Facebook Twitter Youtube Instagram RSS

Ajuntament de Torelló

Calendari i padrons fiscals per a l'any 2019

Identificador
20181211N294
Matèries
Calendari fiscal
Data de publicació Descripció Més informació
Exposició al públic
Calendari fiscal / Anunci emès per l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2019

Conté el text complet

Exposició al públic
Padró de la taxa pel servei de teleassistència, 1r trimestre
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2019
Exposició al públic
Padró de la taxa pel subministrament d'aigua potable i clavegueram, gener
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2019
Exposició al públic
Padró de la taxa del servei d'ús del gimnàs del pavelló municipal, 1r trimestre
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2019
Exposició al públic
Padrons de les taxes pel subministrament d'aigua potable i clavegueram, febrer
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2019
Exposició al públic
Padró de la taxa del servei de subministrament d'aigua potable i de clavegueram, 1r trimestre
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2019
Exposició al públic
Padró de la taxa pel servei de teleassistència, 2n trimestre
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2019
Exposició al públic
Padró de la taxa d'ocupació de la via pública amb el mercat setmanal, 2n trimestre
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2019
Exposició al públic
Matrícula de l'Impost sobre activitats econòmiques, quota municipal / Anunci emès per l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2019
Exposició al públic
Padró de la taxa del servei d'ús del gimnàs del pavelló, 2n trimestre
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2019
Exposició al públic
Padrons de les taxes pel subministrament d'aigua i clavegueram, març
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2019
Exposició al públic
Padró de la taxa del servei de manteniment del cementiri municipal
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2019
Exposició al públic
Padró de la taxa pel subministrament d'aigua potable i clavegueram, abril
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2019
Exposició al públic
Matrícula de l'Impost sobre activitats econòmiques, quota nacional / Anunci emès per l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2019
Exposició al públic
Padrons de les taxes de subministrament d'aigua potable i clavegueram, maig
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2019
Exposició al públic
Padró de la taxa pel servei de teleassistència domiciliària, 3r trimestre
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2019
Exposició al públic
Padró de la taxa d'ocupació de la via pública del mercat setmanal municipal, 3r trimestre
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2019
Exposició al públic
Padrons de les taxes del servei de subministrament d'aigua i del servei de clavegueram, 2n trimestre
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2019
Exposició al públic
Padró de la taxa del servei d'ús del gimnàs del pavelló, 3r trimestre
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2019
Exposició al públic
Padrons de les taxes de subministrament d'aigua potable i clavegueram, juny
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2019
Exposició al públic
Padrons de les taxes de subministrament d'aigua potable i clavegueram, juliol
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2019

Conté el text complet

Exposició al públic
Padró de la taxa d'ocupació de la via pública del mercat setmanal municipal, 4t trimestre
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2019
Exposició al públic
Padrons de les taxes de subministrament d'aigua i del servei de clavegueram, agost
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2019
Exposició al públic
Padró de la taxa pel servei de teleassistència domiciliària, 4r trimestre
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2019
Exposició al públic
Padrons de les taxes de subministrament d'aigua i del servei de clavegueram, setembre
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2019
Exposició al públic
Padrons de les taxes de subministrament d'aigua i del servei de clavegueram, setembre
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2019
Exposició al públic
Padró de la taxa del servei d'ús del gimnàs del pavelló municipal, 4t trimestre
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2019
Exposició al públic
Padrons de les taxes de subministrament d'aigua i del servei de clavegueram, octubre
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2019
Exposició al públic
Padrons de les taxes de subministrament d'aigua i del servei de clavegueram, novembre
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2019
Exposició al públic
Padrons de les taxes de subministrament d'aigua i del servei de clavegueram, 4t trimestre
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2019
Exposició al públic
Padrons de les taxes de subministrament d'aigua i del servei de clavegueram, desembre
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2019

Vigent