Facebook Twitter Youtube Instagram RSS

Ajuntament de Canovelles

Convenis de col·laboració i encàrrecs de gestió

Identificador
20190111N14
Matèries
Convenis de col·laboració
Data de publicació Descripció Més informació
Exposició al públic
Conveni amb el Departament d'Interior de la Generalitat de Catalunya relatiu a la instrucció d'expedients de naturalesa disciplinària en l'àmbit de la Policia Local del municipi
PDF Convenis de col·laboració i encàrrecs de gestió

Conté el text complet

Exposició al públic
Conveni amb el Departament d'Interior de la Generalitat de Catalunya relatiu a la instrucció d'expedients de naturalesa disciplinària en l'àmbit de la Policia Local del municipi
PDF Convenis de col·laboració i encàrrecs de gestió Enllaç a Convenis de col·laboració i encàrrecs de gestió

Conté el text complet

Exposició al públic
Conveni amb el Consell Comarcal del Vallès Oriental per a la prestació d'assistència tècnica per en matèria de comptabilitat i eficiència energètica
PDF Convenis de col·laboració i encàrrecs de gestió

Conté el text complet

Exposició al públic
Conveni amb la Fundació Bancària, la Caixa, pel programa Caixaproinfància
PDF Convenis de col·laboració i encàrrecs de gestió

Conté el text complet

Exposició al públic
Conveni amb la Fundació Bancària, la Caixa, pel programa Caixaproinfància
PDF Convenis de col·laboració i encàrrecs de gestió Enllaç a Convenis de col·laboració i encàrrecs de gestió

Conté el text complet

Exposició al públic
Addenda d'un conveni de col·laboració per a la coordinació, programació i finançament dels serveis socials, amb el Consell Comarcal del Vallès Oriental
PDF Convenis de col·laboració i encàrrecs de gestió

Conté el text complet

Exposició al públic
Conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal del Vallès Oriental per a la prestació d'assistència tècnica en el marc del Programa de Treball i Formació
PDF Convenis de col·laboració i encàrrecs de gestió

Conté el text complet

Exposició al públic
Conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal del Vallès Oriental per a l'execució del projecte Vallès Oriental 4.0
PDF Convenis de col·laboració i encàrrecs de gestió

Conté el text complet

Aprovació definitiva
Protocol addicional al Conveni de 2016-2019, per a la gestió i prestació, altres programes relatius al benestar i polítiques d'igualtat amb els Ajuntaments que formen part de l'Àrea Bàsica de Serveis Socials Resta Vallès Oriental, per al període 2018-2019
PDF Convenis de col·laboració i encàrrecs de gestió

Conté el text complet

Exposició al públic
Addenda 2019 del V conveni interadministratiu per la coordinació, programació i finançament dels serveis socials amb el Consell Comarcal del Vallès Oriental
PDF Convenis de col·laboració i encàrrecs de gestió Enllaç a Convenis de col·laboració i encàrrecs de gestió

Conté el text complet

Anunci de referència
Conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal del Vallès Oriental per a la prestació d'assistència tècnica en el marc del Programa de Treball i Formació
PDF Convenis de col·laboració i encàrrecs de gestió Enllaç a Convenis de col·laboració i encàrrecs de gestió
Anunci de referència
Conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal del Vallès Oriental, per a l'execució del projecte Vallès Oriental 4.0
PDF Convenis de col·laboració i encàrrecs de gestió Enllaç a Convenis de col·laboració i encàrrecs de gestió
Exposició al públic
Conveni de col·laboració amb el Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental
PDF Convenis de col·laboració i encàrrecs de gestió

Conté el text complet

Exposició al públic
Conveni de col·laboració amb l'Agència de l'Habitatge de Catalunya
PDF Convenis de col·laboració i encàrrecs de gestió

Conté el text complet

Exposició al públic
Conveni de col·laboració amb l'Agència de l'Habitatge de Catalunya
PDF Convenis de col·laboració i encàrrecs de gestió Enllaç a Convenis de col·laboració i encàrrecs de gestió

Conté el text complet

Exposició al públic
Conveni de col·laboració amb el Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental
PDF Convenis de col·laboració i encàrrecs de gestió Enllaç a Convenis de col·laboració i encàrrecs de gestió

Conté el text complet

Exposició al públic
Pròrroga del Conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal del Vallès Oriental per a la prestació d'assistència jurídica
PDF Convenis de col·laboració i encàrrecs de gestió

Conté el text complet

Exposició al públic
Conveni de col·laboració, per a la gestió i prestació, altres programes relatius al benestar i polítiques d'igualtat amb els Ajuntaments que formen part de l'Àrea Bàsica de Serveis Socials Resta Vallès Oriental, 2016-2019
PDF Convenis de col·laboració i encàrrecs de gestió Enllaç a Convenis de col·laboració i encàrrecs de gestió

Conté el text complet

Exposició al públic
Pròrroga del Conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal del Vallès Oriental per a la prestació d'assistència jurídica
PDF Convenis de col·laboració i encàrrecs de gestió Enllaç a Convenis de col·laboració i encàrrecs de gestió

Conté el text complet

Exposició al públic
Conveni de col·laboració amb el Departament d'Educació de la Generalitat relatiu al Pla Educatiu entorn, esmena per als cursos 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022 I 2022-2023
PDF Convenis de col·laboració i encàrrecs de gestió

Conté el text complet

Exposició al públic
Conveni de col·laboració cultural amb la Fundació del Gran Teatre del Liceu per a la realització de l'activitat Liceu a la fresca
PDF Convenis de col·laboració i encàrrecs de gestió

Conté el text complet

Exposició al públic
Conveni de col·laboració amb el Departament d'Educació de la Generalitat relatiu al Pla Educatiu entorn, esmena per als cursos 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022 I 2022-2023
PDF Convenis de col·laboració i encàrrecs de gestió Enllaç a Convenis de col·laboració i encàrrecs de gestió

Conté el text complet

Exposició al públic
Conveni de col·laboració amb la Diputació de Barcelona per al desenvolupament del Programa de suport als ens locals per a l'impuls i consolidació dels serveis de mediació ciutadana
PDF Convenis de col·laboració i encàrrecs de gestió Enllaç a Convenis de col·laboració i encàrrecs de gestió

Conté el text complet

Exposició al públic
Conveni de col·laboració amb l'Agència Catalana de l'Aigua i diversos ajuntaments per a la realització d'actuacions de custodia fluvial al riu Congost
PDF Convenis de col·laboració i encàrrecs de gestió

Conté el text complet

Exposició al públic
Conveni de col·laboració amb l'Agència Catalana de l'Aigua i diversos ajuntaments per a la realització d'actuacions de custodia fluvial al riu Congost
PDF Convenis de col·laboració i encàrrecs de gestió Enllaç a Convenis de col·laboració i encàrrecs de gestió

Conté el text complet

Exposició al públic
Conveni de col·laboració amb la Fundació Autònoma Solidaria, que té per objecte la participació en el projecte Campus Ítaca de la UAB 2019
PDF Convenis de col·laboració i encàrrecs de gestió

Conté el text complet

Exposició al públic
Conveni de col·laboració amb el Departament d'Educació per a l'ús del Pavelló Esportiu Tagamanent, dins l'horari escolar, pels alumnes de l'escola Els quatre vents
PDF Convenis de col·laboració i encàrrecs de gestió

Conté el text complet

Exposició al públic
Conveni de col·laboració amb el Departament d'Educació per a l'ús del Pavelló Esportiu Tagamanent, dins l'horari escolar, pels alumnes de l'escola Els quatre vents
PDF Convenis de col·laboració i encàrrecs de gestió Enllaç a Convenis de col·laboració i encàrrecs de gestió

Conté el text complet

Exposició al públic
Conveni entre el Departament de Territori i Sostenibilitat, l'Autoritat del Transport Metropolità i diversos ajuntaments per a la millora dels serveis de transport de viatgers per carretera
PDF Convenis de col·laboració i encàrrecs de gestió

Conté el text complet

Exposició al públic
Conveni de col·laboració amb el Departament d'Educació per a l'ampliació de l'Escola Bressol publica Marta Mata
PDF Convenis de col·laboració i encàrrecs de gestió

Conté el text complet

Exposició al públic
Conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal del Vallès Oriental per a la prestació d'assistència tècnica en el marc de la realització del Programa de Treball i Formació
PDF Convenis de col·laboració i encàrrecs de gestió

Conté el text complet

Exposició al públic
Modificació del protocol addicional al Conveni de col·laboració 2016-2019, per a la gestió i prestació, altres programes relatius al benestar i polítiques d'igualtat amb els ajuntaments que formen part de l'Àrea Bàsica de Serveis Socials Resta Vallès Oriental, període 2018-2019
PDF Convenis de col·laboració i encàrrecs de gestió

Conté el text complet

Exposició al públic
Conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal del Vallès Oriental per a la prestació d'assistència tècnica en el marc de la realització del Programa de Treball i Formació
PDF Convenis de col·laboració i encàrrecs de gestió Enllaç a Convenis de col·laboració i encàrrecs de gestió

Conté el text complet

Exposició al públic
Modificació del protocol addicional al Conveni de col·laboració 2016-2019, per a la gestió i prestació, altres programes relatius al benestar i polítiques d'igualtat amb els ajuntaments que formen part de l'Àrea Bàsica de Serveis Socials Resta Vallès Oriental, període 2018-2019
PDF Convenis de col·laboració i encàrrecs de gestió Enllaç a Convenis de col·laboració i encàrrecs de gestió

Conté el text complet

Exposició al públic
Conveni de col·laboració amb l'Ajuntament de Granollers per al foment de la cultura i la gestió conjunta de la programació municipal del Teatre Auditori Can Palots i el Teatre Auditori de Granollers dins el projecte Escena Gran
PDF Convenis de col·laboració i encàrrecs de gestió Enllaç a Convenis de col·laboració i encàrrecs de gestió

Conté el text complet

Exposició al públic
Conveni de col·laboració amb l'Ajuntament de Granollers per al foment de la cultura i la gestió conjunta de la programació municipal del Teatre Auditori Can Palots i el Teatre Auditori de Granollers dins el projecte Escena Gran
PDF Convenis de col·laboració i encàrrecs de gestió

Conté el text complet

Exposició al públic
Addenda al Conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal del Vallès Oriental per al cofinançament del romanent negatiu del Consorci Montserrat Montero
PDF Convenis de col·laboració i encàrrecs de gestió

Conté el text complet

Exposició al públic
Conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal del Vallès Oriental per a l'establiment de les condicions de gestió i funcionament dels ajuts de menjador
PDF Convenis de col·laboració i encàrrecs de gestió Enllaç a Convenis de col·laboració i encàrrecs de gestió

Conté el text complet

Exposició al públic
Addenda al Conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal del Vallès Oriental per al cofinançament del romanent negatiu del Consorci Montserrat Montero
PDF Convenis de col·laboració i encàrrecs de gestió Enllaç a Convenis de col·laboració i encàrrecs de gestió

Conté el text complet

Exposició al públic
Conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal del Vallès Oriental per a la prestació del servei d'ajuda a domicili
PDF Convenis de col·laboració i encàrrecs de gestió Enllaç a Convenis de col·laboració i encàrrecs de gestió

Conté el text complet

Exposició al públic
Conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal del Vallès Oriental per a la prestació del servei d'ajuda a domicili
PDF Convenis de col·laboració i encàrrecs de gestió

Conté el text complet

Exposició al públic
Conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal del Vallès Oriental per a l'establiment de les condicions de gestió i funcionament dels ajuts de menjador
PDF Convenis de col·laboració i encàrrecs de gestió

Conté el text complet

Exposició al públic
Conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal del Vallès Oriental per a la coordinació, programació i finançament dels serveis socials
PDF Convenis de col·laboració i encàrrecs de gestió Enllaç a Convenis de col·laboració i encàrrecs de gestió

Conté el text complet

Exposició al públic
Conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal del Vallès Oriental per a la coordinació, programació i finançament dels serveis socials
PDF Convenis de col·laboració i encàrrecs de gestió

Conté el text complet

Exposició al públic
Encomana de gestió a la Diputació de Barcelona per l'assumpció de la gestió informatitzada del padró municipal d'habitants
PDF Convenis de col·laboració i encàrrecs de gestió

Conté el text complet

Anunci de referència
Encomana de gestió a la Diputació de Barcelona per l'assumpció de la gestió informatitzada del padró municipal d'habitants
PDF Convenis de col·laboració i encàrrecs de gestió Enllaç a Convenis de col·laboració i encàrrecs de gestió
Exposició al públic
Conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal del Vallès Oriental per a la prestació d'assistència tècnica en matèria de comptabilitat i eficiència energètica
PDF Convenis de col·laboració i encàrrecs de gestió

Conté el text complet

Exposició al públic
Conveni de col·laboració amb l'Agència Catalana de l'Aigua per a la realització d'actuacions de custòdia fluvial
PDF Convenis de col·laboració i encàrrecs de gestió Enllaç a Convenis de col·laboració i encàrrecs de gestió

Conté el text complet

Exposició al públic
Conveni de col·laboració amb l'Agència Catalana de l'Aigua per a la realització d'actuacions de custòdia fluvial
PDF Convenis de col·laboració i encàrrecs de gestió

Conté el text complet

Exposició al públic
Conveni de col·laboració amb el Departament de Territori i Sostenibilitat, l'Autoritat del Transport Metropolità, els ajuntaments de Granollers, Canovelles, Les Franqueses del Vallès, La Roca del Vallès, i la societat empresa Sagalés, SA., per a la millora dels serveis de transport de viatgers per carretera a Granollers, Canovelles, Les Franqueses del Vallès i la Roca del Vallès corresponent a l'any 2020
PDF Convenis de col·laboració i encàrrecs de gestió

Conté el text complet

Exposició al públic
Protocol addicional al conveni per a l'elaboració, la concertació, l'execució i el finançament de polítiques públiques de turisme 2018-2021
PDF Convenis de col·laboració i encàrrecs de gestió

Conté el text complet

Exposició al públic
Protocol Addicional de finançament per als anys 2019 i 2020, del Conveni per a l'elaboració, la concertació, l'execució i el finançament de polítiques públiques de turisme 2018- 2021 amb diversos ajuntaments de la comarca
PDF Convenis de col·laboració i encàrrecs de gestió Enllaç a Convenis de col·laboració i encàrrecs de gestió

Conté el text complet

Vigent