Facebook Twitter Youtube Instagram RSS

Ajuntament de Canovelles

Convenis de col·laboració i encàrrecs de gestió

Identificador
20190111N14
Matèries
Convenis de col·laboració
Data de publicació Descripció Més informació
Exposició al públic
Conveni amb el Departament d'Interior de la Generalitat de Catalunya relatiu a la instrucció d'expedients de naturalesa disciplinària en l'àmbit de la Policia Local del municipi
PDF Convenis de col·laboració i encàrrecs de gestió Enllaç a Convenis de col·laboració i encàrrecs de gestió

Conté text

Exposició al públic
Conveni amb el Departament d'Interior de la Generalitat de Catalunya relatiu a la instrucció d'expedients de naturalesa disciplinària en l'àmbit de la Policia Local del municipi
PDF Convenis de col·laboració i encàrrecs de gestió

Conté text

Exposició al públic
Conveni amb el Consell Comarcal del Vallès Oriental per a la prestació d'assistència tècnica per en matèria de comptabilitat i eficiència energètica
PDF Convenis de col·laboració i encàrrecs de gestió

Conté text

Exposició al públic
Conveni amb la Fundació Bancària, la Caixa, pel programa Caixaproinfància
PDF Convenis de col·laboració i encàrrecs de gestió Enllaç a Convenis de col·laboració i encàrrecs de gestió

Conté text

Exposició al públic
Conveni amb la Fundació Bancària, la Caixa, pel programa Caixaproinfància
PDF Convenis de col·laboració i encàrrecs de gestió

Conté text

Exposició al públic
Addenda d'un conveni de col·laboració per a la coordinació, programació i finançament dels serveis socials, amb el Consell Comarcal del Vallès Oriental
PDF Convenis de col·laboració i encàrrecs de gestió

Conté text

Exposició al públic
Conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal del Vallès Oriental per a la prestació d'assistència tècnica en el marc del Programa de Treball i Formació
PDF Convenis de col·laboració i encàrrecs de gestió

Conté text

Exposició al públic
Conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal del Vallès Oriental per a l'execució del projecte Vallès Oriental 4.0
PDF Convenis de col·laboració i encàrrecs de gestió

Conté text

Aprovació definitiva
Protocol addicional al Conveni de 2016-2019, per a la gestió i prestació, altres programes relatius al benestar i polítiques d'igualtat amb els Ajuntaments que formen part de l'Àrea Bàsica de Serveis Socials Resta Vallès Oriental, per al període 2018-2019
PDF Convenis de col·laboració i encàrrecs de gestió

Conté text

Exposició al públic
Addenda 2019 del V conveni interadministratiu per la coordinació, programació i finançament dels serveis socials amb el Consell Comarcal del Vallès Oriental
PDF Convenis de col·laboració i encàrrecs de gestió Enllaç a Convenis de col·laboració i encàrrecs de gestió

Conté text

Anunci de referència
Conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal del Vallès Oriental per a la prestació d'assistència tècnica en el marc del Programa de Treball i Formació
PDF Convenis de col·laboració i encàrrecs de gestió Enllaç a Convenis de col·laboració i encàrrecs de gestió
Anunci de referència
Conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal del Vallès Oriental, per a l'execució del projecte Vallès Oriental 4.0
PDF Convenis de col·laboració i encàrrecs de gestió Enllaç a Convenis de col·laboració i encàrrecs de gestió
Exposició al públic
Conveni de col·laboració amb el Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental
PDF Convenis de col·laboració i encàrrecs de gestió

Conté text

Exposició al públic
Conveni de col·laboració amb l'Agència de l'Habitatge de Catalunya
PDF Convenis de col·laboració i encàrrecs de gestió

Conté text

Exposició al públic
Conveni de col·laboració amb l'Agència de l'Habitatge de Catalunya
PDF Convenis de col·laboració i encàrrecs de gestió Enllaç a Convenis de col·laboració i encàrrecs de gestió

Conté text

Exposició al públic
Conveni de col·laboració amb el Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental
PDF Convenis de col·laboració i encàrrecs de gestió Enllaç a Convenis de col·laboració i encàrrecs de gestió

Conté text

Exposició al públic
Conveni de col·laboració, per a la gestió i prestació, altres programes relatius al benestar i polítiques d'igualtat amb els Ajuntaments que formen part de l'Àrea Bàsica de Serveis Socials Resta Vallès Oriental, 2016-2019
PDF Convenis de col·laboració i encàrrecs de gestió Enllaç a Convenis de col·laboració i encàrrecs de gestió

Conté text

Exposició al públic
Pròrroga del Conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal del Vallès Oriental per a la prestació d'assistència jurídica
PDF Convenis de col·laboració i encàrrecs de gestió Enllaç a Convenis de col·laboració i encàrrecs de gestió

Conté text

Exposició al públic
Pròrroga del Conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal del Vallès Oriental per a la prestació d'assistència jurídica
PDF Convenis de col·laboració i encàrrecs de gestió

Conté text

Exposició al públic
Conveni de col·laboració amb el Departament d'Educació de la Generalitat relatiu al Pla Educatiu entorn, esmena per als cursos 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022 I 2022-2023
PDF Convenis de col·laboració i encàrrecs de gestió Enllaç a Convenis de col·laboració i encàrrecs de gestió

Conté text

Exposició al públic
Conveni de col·laboració amb el Departament d'Educació de la Generalitat relatiu al Pla Educatiu entorn, esmena per als cursos 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022 I 2022-2023
PDF Convenis de col·laboració i encàrrecs de gestió

Conté text

Exposició al públic
Conveni cultural amb la Fundació del Gran Teatre del Liceu per a la realització de l'activitat Liceu a la fresca
PDF Convenis de col·laboració i encàrrecs de gestió

Conté text

Exposició al públic
Conveni de col·laboració amb la Diputació de Barcelona per al desenvolupament del Programa de suport als ens locals per a l'impuls i consolidació dels serveis de mediació ciutadana
PDF Convenis de col·laboració i encàrrecs de gestió Enllaç a Convenis de col·laboració i encàrrecs de gestió

Conté text

Exposició al públic
Conveni de col·laboració amb l'Agència Catalana de l'Aigua i diversos ajuntaments per a la realització d'actuacions de custodia fluvial al riu Congost
PDF Convenis de col·laboració i encàrrecs de gestió

Conté text

Exposició al públic
Conveni de col·laboració amb l'Agència Catalana de l'Aigua i diversos ajuntaments per a la realització d'actuacions de custodia fluvial al riu Congost
PDF Convenis de col·laboració i encàrrecs de gestió Enllaç a Convenis de col·laboració i encàrrecs de gestió

Conté text

Exposició al públic
Conveni de col·laboració amb la Fundació Autònoma Solidaria, que té per objecte la participació en el projecte Campus Ítaca de la UAB 2019
PDF Convenis de col·laboració i encàrrecs de gestió

Conté text

Exposició al públic
Conveni de col·laboració amb el Departament d'Educació per a l'ús del Pavelló Esportiu Tagamanent, dins l'horari escolar, pels alumnes de l'escola Els quatre vents
PDF Convenis de col·laboració i encàrrecs de gestió Enllaç a Convenis de col·laboració i encàrrecs de gestió

Conté text

Exposició al públic
Conveni de col·laboració amb el Departament d'Educació per a l'ús del Pavelló Esportiu Tagamanent, dins l'horari escolar, pels alumnes de l'escola Els quatre vents
PDF Convenis de col·laboració i encàrrecs de gestió

Conté text

Exposició al públic
Conveni entre el Departament de Territori i Sostenibilitat, l'Autoritat del Transport Metropolità i diversos ajuntaments per a la millora dels serveis de transport de viatgers per carretera
PDF Convenis de col·laboració i encàrrecs de gestió

Conté text

Exposició al públic
Conveni de col·laboració amb el Departament d'Educació per a l'ampliació de l'Escola Bressol publica Marta Mata
PDF Convenis de col·laboració i encàrrecs de gestió

Conté text

Exposició al públic
Conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal del Vallès Oriental per a la prestació d'assistència tècnica en el marc de la realització del Programa de Treball i Formació
PDF Convenis de col·laboració i encàrrecs de gestió

Conté text

Exposició al públic
Modificació del protocol addicional al Conveni de col·laboració 2016-2019, per a la gestió i prestació, altres programes relatius al benestar i polítiques d'igualtat amb els ajuntaments que formen part de l'Àrea Bàsica de Serveis Socials Resta Vallès Oriental, període 2018-2019
PDF Convenis de col·laboració i encàrrecs de gestió

Conté text

Exposició al públic
Conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal del Vallès Oriental per a la prestació d'assistència tècnica en el marc de la realització del Programa de Treball i Formació
PDF Convenis de col·laboració i encàrrecs de gestió Enllaç a Convenis de col·laboració i encàrrecs de gestió

Conté text

Exposició al públic
Modificació del protocol addicional al Conveni de col·laboració 2016-2019, per a la gestió i prestació, altres programes relatius al benestar i polítiques d'igualtat amb els ajuntaments que formen part de l'Àrea Bàsica de Serveis Socials Resta Vallès Oriental, període 2018-2019
PDF Convenis de col·laboració i encàrrecs de gestió Enllaç a Convenis de col·laboració i encàrrecs de gestió

Conté text

Exposició al públic
Conveni de col·laboració amb l'Ajuntament de Granollers per al foment de la cultura i la gestió conjunta de la programació municipal del Teatre Auditori Can Palots i el Teatre Auditori de Granollers dins el projecte Escena Gran
PDF Convenis de col·laboració i encàrrecs de gestió Enllaç a Convenis de col·laboració i encàrrecs de gestió

Conté text

Exposició al públic
Conveni de col·laboració amb l'Ajuntament de Granollers per al foment de la cultura i la gestió conjunta de la programació municipal del Teatre Auditori Can Palots i el Teatre Auditori de Granollers dins el projecte Escena Gran
PDF Convenis de col·laboració i encàrrecs de gestió

Conté text

Exposició al públic
Addenda al Conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal del Vallès Oriental per al cofinançament del romanent negatiu del Consorci Montserrat Montero
PDF Convenis de col·laboració i encàrrecs de gestió Enllaç a Convenis de col·laboració i encàrrecs de gestió

Conté text

Exposició al públic
Conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal del Vallès Oriental per a la prestació del servei d'ajuda a domicili
PDF Convenis de col·laboració i encàrrecs de gestió Enllaç a Convenis de col·laboració i encàrrecs de gestió

Conté text

Exposició al públic
Conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal del Vallès Oriental per a l'establiment de les condicions de gestió i funcionament dels ajuts de menjador
PDF Convenis de col·laboració i encàrrecs de gestió Enllaç a Convenis de col·laboració i encàrrecs de gestió

Conté text

Exposició al públic
Addenda al Conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal del Vallès Oriental per al cofinançament del romanent negatiu del Consorci Montserrat Montero
PDF Convenis de col·laboració i encàrrecs de gestió

Conté text

Exposició al públic
Conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal del Vallès Oriental per a la coordinació, programació i finançament dels serveis socials
PDF Convenis de col·laboració i encàrrecs de gestió Enllaç a Convenis de col·laboració i encàrrecs de gestió

Conté text

Exposició al públic
Conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal del Vallès Oriental per a l'establiment de les condicions de gestió i funcionament dels ajuts de menjador
PDF Convenis de col·laboració i encàrrecs de gestió

Conté text

Exposició al públic
Conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal del Vallès Oriental per a la prestació del servei d'ajuda a domicili
PDF Convenis de col·laboració i encàrrecs de gestió

Conté text

Exposició al públic
Conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal del Vallès Oriental per a la coordinació, programació i finançament dels serveis socials
PDF Convenis de col·laboració i encàrrecs de gestió

Conté text

Exposició al públic
Encomana de gestió a la Diputació de Barcelona per l'assumpció de la gestió informatitzada del padró municipal d'habitants
PDF Convenis de col·laboració i encàrrecs de gestió

Conté text

Anunci de referència
Encomana de gestió a la Diputació de Barcelona per l'assumpció de la gestió informatitzada del padró municipal d'habitants
PDF Convenis de col·laboració i encàrrecs de gestió Enllaç a Convenis de col·laboració i encàrrecs de gestió
Exposició al públic
Conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal del Vallès Oriental per a la prestació d'assistència tècnica en matèria de comptabilitat i eficiència energètica
PDF Convenis de col·laboració i encàrrecs de gestió

Conté text

Exposició al públic
Conveni de col·laboració amb l'Agència Catalana de l'Aigua per a la realització d'actuacions de custòdia fluvial
PDF Convenis de col·laboració i encàrrecs de gestió Enllaç a Convenis de col·laboració i encàrrecs de gestió

Conté text

Exposició al públic
Conveni de col·laboració amb l'Agència Catalana de l'Aigua per a la realització d'actuacions de custòdia fluvial
PDF Convenis de col·laboració i encàrrecs de gestió

Conté text

Exposició al públic
Conveni de col·laboració amb el Departament de Territori i Sostenibilitat, l'Autoritat del Transport Metropolità, els ajuntaments de Granollers, Canovelles, Les Franqueses del Vallès, La Roca del Vallès, i la societat empresa Sagalés, SA., per a la millora dels serveis de transport de viatgers per carretera a Granollers, Canovelles, Les Franqueses del Vallès i la Roca del Vallès corresponent a l'any 2020
PDF Convenis de col·laboració i encàrrecs de gestió

Conté text

Exposició al públic
Protocol addicional al conveni per a l'elaboració, la concertació, l'execució i el finançament de polítiques públiques de turisme 2018-2021
PDF Convenis de col·laboració i encàrrecs de gestió

Conté text

Exposició al públic
Protocol Addicional de finançament per als anys 2019 i 2020, del Conveni per a l'elaboració, la concertació, l'execució i el finançament de polítiques públiques de turisme 2018- 2021 amb diversos ajuntaments de la comarca
PDF Convenis de col·laboració i encàrrecs de gestió Enllaç a Convenis de col·laboració i encàrrecs de gestió

Conté text

Exposició al públic
Conveni amb el Departament d'Interior de la Generalitat de Catalunya per a l'adhesió a la xarxa de radiocomunicacions i emergències de seguretat de Catalunya (RESCAT)
PDF Convenis de col·laboració i encàrrecs de gestió Enllaç a Convenis de col·laboració i encàrrecs de gestió

Conté text

Exposició al públic
Conveni amb el Departament d'Interior de la Generalitat per a l'adhesió a la xarxa de radiocomunicacions i emergències de seguretat de Catalunya
PDF Convenis de col·laboració i encàrrecs de gestió

Conté text

Exposició al públic
Addenda de pròrroga per al 2020 del conveni amb el Consell Comarcal del Vallès Oriental per a la gestió i prestació dels serveis socials, altres programes relatius al benestar i polítiques d'igualtat, 2016-2019
PDF Convenis de col·laboració i encàrrecs de gestió

Conté text

Exposició al públic
Addenda de pròrroga per al 2020 del conveni amb el Consell Comarcal del Vallès Oriental per a la gestió i prestació dels serveis socials, altres programes relatius al benestar i polítiques d'igualtat, 2016-2019
PDF Convenis de col·laboració i encàrrecs de gestió Enllaç a Convenis de col·laboració i encàrrecs de gestió
Exposició al públic
Conveni amb el Consell Comarcal del Vallès Oriental per a la gestió i prestació del servei bàsic d'atenció social, 2020-2023
PDF Convenis de col·laboració i encàrrecs de gestió

Conté text

Anunci de referència
Conveni amb el Consell Comarcal del Vallès Oriental per a la gestió i prestació del servei bàsic d'atenció social, 2020-2023
PDF Convenis de col·laboració i encàrrecs de gestió Enllaç a Convenis de col·laboració i encàrrecs de gestió
Exposició al públic
Addenda del conveni amb el Consell Comarcal del Vallès Oriental per a la prestació del servei d'ajuda a domicili 2020-2023
PDF Convenis de col·laboració i encàrrecs de gestió

Conté text

Exposició al públic
Modificació de l'addenda de pròrroga per a l'any 2020 dels serveis i programes inclosos a l'exercici 2019 en el Conveni de col·laboració 2016-2019 amb el Consell Comarcal del Vallès Oriental per a la gestió i la prestació dels serveis socials
PDF Convenis de col·laboració i encàrrecs de gestió

Conté text

Anunci de referència
Addenda del conveni amb el Consell Comarcal del Vallès Oriental per a la prestació del servei d'ajuda a domicili 2020-2023
PDF Convenis de col·laboració i encàrrecs de gestió Enllaç a Convenis de col·laboració i encàrrecs de gestió
Exposició al públic
Addenda de pròrroga per a l'any 2020 dels serveis i programes inclosos a l'exercici 2019 en el Conveni de col·laboració 2016-2019 per a la gestió i prestació dels serveis socials
PDF Convenis de col·laboració i encàrrecs de gestió Enllaç a Convenis de col·laboració i encàrrecs de gestió
Exposició al públic
Conveni per a la millora dels serveis de transport de viatgers per carretera
PDF Convenis de col·laboració i encàrrecs de gestió Enllaç a Convenis de col·laboració i encàrrecs de gestió

Conté text

Exposició al públic
Protocol addicional al conveni per a l'elaboració, la concertació, l'execució i el finançament de polítiques públiques de turisme 2018-2021, any 2021
PDF Convenis de col·laboració i encàrrecs de gestió Enllaç a Convenis de col·laboració i encàrrecs de gestió
Exposició al públic
Conveni per a l'elaboració, la concertació, l'execució i el finançament de polítiques públiques de turisme 2018-2021 amb diversos ajuntaments de la comarca del Vallès Oriental, protocol 2021
PDF Convenis de col·laboració i encàrrecs de gestió Enllaç a Convenis de col·laboració i encàrrecs de gestió
Exposició al públic
Adhesió a l'acord marc per a col·laborar en el desplegament del Programa Reallotgem de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya
PDF Convenis de col·laboració i encàrrecs de gestió Enllaç a Convenis de col·laboració i encàrrecs de gestió
Exposició al públic
Adhesió a l'acord marc per a col·laborar en el desplegament del Programa Reallotgem de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya
PDF Convenis de col·laboració i encàrrecs de gestió Enllaç a Convenis de col·laboració i encàrrecs de gestió
Exposició al públic
Addenda del conveni 2016-2019, per a la gestió i prestació dels serveis socials, amb el Consell Comarcal del Vallès Oriental, de noves mesures en relació amb l'impacte de la COVID-19
PDF Convenis de col·laboració i encàrrecs de gestió Enllaç a Convenis de col·laboració i encàrrecs de gestió

Conté text

Exposició al públic
Addenda de pròrroga per a l'any 2020 dels serveis i programes inclosos a l'exercici 2019 en el Conveni 2016-2019 per a la gestió i prestació dels serveis socials, altres programes relatius al benestar i polítiques d'igualtat, amb el Consell Comarcal del Vallès Oriental
PDF Convenis de col·laboració i encàrrecs de gestió
Exposició al públic
Conveni amb l'empresa Sociedad general de aguas de Barcelona SAU (AGBAR) per a activitats d'interès general
PDF Convenis de col·laboració i encàrrecs de gestió Enllaç a Convenis de col·laboració i encàrrecs de gestió

Conté text

Exposició al públic
Conveni amb el Consell Comarcal del Vallès Oriental per a l'impuls i la dinamització dels polígons d'activitat econòmica (PAE)
PDF Convenis de col·laboració i encàrrecs de gestió Enllaç a Convenis de col·laboració i encàrrecs de gestió

Conté text

Exposició al públic
Conveni d'encàrrec de gestió amb el Consell Comarcal del Vallès Oriental per a l'execució d'actuacions en el marc del programa Treball, talent i tecnologia de la Diputació de Barcelona
PDF Convenis de col·laboració i encàrrecs de gestió Enllaç a Convenis de col·laboració i encàrrecs de gestió

Conté text

Exposició al públic
Addenda de pròrroga per a l'any 2021 dels serveis i programes inclosos a l'exercici 2019 en el Conveni 2016-2019 per a la gestió i prestació dels serveis socials, altres programes relatius al benestar i polítiques d'igualtat, amb el Consell Comarcal del Vallès Oriental
PDF Convenis de col·laboració i encàrrecs de gestió Enllaç a Convenis de col·laboració i encàrrecs de gestió

Conté text

Exposició al públic
Addenda de pròrroga per a l'any 2021 dels serveis i programes inclosos a l'exercici 2019 en el Conveni 2016-2019 per a la gestió i prestació dels serveis socials, altres programes relatius al benestar i polítiques d'igualtat, amb el Consell Comarcal del Vallès Oriental
PDF Convenis de col·laboració i encàrrecs de gestió Enllaç a Convenis de col·laboració i encàrrecs de gestió
Exposició al públic
Conveni d'encàrrec de gestió amb el Consell Comarcal del Vallès Oriental per a l'execució d'actuacions en el marc del programa Treball, talent i tecnologia de la Diputació de Barcelona
PDF Convenis de col·laboració i encàrrecs de gestió Enllaç a Convenis de col·laboració i encàrrecs de gestió
Exposició al públic
Conveni amb el Consell Comarcal del Vallès Oriental per a l'impuls i la dinamització dels polígons d'activitat econòmica (PAE)
PDF Convenis de col·laboració i encàrrecs de gestió Enllaç a Convenis de col·laboració i encàrrecs de gestió
Exposició al públic
Addenda de pròrroga per al 2021 del conveni amb el Consell Comarcal del Vallès Oriental per a la gestió i prestació dels serveis socials, altres programes relatius al benestar i polítiques d'igualtat, 2016-2019
PDF Convenis de col·laboració i encàrrecs de gestió Enllaç a Convenis de col·laboració i encàrrecs de gestió

Conté text

Anunci de referència
Addenda de pròrroga per al 2021 del conveni amb el Consell Comarcal del Vallès Oriental per a la gestió i prestació dels serveis socials, altres programes relatius al benestar i polítiques d'igualtat, 2016-2019
PDF Convenis de col·laboració i encàrrecs de gestió Enllaç a Convenis de col·laboració i encàrrecs de gestió
Exposició al públic
Addenda al conveni amb el Consell Comarcal del Vallès Oriental per a la coordinació, programació i finançament dels serveis socials, any 2021
PDF Convenis de col·laboració i encàrrecs de gestió Enllaç a Convenis de col·laboració i encàrrecs de gestió

Conté text

Exposició al públic
Addenda al conveni amb el Consell Comarcal del Vallès Oriental per a la coordinació, programació i finançament dels serveis socials, any 2021
PDF Convenis de col·laboració i encàrrecs de gestió Enllaç a Convenis de col·laboració i encàrrecs de gestió
Exposició al públic
Conveni amb el Consell Comarcal del Vallès Oriental per a l'impuls i la dinamització dels polígons d'activitat econòmica
PDF Convenis de col·laboració i encàrrecs de gestió Enllaç a Convenis de col·laboració i encàrrecs de gestió

Conté text

Exposició al públic
Conveni amb el Consell Comarcal del Vallès Oriental per a l'impuls i la dinamització dels polígons d'activitat econòmica
PDF Convenis de col·laboració i encàrrecs de gestió Enllaç a Convenis de col·laboració i encàrrecs de gestió
Exposició al públic
Conveni amb el Servei Català de Trànsit en matèria de seguretat viària
PDF Convenis de col·laboració i encàrrecs de gestió Enllaç a Convenis de col·laboració i encàrrecs de gestió

Conté text

Exposició al públic
Conveni amb el Servei Català de Trànsit en matèria de seguretat viària
PDF Convenis de col·laboració i encàrrecs de gestió Enllaç a Convenis de col·laboració i encàrrecs de gestió

Conté text

Exposició al públic
Conveni amb el Consell Comarcal del Vallès Oriental en matèria d'habitatge
PDF Convenis de col·laboració i encàrrecs de gestió Enllaç a Convenis de col·laboració i encàrrecs de gestió

Conté text

Exposició al públic
Conveni amb el Consell Comarcal del Vallès Oriental en matèria d'habitatge
PDF Convenis de col·laboració i encàrrecs de gestió Enllaç a Convenis de col·laboració i encàrrecs de gestió

Conté text

Exposició al públic
Conveni entre el Departament de Territori i Sostenibilitat de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, l'Autoritat del Transport Metropolità i diversos ajuntaments per a la millora dels serveis de transport de viatgers per carretera per a l'any 2022
PDF Convenis de col·laboració i encàrrecs de gestió Enllaç a Convenis de col·laboració i encàrrecs de gestió

Conté text

Exposició al públic
Conveni marc de col·laboració entre el Consorci d'Educació Especial Montserrat Montero i l'Ajuntament de Canovelles per a l'exercici de la competència pròpia local de sosteniment de l'equipament públic d'educació especial i l'addenda al conveni marc per a l'any 2022
PDF Convenis de col·laboració i encàrrecs de gestió Enllaç a Convenis de col·laboració i encàrrecs de gestió

Conté text

Exposició al públic
Conveni marc de col·laboració entre el Consorci d'Educació Especial Montserrat Montero i l'Ajuntament de Canovelles per a l'exercici de la competència pròpia local de sosteniment de l'equipament públic d'educació especial i l'addenda al conveni marc per a l'any 2022
PDF Convenis de col·laboració i encàrrecs de gestió Enllaç a Convenis de col·laboració i encàrrecs de gestió

Conté text

Exposició al públic
Conveni amb la Diputació de Barcelona per a la gestió integrada a la Xarxa de Biblioteques municipals (XBM), de la Biblioteca Frederica Montseny
PDF Convenis de col·laboració i encàrrecs de gestió Enllaç a Convenis de col·laboració i encàrrecs de gestió

Conté text

Exposició al públic
Conveni amb la Diputació de Barcelona per a la gestió integrada a la Xarxa de Biblioteques municipals (XBM), de la Biblioteca Frederica Montseny
PDF Convenis de col·laboració i encàrrecs de gestió Enllaç a Convenis de col·laboració i encàrrecs de gestió

Conté text

Exposició al públic
Conveni amb el Consell Comarcal del Vallès Oriental per a la prestació d'assistència tècnica en matèria de salut
PDF Convenis de col·laboració i encàrrecs de gestió Enllaç a Convenis de col·laboració i encàrrecs de gestió

Conté text

Exposició al públic
Conveni amb el Consell Comarcal del Vallès Oriental per a la prestació d'assistència tècnica en matèria de salut
PDF Convenis de col·laboració i encàrrecs de gestió Enllaç a Convenis de col·laboració i encàrrecs de gestió

Conté text

Exposició al públic
Conveni amb el Consell Comarcal del Vallès Oriental per a l'execució de les actuacions previstes en el marc del Programa de benestar emocional per a la infància i l'adolescència de la Diputació de Barcelona, any 2022
PDF Convenis de col·laboració i encàrrecs de gestió Enllaç a Convenis de col·laboració i encàrrecs de gestió

Conté text

Exposició al públic
Conveni amb el Consell Comarcal del Vallès Oriental per a l'execució de les actuacions previstes en el marc del Programa de benestar emocional per a la infància i l'adolescència de la Diputació de Barcelona, any 2022
PDF Convenis de col·laboració i encàrrecs de gestió Enllaç a Convenis de col·laboració i encàrrecs de gestió

Conté text

Exposició al públic
Conveni amb el Consell Comarcal del Vallès Oriental per a l'elaboració, la concertació, l'execució i el finançament de polítiques públiques de turisme 2022-2025
PDF Convenis de col·laboració i encàrrecs de gestió Enllaç a Convenis de col·laboració i encàrrecs de gestió

Conté text

Exposició al públic
Conveni amb el Consell Comarcal del Vallès Oriental per a l'elaboració, la concertació, l'execució i el finançament de polítiques públiques de turisme 2022-2025
PDF Convenis de col·laboració i encàrrecs de gestió Enllaç a Convenis de col·laboració i encàrrecs de gestió

Conté text

Exposició al públic
Conveni per a la millora dels serveis de transport de viatgers per carretera, i aprovació dels títols socials del servei del transport interurbà 2023
PDF Convenis de col·laboració i encàrrecs de gestió Enllaç a Convenis de col·laboració i encàrrecs de gestió

Conté text

Exposició al públic
Conveni amb el Departament de Territori i Sostenibilitat de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i l'Autoritat del Transport Metropolità pel servei de transports de viatgers, 2023
PDF Convenis de col·laboració i encàrrecs de gestió Enllaç a Convenis de col·laboració i encàrrecs de gestió

Conté text

Exposició al públic
Conveni amb el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya i l'Autoritat del Transport Metropolità per a la millora dels serveis de transport de viatgers per carretera a Granollers, Canovelles, les Franqueses del Vallès i la Roca del Vallès, per a l'any 2024
PDF Convenis de col·laboració i encàrrecs de gestió Enllaç a Convenis de col·laboració i encàrrecs de gestió

Conté text

Exposició al públic
Protocol addicional al Conveni amb el Consell Comarcal del Vallès Oriental per a l'elaboració, la concertació, l'execució i el finançament de polítiques públiques de turisme per a l'any 2024
PDF Convenis de col·laboració i encàrrecs de gestió Enllaç a Convenis de col·laboració i encàrrecs de gestió

Conté text

Anunci de referència PDF Convenis de col·laboració i encàrrecs de gestió Enllaç a Convenis de col·laboració i encàrrecs de gestió

Vigent

Objectius de Desenvolupament Sostenible (Agenda 2030)

 • ODS 1. Fi de la pobresa
 • ODS 2. Fam zero
 • ODS 3. Salut i benestar
 • ODS 4. Educació de qualitat
 • ODS 5. Igualtat de gènere
 • ODS 6. Aigua neta i sanejament
 • ODS 7. Energia neta i assequible
 • ODS 8. Treball decent i creixement econòmic
 • ODS 9. Indústria, innovació i infraestructures
 • ODS 10. Reducció de les desigualtats
 • ODS 11. Ciutats i comunitats sostenibles
 • ODS 12. Consum i producció responsables
 • ODS 13. Acció climàtica
 • ODS 14. Vida submarina
 • ODS 15. Vida d'ecosistemes terrestres
 • ODS 16. Pau, justícia i institucions sòlides
 • ODS 17. Aliança per a assolir els objetius