conveni amb diversos ajuntaments per a la gestió, al manteniment i la conservació del Parc fluvial del Besós
PDF Convenis de col·laboració i encàrrecs de gestió Enllaç a Convenis de col·laboració i encàrrecs de gestió
Exposició al públic
Conveni amb la Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa per a l'establiment de Punts d'Atenció a l'Emprenedor (PAE) integrats en la Xarxa CIRCE / Anunci emès pel Ministerio de Industria, Comercio y Turismo
PDF Convenis de col·laboració i encàrrecs de gestió Enllaç a Convenis de col·laboració i encàrrecs de gestió

Conté text

Exposició al públic
Conveni amb l'Agència Tributària de Catalunya i les diputacions de Tarragona, Girona i Lleida per a la recaptació en via executiva d'ingressos tributaris i altres ingressos de dret públic
PDF Convenis de col·laboració i encàrrecs de gestió

Conté text

Exposició al públic
Conveni amb l'Agència Tributària de Catalunya i les diputacions de Tarragona, Girona i Lleida per a l'alienació mitjançant subhasta pública de béns embargats
PDF Convenis de col·laboració i encàrrecs de gestió

Conté text

Exposició al públic
Conveni amb l'Agència Tributària de Catalunya i les diputacions de Tarragona, Girona i Lleida per a la recaptació en via executiva d'ingressos tributaris i altres ingressos de dret públic
PDF Convenis de col·laboració i encàrrecs de gestió

Conté text

Exposició al públic
Pròrroga i convalidació del conveni amb diversos ajuntaments per a la gestió, al manteniment i la conservació del Parc fluvial del Besós
PDF Convenis de col·laboració i encàrrecs de gestió
Exposició al públic
Pròrroga del conveni amb diversos ajuntaments per a la gestió, al manteniment i la conservació del Parc fluvial del Besós
PDF Convenis de col·laboració i encàrrecs de gestió
Exposició al públic
Addenda de pròrroga de l'encàrrec de gestió amb l'Agència Catalana del Consum de la Generalitat de Catalunya a l'àmbit de la disciplina de mercat
PDF Convenis de col·laboració i encàrrecs de gestió

Conté text

Exposició al públic
Acord de col·laboració entre la Xarxa Audiovisual Local i l'Àrea de Cultura relatiu al projecte audiovisual Temporada Impossible
PDF Convenis de col·laboració i encàrrecs de gestió

Conté text

Exposició al públic
Conveni entre el Col·legi de Gestors Administratius i l'Organisme de Gestió Tributària
PDF Convenis de col·laboració i encàrrecs de gestió Enllaç a Convenis de col·laboració i encàrrecs de gestió

Conté text

Anunci de referència
Conveni entre el Col·legi de Gestors Administratius i l'Organisme de Gestió Tributària
PDF Convenis de col·laboració i encàrrecs de gestió Enllaç a Convenis de col·laboració i encàrrecs de gestió
Exposició al públic
Conveni entre la Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona i l'Organisme de Gestió Tributària
PDF Convenis de col·laboració i encàrrecs de gestió Enllaç a Convenis de col·laboració i encàrrecs de gestió

Conté text

Exposició al públic
Conveni entre l'Agència Tributària de Catalunya i l'Organisme de Gestió Tributària per a la ubicació d'oficines de servei d'atenció al públic de l'Agència Tributària de Catalunya mitjançant l'ús compartit d'espais
PDF Convenis de col·laboració i encàrrecs de gestió Enllaç a Convenis de col·laboració i encàrrecs de gestió

Conté text

Exposició al públic
Conveni amb l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona (ORGT), l'Institut del Teatre, el Consorci de les Drassanes Reials i Museu Marítim de Barcelona i els Organismes Tributaris de les Diputacions de Girona (XALOC), Lleida (OAGRTL) i Tarragona (Base Gestió Ingressos) per a la contractació conjunta del servei, social i ambientalment responsable, de notificacions administratives
PDF Convenis de col·laboració i encàrrecs de gestió Enllaç a Convenis de col·laboració i encàrrecs de gestió
Exposició al públic
Conveni amb l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona (ORGT), l'Institut del Teatre, el Consorci de les Drassanes Reials i Museu Marítim de Barcelona i els Organismes Tributaris de les Diputacions de Girona (XALOC), Lleida (OAGRTL) i Tarragona (Base Gestió Ingressos) per a la contractació conjunta del servei, social i ambientalment responsable, de notificacions administratives
PDF Convenis de col·laboració i encàrrecs de gestió Enllaç a Convenis de col·laboració i encàrrecs de gestió

Conté text

Exposició al públic
Conveni amb l'Agència Tributària de Catalunya i les diputacions de Girona, Lleida i Tarragona en matèria d'intercanvi de dades amb transcendència tributària / Anunci emès per l'Agència Tributària de Catalunya
PDF Convenis de col·laboració i encàrrecs de gestió Enllaç a Convenis de col·laboració i encàrrecs de gestió

Conté text

Exposició al públic
Conveni amb l'Agència Tributària de Catalunya i les diputacions de Girona, Lleida i Tarragona en matèria de finestreta única tributària / Anunci emès per l'Agència Tributària de Catalunya
PDF Convenis de col·laboració i encàrrecs de gestió Enllaç a Convenis de col·laboració i encàrrecs de gestió

Conté text

Exposició al públic
Conveni d'encomanda de gestió amb els ajuntaments de Barcelona, Santa Coloma de Gramenet, Sant Adrià de Besòs, Montcada i Reixac, i els consorcis Besòs-Tordera i Consorci del Besòs, per a l'assumpció de la gestió, el manteniment i la conservació del Parc Fluvial del Besòs
PDF Convenis de col·laboració i encàrrecs de gestió Enllaç a Convenis de col·laboració i encàrrecs de gestió

Conté text

Exposició al públic
Conveni amb l'Institut Català del Sòl per a l'execució de les expropiacions del projecte Vies Blaves Barcelona
PDF Convenis de col·laboració i encàrrecs de gestió Enllaç a Convenis de col·laboració i encàrrecs de gestió
Exposició al públic
Text refós del conveni amb l'Institut Català del Sòl per a l'execució de les expropiacions del projecte Vies Blaves Barcelona
PDF Convenis de col·laboració i encàrrecs de gestió Enllaç a Convenis de col·laboració i encàrrecs de gestió

Conté text

Exposició al públic
Conveni amb el Consorci de la Vall del Ges, Orís i Bisaura, que regula la concessió demanial a favor del Consorci de la finca coneguda com La Solana, situada al Parc del Castell de Montesquiu
PDF Convenis de col·laboració i encàrrecs de gestió Enllaç a Convenis de col·laboració i encàrrecs de gestió

Conté text

Exposició al públic
Encàrrec de gestió de l'Agència Catalana del Consum en l'àmbit de la disciplina de mercat i el consum per a l'any 2022
PDF Convenis de col·laboració i encàrrecs de gestió Enllaç a Convenis de col·laboració i encàrrecs de gestió

Conté text

Exposició al públic
Encomanda de la gestió informatitzada del padró d'habitants entre la Gerència de Serveis d'Assistència al Govern Local i l'Ajuntament de Piera
PDF Convenis de col·laboració i encàrrecs de gestió Enllaç a Convenis de col·laboració i encàrrecs de gestió

Conté text

Exposició al públic
Conveni amb el Consorci de la Vall del Ges, Orís i Bisaura, que regula la concessió demanial a favor del Consorci de la finca coneguda com La Solana, situada al Parc del Castell de Montesquiu
PDF Convenis de col·laboració i encàrrecs de gestió Enllaç a Convenis de col·laboració i encàrrecs de gestió
Exposició al públic
Conveni entre l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona i el Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles de España per a l'accés a través d'Internet a la informació dels Registres de la Propietat i Mercantils
PDF Convenis de col·laboració i encàrrecs de gestió Enllaç a Convenis de col·laboració i encàrrecs de gestió

Conté text

Exposició al públic
Conveni entre la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos SA, SME, i l'Organisme de Gestió Tributària
PDF Convenis de col·laboració i encàrrecs de gestió Enllaç a Convenis de col·laboració i encàrrecs de gestió

Conté text

Exposició al públic
Protocol de col·laboració amb l'Agència Catalana del Consum en matèria de protecció i defensa de les persones consumidores i usuàries / Anunci emès per l'Agència Catalana del Consum
PDF Convenis de col·laboració i encàrrecs de gestió Enllaç a Convenis de col·laboració i encàrrecs de gestió

Conté text

Exposició al públic
Conveni amb l'Oficina Antifrau de Catalunya per a la integritat institucional corporativa i municipal
PDF Convenis de col·laboració i encàrrecs de gestió Enllaç a Convenis de col·laboració i encàrrecs de gestió

Conté text

Exposició al públic
Encàrrec de l'Agència Catalana del Consum en l'àmbit de la disciplina de mercat i el consum, any 2023
PDF Convenis de col·laboració i encàrrecs de gestió Enllaç a Convenis de col·laboració i encàrrecs de gestió

Conté text

Exposició al públic
Conveni entre la Diputació de Barcelona, l'ORGT de la Diputació de Barcelona i els organismes tributaris de les diputacions de Girona (XALOC), Lleida (OAGRTL) i Tarragona (Base Gestió Ingressos) per a la contractació conjunta del servei, social i ambientalment responsable, de notificacions administratives.
PDF Convenis de col·laboració i encàrrecs de gestió Enllaç a Convenis de col·laboració i encàrrecs de gestió

Conté text

Exposició al públic
Conveni amb Ajuntament de Castellnou de Bages per a la millora de la seguretat viària al camí BG-050, camí de Santpedor a Castellnou de Bages, al terme municipal de Castellnou de Bages
PDF Convenis de col·laboració i encàrrecs de gestió Enllaç a Convenis de col·laboració i encàrrecs de gestió

Conté text

Exposició al públic
Conveni amb Ajuntament de Tona per a la millora de la seguretat viària al camí OS-104, camí de Tona a Muntanyola, al terme municipal de Tona
PDF Convenis de col·laboració i encàrrecs de gestió Enllaç a Convenis de col·laboració i encàrrecs de gestió

Conté text

Exposició al públic
Conveni amb l'Ajuntament de Veciana per a la millora de la seguretat viària del camí AN-039, camí rural de Veciana, al terme municipal de Veciana
PDF Convenis de col·laboració i encàrrecs de gestió Enllaç a Convenis de col·laboració i encàrrecs de gestió

Conté text

Exposició al públic
Conveni amb l'Ajuntament de Canyelles per a la millora de la seguretat viària del camí GA-124, camí de la Cogullada, al terme municipal de Canyelles
PDF Convenis de col·laboració i encàrrecs de gestió Enllaç a Convenis de col·laboració i encàrrecs de gestió

Conté text

Exposició al públic
Conveni amb l'Ajuntament de Dosrius per a la millora de la seguretat viària del camí MA-033 carretera de Can Pruna, al terme municipal de Dosrius
PDF Convenis de col·laboració i encàrrecs de gestió Enllaç a Convenis de col·laboració i encàrrecs de gestió

Conté text

Exposició al públic
Conveni entre la Diputació de Barcelona, l'ORGT de la Diputació de Barcelona i els organismes tributaris de les diputacions de Girona (XALOC), Lleida (OAGRTL) i Tarragona (Base Gestió Ingressos) per a la contractació conjunta del servei, social i ambientalment responsable, de notificacions administratives.
PDF Convenis de col·laboració i encàrrecs de gestió Enllaç a Convenis de col·laboració i encàrrecs de gestió
Exposició al públic
Conveni entre la Diputació de Barcelona, l'ORGT de la Diputació de Barcelona i els organismes tributaris de les diputacions de Girona (XALOC), Lleida (OAGRTL) i Tarragona (Base Gestió Ingressos) per a la contractació conjunta del servei, social i ambientalment responsable, de notificacions administratives.
PDF Convenis de col·laboració i encàrrecs de gestió Enllaç a Convenis de col·laboració i encàrrecs de gestió

Conté text

Exposició al públic
Addenda de pròrroga i modificació del conveni d'encàrrec de gestió de l'Agència Catalana del Consum a la Diputació de Barcelona a l'àmbit de la disciplina del mercat i el consum per a l'any 2024
PDF Convenis de col·laboració i encàrrecs de gestió Enllaç a Convenis de col·laboració i encàrrecs de gestió

Conté text

Exposició al públic
Conveni amb l'Ajuntament de Vacarisses per a la millora de la seguretat viària del camí VC-013, camí rural de l'Obac, al terme municipal de Vacarisses
PDF Convenis de col·laboració i encàrrecs de gestió Enllaç a Convenis de col·laboració i encàrrecs de gestió

Conté text

Exposició al públic
Conveni amb l'Ajuntament de Pallejà per a la millora de la seguretat viària del camí BL-056, camí de Fontpineda, al terme municipal de Pallejà
PDF Convenis de col·laboració i encàrrecs de gestió Enllaç a Convenis de col·laboració i encàrrecs de gestió

Conté text

Exposició al públic
Encàrrec de gestió de la tramitació en matèria de contractació pública realitzada per l'Organisme Autònom Local Patronat d'Apostes
PDF Convenis de col·laboració i encàrrecs de gestió Enllaç a Convenis de col·laboració i encàrrecs de gestió
Exposició al públic
Conveni de cooperació entre l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona i la Universitat de Barcelona de pràctiques acadèmiques externes dels estudiants
PDF Convenis de col·laboració i encàrrecs de gestió Enllaç a Convenis de col·laboració i encàrrecs de gestió

Conté text

Exposició al públic
Conveni entre l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona i la Generalitat de Catalunya sobre l'intercanvi d'informació en relació als procediments sancionadors de trànsit
PDF Convenis de col·laboració i encàrrecs de gestió Enllaç a Convenis de col·laboració i encàrrecs de gestió

Conté text

Exposició al públic
Conveni entre l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona i el Departament d'Economia i Hisenda de la Generalitat de Catalunya relatiu a la gestió i recaptació de tributs, multes i altres ingressos de dret públic de l'administració local
PDF Convenis de col·laboració i encàrrecs de gestió Enllaç a Convenis de col·laboració i encàrrecs de gestió

Conté text

Exposició al públic
Conveni amb els ajuntaments de Vilada i Castell de l'Areny per a la realització de les obres de millora de la seguretat viària del camí de Castell de l'Areny (BE-115), i assumpció de la seva conservació i manteniment
PDF Convenis de col·laboració i encàrrecs de gestió Enllaç a Convenis de col·laboració i encàrrecs de gestió

Conté text

Exposició al públic
Conveni amb els ajuntaments de Mura, El Pont de Vilomara i Rocafort i Talamanca, per a la realització de les obres de millora de la seguretat viària del camí de Mura a Rocafort (BG-088), als termes municipals de Mura, el Pont de Vilomara i Rocafort i Talamanca, i assumpció de la seva conservació i manteniment
PDF Convenis de col·laboració i encàrrecs de gestió Enllaç a Convenis de col·laboració i encàrrecs de gestió

Conté text

Exposició al públic
Conveni amb els els ajuntaments de Granera i Sant Llorenç Savall, per a la realització de les obres de millora de la seguretat viària del camí de Granera a Sant Llorenç Savall (MO-123), i l'assumpció de la conservació i manteniment
PDF Convenis de col·laboració i encàrrecs de gestió Enllaç a Convenis de col·laboració i encàrrecs de gestió

Conté text

Exposició al públic
Conveni entre la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, SA, SME, i l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona per facilitar l'ingrés en comptes de l'organisme de girs postals utilitzats per pagar deutes tributaris i altres ingressos de dret públic
PDF Convenis de col·laboració i encàrrecs de gestió Enllaç a Convenis de col·laboració i encàrrecs de gestió

Conté text

Exposició al públic
Conveni amb els ajuntaments d'Olèrdola i de Santa Margarida i els Monjos per a la realització de les obres de millora de la seguretat viària del camí de Moja a Daltmar (AP-014), als termes municipals d'Olèrdola i de Santa Margarida i els Monjos
PDF Convenis de col·laboració i encàrrecs de gestió Enllaç a Convenis de col·laboració i encàrrecs de gestió

Conté text

Exposició al públic
Conveni amb els ajuntaments de Bagà i Gisclareny per a la millora de la seguretat viària del camí de Gisclareny a Bagà (BE-101)
PDF Convenis de col·laboració i encàrrecs de gestió Enllaç a Convenis de col·laboració i encàrrecs de gestió

Conté text

Exposició al públic
Conveni amb l'Ajuntament d'Olivella per a la realització de les obres de millora de la seguretat viària del camí d'Olivella a Plana Novella (GA-103)
PDF Convenis de col·laboració i encàrrecs de gestió Enllaç a Convenis de col·laboració i encàrrecs de gestió

Conté text

Vigent

Objectius de Desenvolupament Sostenible (Agenda 2030)

 • ODS 1. Fi de la pobresa
 • ODS 2. Fam zero
 • ODS 3. Salut i benestar
 • ODS 4. Educació de qualitat
 • ODS 5. Igualtat de gènere
 • ODS 6. Aigua neta i sanejament
 • ODS 7. Energia neta i assequible
 • ODS 8. Treball decent i creixement econòmic
 • ODS 9. Indústria, innovació i infraestructures
 • ODS 10. Reducció de les desigualtats
 • ODS 11. Ciutats i comunitats sostenibles
 • ODS 12. Consum i producció responsables
 • ODS 13. Acció climàtica
 • ODS 14. Vida submarina
 • ODS 15. Vida d'ecosistemes terrestres
 • ODS 16. Pau, justícia i institucions sòlides
 • ODS 17. Aliança per a assolir els objetius