Facebook Twitter Youtube Instagram RSS

Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat

Calendari i padrons fiscals per a l'any 2019

Identificador
20181231N60
Matèries
Calendari fiscal
Data de publicació Descripció Més informació
Exposició al públic
Calendari fiscal
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2019

Conté text

Exposició al públic
Padró de vehicles de tracció mecànica IVTM
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2019

Conté text

Exposició al públic
Padró de prestació de serveis de mercats
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2019

Conté text

Exposició al públic
Padró de quioscos (premsa i flors)
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2019

Conté text

Exposició al públic
Padró d'aprofitament especial de la via pública, guals
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2019

Conté text

Exposició al públic
Padró d'escombraries del comerç i la indústria
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2019

Conté text

Exposició al públic
Padró de la taxa per la utilització o l'aprofitament del sòl, vol i subsòl de la via pública, pel concepte de vetlladors, tendals, ombrel·les, marquesines i altres
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2019

Conté text

Exposició al públic
Padró de la taxa d'escombraries de mercats
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2019

Conté text

Exposició al públic
Padró del tribut metropolità
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2019

Conté text

Exposició al públic
Padró de l'impost sobre béns immobles de naturalesa urbana
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2019

Conté text

Exposició al públic
Padró de l'impost sobre béns immobles de naturalesa rústega
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2019

Conté text

Exposició al públic
Matrícula de l'impost sobre activitats econòmiques, quotes nacionals
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2019
Exposició al públic
Matrícula de l'impost sobre activitats econòmiques, quotes municipales
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2019
Exposició al públic
Padró de la taxa per l'aprofitament del sòl, vol i subsòl de la via pública (altres conceptes) i per l'aprofitament especial de la via pública (reserva d'estacionament)
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2019

Conté text

Exposició al públic
Padró de la taxa del cementiri municipal
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2019

Conté text

Exposició al públic
Padró de l'impost sobre activitats econòmiques
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2019

Conté text

Històric